Ana Birchall (PSD)
Domnul Ghinea a refuzat să răspundă și să informeze corect și transparent atât comisia noastră, cât și opinia publică, tocmai pentru că a vrut să ascundă adevărul şi, anume, că această prefinanţare a fost pierdută, urmând a fi returnată Comisiei Europene după emiterea notei de debit (în baza prevederilor Articolului 22a(3) din Regulamentul (UE) nr.1304/2013, amendat de Regulamentul (UE) nr.779/2015). Pe viitor, dacă acest proiect va fi demarat, această sumă trebuie acoperită și suportată de la bugetul de stat al României.
Parțial Fals
Barometru Factual
Finante
Data verificării: 02.09.2016
www.factual.ro
Sursa afirmației: România TV

Context

Începută la finalul lunii iunie 2016, discuția în contradictoriu dintre Cristian Ghinea, ministrul Fondurilor Europene, și Ana Birchall, deputat PSD, cu privire la fondurile europene atrase de actualul guvern tehnocrat, a continuat pe durata verii. Astfel, în urma unui comunicat trimis de Cristian Ghinea către Gabriel Petre, președintele Tineretul Social Democrat și către Emilian Pavel, deputat în Parlamentul European, în care aborda și tema  programului “Garanții pentru tineri”, Ana Birchall i-a solicitat să informeze corect și transparent atât comisia noastră, cât și opinia publică

 

 

Ce verificăm?

Dacă a fost pierdută prefinațarea programului „Garanții pentru tineri” și dacă acești bani vor trebui suportați de la bugetul de stat al României.


Verificare

 

Ce înseamnă Garanții pentru Tineri?

 

Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor este una dintre principalele resurse financiare ale UE menite să sprijine punerea în aplicare a Garanției pentru tineret. În baza Garanției pentru tineret, statele membre trebuie să ia măsuri pentru a se asigura că tinerii cu vârsta de până la 25 de ani beneficiază, în termen de patru luni de la terminarea școlii sau de la data la care au devenit șomeri, de oferte de bună calitate pentru încadrarea în muncă sau pentru continuarea educației, participarea la un stagiu sau înscrierea la un program de ucenicie” se arată pe site-ul Comisiei Europene.

Subiectul programelor europene în ceea ce-i privește pe tinerii sub 25 de ani neîncadrați în sistemul educațional sau câmpul muncii, a fost tratat mai pe larg de către Sorana Stănescu în Decât o Revistă, în cadrul proiectului EduDor.

 

Ce reprezintă prefinanțarea?

 

Pentru a accelera desfășurarea acțiunilor pe teren, statele membre au primit fonduri substanțiale sub forma unei prefinanțări care, în 2015, a crescut în mod excepțional la 30% din bugetul special alocat inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor.

 

Norme privind prefinanțarea găsim în Regulamentul UE nr 2015/779 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI, venit ca un amendament al Regulamentului UE nr 2013/1034, unde se specifică următoarele:

ue

Practic, prefinanțarea reprezintă o sumă de bani avansată de Comisia Europeană cu scopul de accelerare a proiectelor, iar neutilizarea ei până la termenul prestabilit nu înseamnă pierderea efectivă, ci doar că eventualele cheltuieli din cadrul proiectului vor fi efectuate de către fiecare stat în parte și decondate pe măsura eligibilității acestora.  

 

Pentru că în această ceartă a fost deseori citată corespondența cu Comisia Europeană, am solicitat, pe baza liberului acces la informații, copii după documente, atât către Comisia Europeană, cât și către Ministerul Fondurilor Europene.
544

 

Ce ne-a transmis Comisia Europeană?

 

Pe data de 7.06.2016, Comisia Europeană informează autoritățile române, printr-o scrisoare oficială, cu privire la faptul că nu au înaintat actele necesare privind decontul pentru prefinanțarea de 30% până data stabilită (23 mai 2016), prin urmarea acestea vor fi nevoite să ramburseze banii. De asemenea, în aceeași scrisoare este menționat faptul că finanțarea programului operațional nu este afectată.

 

1 ue

2 ue

 

Cum a răspuns Comisia Europeană la sesizarea deputatului Ana Birchall?

 

Pe data de 27.07.2016, Comisia Europeană a transmis o scrisoare prin care a răspuns sesizării Anei Birchall cu privire la pierderea pre-finanțării de 30% din programul YEI, specificând că suma pe care trebuie să o ramburseze autoritățile române cu titlul de prefinanțare nedecontată, nu este pierdută această putând fi decontată ulterior când vor fi efectuate cheltuieli eligibile.
3 ue

4 ue

 

Concluzie

Declarația deputatului Ana Birchall este parțial falsă. Deși suma oferită drept prefinanțare trebuie returnată Comisiei Europene, în cazul demarării proiectului și deci efectuării de cheltuieli eligibile, ea va fi rambursată României.

 

 

SUBIECTE CONEXE

SEO optimized by sem.ro SEO agency.