Costel Alexe (Ministrul Mediului)
„(...)Partea cu adevărat revoltătoare este că aceste finanţări nu au fost atribuite pe criterii obiective(...)95% din fonduri au mers către primării exclusiv PSD(...)”
Parțial Adevărat
Barometru Factual
Finante
Data verificării: 03.10.2019
www.factual.ro
Sursa afirmației: Camera Deputaților

Context

În 25 septembrie 2019, deputatul PNL Costel Alexe a făcut afirmații despre Fondul Național de Dezvoltare și Investiții, înființat prin OUG nr. 114/2018, susținând că acesta ar fi utilizat de guvernul PSD pentru „a cumpăra bunăvoința și susținerea unor tabere din PSD”. Acesta a mai declarat că:

„În ultima şedinţă de Guvern au fost anunţate spre finanţare 116 proiecte, în valoare de peste 400 de milioane de euro!Partea cu adevărat revoltătoare este că aceste finanţări nu au fost atribuite pe criterii obiective, care să ţină cont de nevoi sau vreo prioritizare, astfel 95% din fonduri au mers către primării exclusiv PSD. La fel de revoltător este si faptul ca 65% din aceste 400 milioane de euro merg în doar 9 judeţe (Argeș, Buzău, Olt, Constanţa, Bacău).”

Ce verificăm?

Numărul proiectelor, criteriile de finanțare și banii accesați de primării PSD din Fondul Național de Dezvoltare și Investiții.

Verificare

Ce este Fondul Național de Dezvoltare și Investiții ?

Conform unui comunicat de presă din 26 aprilie 2019 dat de guvern, Fondul de Dezvoltare și Investiții este  un fond destinat finanțării proiectelor de dezvoltare care cuprind investiții sau lucrări de întreținere și reparații curente ale primăriilor, asociațiilor de dezvoltare intercomunitară în domenii prioritare precum sănătate, educație, apă și canalizare, rețea de energie electrică și rețea de gaze, infrastructura de transport, salubrizare, rețea de iluminat public”, precum și în alte domenii. 

Fondul se utilizează și pentru proiecte de investiții ale universităților: construcția și modernizarea infrastructurii didactice, de cercetare, a spațiilor de masă și cazare pentru studenți și a centrelor de conferință.

Valoarea totală a Fondului de Dezvoltare și Investiții este echivalentul în lei a 10 miliarde de euro, calculat la data intrării în vigoare a OUG 114/2018.

Programul se va derula pe o perioadă de 20 de ani.

 • Câte proiecte au fost anunțate spre finanțare și ce valoare au?

La ședința de guvern din  16 septembrie 2019 Viorica Dăncilă a anunțat aprobarea primelor 116 proiecte prin Fondul Național de Dezvoltare și Investiții, în valoare de aproximativ 2 miliarde de lei, echivalntul a peste 422 de milioane de euro, la cursul BNR din ziua declarației. 

 • Care sunt criteriile și dacă există îndoieli fundamentate cu privire la obiectivitatea acestora?

Fondul Național de Dezvoltare și Investiții este gestionat de Comisia Națională de Strategie și Prognoză. Articolul 10 din Normele metodologice care stabilesc cadrul juridic al fondului, prevede condițiile de eligibilitate:

Pentru  unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale și asociații de dezvoltare intercomunitară:

 • beneficiarii pot să dețină concomitent cel mult două proiecte finanțate din Fond, iar solicitarea de finanțare pentru un proiect se face numai în ordinea domeniilor prevăzute
 • să solicite finanțare pentru un proiect din domeniul prioritar secundar numai după finalizarea integrală a proiectelor din domeniul prioritar principal
 • suma solicitată la finanțare să nu fie mai mare decât diferența dintre valoarea proiectului și excedentul bugetului local/bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale membre ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară neutilizat la data solicitării finanțării
 • pentru sumele solicitate a fi acordate din Fond să nu existe o altă cerere de finanțare din fonduri externe nerambursabile aprobată sau în curs de analiză
 • să nu existe finanțare dublă concomitentă pentru aceleași lucrări aferente proiectelor de dezvoltare solicitate a fi finanțate din Fond, provenite inclusiv din contracte de împrumut semnate cu instituții de credit sau instituții financiare interne sau internaționale.

Pentru universități:

 • să dețină autorizația de construire
 • beneficiarii să dețină concomitent cel mult două proiecte finanțate din Fond în același timp
 • suma solicitată la finanțare să nu fie mai mare decât diferența dintre valoarea proiectului și excedentul neutilizat la data solicitării finanțării. La stabilirea excedentului bugetar nu se iau în calcul sumele a căror destinație a fost stabilită prin acte normative sau prin acorduri/contracte de finanțare
 • pentru sumele solicitate a fi acordate din Fond să nu existe o altă cerere de finanțare din fonduri externe nerambursabile sau de la bugetul de stat sau alte bugete, aprobată sau în curs de analiză

În această situație problema nu se pune asupra caracterului de obiectivitate ale criteriilor care permit depunerea unui proiect pentru finanțare, ci asupra faptului că nu există criterii de delimitare între proiecte care să permită împărțirea fondurilor în mod echitabil, astfel încât să se ofere șanse egale instituțiilor participante.

Acest lucru trezește îngrijorări cu privire la prioritizarea proiectelor, având ca rezultat imposibilitatea de a contesta rezultatul pe baza unor criterii bine stabilite. Altfel spus, modul prin care se face prioritizarea nu este unul transparent, ceea ce poate genera îndoieli fundamentate privind șansele reale pe care un proiect le are pentru finanțare.

 • Cât la sută din fonduri au fost accesate de primării PSD?

Prezentăm aici instituțiile care au primit finanțare și apartenența politică a primăriilor care au primit aprobarea proiectelor prin Fondul Național de Dezvoltare și Investiții. Procentul reprezintă banii primiți de instituțiile care au aplicat, astfel: 

După cum putem observa, fondurile au fost distribuite la primării PSD 85,57%, în acest procent încadrându-se 99 de proiecte din cele 116 aprobate.

De asemenea, 4 dintre primarii care au câștigat alegerile locale cu alte partide, respectiv 1 UNPR, 1 PER și 2 PNL, au trecut până în acest moment la PSD iar finanțarea a fost asimilată PSD. 

 • Cât la sută din proiecte sunt concentrate în cele 9 județe?

Costel Alexe face referire la 9 județe în care se concentrează 65% din finanțarea actuală, dar numește doar 5 : Argeș, Buzău, Olt, Constanţa, Bacău, verificarea acestui aspect nu este posibilă. Cu toate acestea, conform listei de proiecte aprobate, cele 5 județe reprezintă 33,05% din totalul finanțărilor aprobate. 

Concluzie

Declarația lui Costel Alexe este parțial adevărată. Într-adevăr criteriile de atribuire a finanțărilor Fondului Național de Dezvoltare și Investiții nu sunt transparente, nu stabilesc un mod de prioritizare a proiectelor depuse, ceea ce generează îngrijorări serioase asupra modului cum s-au împărțit acești bani. Totuși, în acest mod au fost aprobate 116 proiecte care urmează să primească peste 400.000.000 de euro finanțare.

Costel Alexe greșește însă atunci când spune că peste 95% din fonduri se duc către primării PSD, fiind vorba de 85.5% % care reprezintă 99 din cele 116 proiecte. Cu privire la județele unde se concentrează aceste finanțări, nu am putut verifica cu exactitate acest aspect, deoarece Costel Alexe s-a referit la 9 județe și a numit doar 5.

SUBIECTE CONEXE

SEO optimized by sem.ro SEO agency.