Anton Anton
[Cum se pare raportarea la Bursa Baumgarten a preţurilor de referinţă pentru redevenţe?]

„La partea cu preţul de referinţă, vă rog să-l întrebaţi pe preşedintele Autorităţii care se ocupă de chestia asta, nu ministerul se ocupă de preţul de referinţă şi de redevenţe!”

[Aţi zis că Tarniţa trebuie să se facă; aţi vorbit cumva cu cei de la Hidroelectrica despre situaţia celor cinci hidrocentrale de la Izbiceni? Au mers, n-au mers, de ce n-au mers?]

„Da, am vorbit; deci cele cinci hidrocentrale mai aveau nevoie de încă una de făcut care să adupă apa şi cu ajutorul căreia să se poată realiza transferul ăsta. Aia, ultima, nu s-a făcut [...] Sunt acţionar majoritar, da.  Nu eu stabilesc care sunt hidrocentralele care sunt în funcţiune şi nu sunt în funcţiune! În niciun caz!”
Parțial Adevărat
Barometru Factual
Energie
Data verificării: 05.03.2018
www.factual.ro
Sursa afirmației: Ziarul Financiar

Context

În cadrul unei conferinţe dedicate sectorului energetic, organizată de Ziarul Financiar, ministrul Energiei, Anton Anton, a răspuns unor întrebări:

 

[Cum se pare raportarea la Bursa Baumgarten a preţurilor de referinţă pentru redevenţe?]

„La partea cu preţul de referinţă, vă rog să-l întrebaţi pe preşedintele Autorităţii care se ocupă de chestia asta, nu ministerul se ocupă de preţul de referinţă şi de redevenţe!

[Aţi zis că Tarniţa trebuie să se facă; aţi vorbit cumva cu cei de la Hidroelectrica despre situaţia celor cinci hidrocentrale de la Izbiceni? Au mers, n-au mers, de ce n-au mers?]

„Da, am vorbit; deci cele cinci hidrocentrale mai aveau nevoie de încă una de făcut care să adupă apa şi cu ajutorul căreia să se poată realiza transferul ăsta. Aia, ultima, nu s-a făcut […] Sunt acţionar majoritar, da.  Nu eu stabilesc care sunt hidrocentralele care sunt în funcţiune şi nu sunt în funcţiune! În niciun caz!”

 

Ce verificăm?

Care sunt atribuțiile Ministerului Energiei în ceea ce priveşte preţul redevenţelor şi funcţionarea hidocentralelor.

Verificare

 

  • Preţul de referinţă şi redevenţele

 

Am consultat Legea 238/2004 (cunoscută drept legea petrolului, care se referă la resurse prime, anume ţiţei şi gaze naturale) pentru a lămuri aceste aspecte. Din textul legii reţinem:

 

În domeniul resurselor de petrol, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale are următoarele atribuţii:
[…]
e) efectuează studii pe baza cărora fundamentează şi stabileşte preţul de referinţă al petrolului extras în România, tarifele de transport prin conductele magistrale al ţiţeiului şi condensatului, precum şi tarifele prevăzute la art. 52 alin. (1);

Cât despre ANRM, aflăm din hotărârea de Guvern prin care agenţia este înfiinţată că

 

Articolul 1
(1) Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea primului-ministru, printr-un consilier de stat, şi este autoritatea competentă abilitată să aplice dispoziţiile Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

În aceeaşi HG despre ANRE aflăm că

 

Articolul 2
Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale are următoarele atribuţii principale:
[…]
d) îndeplineşte atribuţiile conferite de lege privitoare la taxe, redevenţe şi tarife;
e) stabileşte, în condiţiile legii, preţul de referinţă pentru petrolul extras în România în vederea stabilirii redevenţei corespunzătoare, tarifele pentru exploatarea Sistemului naţional de transport al petrolului, precum şi tarifele pe care le percepe pentru actele eliberate în exercitarea atribuţiilor sale sau pentru consultarea şi utilizarea unor documente şi informaţii referitoare la resursele minerale;
[…]

  1. p) urmăreşte şi verifică producţia de resurse minerale pentru calcularea redevenţelor datorate de titularii licenţelor miniere şi acordurilor petroliere; colaborează cu organele de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice în vederea plăţii redevenţelor de către operatorii economici;

 

În ceea ce privește stabilirea redevențelor, Guvernul a desemnat Ministerul Economiei responsabil de elaborarea unui nou proiect de lege pentru stabilirea redevențelor la resurse minerale, hidrominerale și petroliere și coordonarea unui grup inter-ministerial în acest sens, din care face parte și ministerul Energiei. În acest sens, în octombrie 2017, Ministerul Economiei a publicat în consultare publică un proiect de lege, dar după câteva săptămâni, ministrul de atunci al Economiei, Toma Petcu, a anunțat retragerea acestui proiect.

 

Ministerul Energiei nu are, aşadar, atribuţii în acest sens.

 

  1. Hidrocentrale

Conform site-ului Hidroelectrica, sucursala Hidrocentrale Râmnicu-Vâlcea administrează hidrocentralele amplasate pe sectorul mijlociu al râului Olt (Cornetu–Drăgăşani) şi pe sectorul Olt Inferior (Strejești-Izbiceni).

 

Consultând actul constitutiv al Hidroelectrica, aflăm că Ministerul Energiei este acţionarul  majoritar al Hidroelectrica, lucru pe care îl precizează şi Anton Anton, iar reprezentanţii Ministerului Energiei în adunarea generală a acţionarilor sunt numiţi şi revocaţi prin ordin de ministru; printre atribuţiile adunării generale a acţionarilor se numără şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, programul de activitate şi planul de investiţii:

 

Dat fiind faptul că planul de investiţii este aprobat în adunarea generală a acţionarilor, unde reprezentanţii statului român, reprezentat de Ministerul Energiei (acţionar majoritar), sunt numiţi prin ordin de ministru de către ministrul Energiei, putem considera că ministerul este implicat în luarea acestor decizii.

Concluzie

Afirmaţiile lui Anton Anton sunt parțial adevărate : este adevărat că ministrul Energiei nu este implicat în chestiunea stabilirii preţului de referinţă pentru redevenţe, însă ministrul, prin numirea reprezentanţilor, poate interacţiona cu planul de investiţii Hidroelectrica.

SUBIECTE CONEXE

SEO optimized by sem.ro SEO agency.