Ecaterina Andronescu
„(...)există un proiect care funcționează de câțiva ani de zile, prin care fiecărei universități i se alocă un număr de locuri pentru copiii care provin din mediul rural. Așa cum se alocă un număr de locuri și pentru comunitățile de romi.”
Adevărat
Barometru Factual
Data verificării: 22.12.2020
www.factual.ro

Context

Ecaterina Andronescu a declarat în 12 decembrie 2020:

„(…) există un proiect care funcționează de câțiva ani de zile, prin care fiecărei universități i se alocă un număr de locuri pentru copiii care provin din mediul rural. Așa cum se alocă un număr de locuri și pentru comunitățile de romi.”  

Ce verificăm?

Situația absolvenților de liceu din mediul rural și a etnicilor romi la admiterea în învățământul superior.

Verificare

Legea Educației Naționale prevede, încă din forma inițială (art. 205), că absolvenții de liceu din mediul rural și etnicii romi pot beneficia de un număr de locuri bugetate în învățământul superior:

 

„Candidații proveniți din medii cu risc socioeconomic ridicat sau marginalizate din punct de vedere social – romi, absolvenți ai liceelor din mediul rural sau din orașe cu mai puțin de 10.000 de locuitori – pot beneficia de un număr de locuri bugetate garantate, în condițiile legii.”

 

Abia din 2018, când ministru al Educației Naționale era Valentin Popa, guvernul a început să aloce locuri în învățământul superior finanțate de la bugetul de stat pentru absolvenți de licee situate în mediul rural.

În ultimii trei ani (2018, 2019, 2020) au fost alocate câte 2.000 de locuri pentru aceștia. 

Cât despre numărul de locuri bugetate pentru romi, fiecare universitate în parte își stabilește, anual, cifra de școlarizare respectând metodologia cadru privind organizarea admiterii:

„Art. 2, alin. (4): Instituțiile de învățământ superior aduc la cunoștința candidaților, cu cel puțin 6 luni înainte de susținerea concursului de admitere, prin afișare la sediul instituțiilor și pe pagina web proprie, informații privind:

  1. a) metodologia proprie de admitere;
  2. b) oferta anuală de școlarizare, în conformitate cu prevederile art. 138 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;”

Spre exemplu, în anul universitar 2020 – 2021, la sesiunea de admitere din luna iulie la ciclul de licență Universitatea din București a alocat 46 de locuri la buget pentru romi. La cea de-a doua sesiune de admitere la licență din septembrie 2020, în urma locurilor rămase neocupate au fost scoase la concurs 4 locuri la buget pentru romi.

Concluzie

Afirmațiile fostului ministru al Educației Ecaterina Andronescu sunt adevărate. La admiterea în învățământul superior, absolvenți ai liceelor din mediul rural beneficiază de locuri bugetate, iar locurile la buget pentru candidații de etnie romă sunt stabilite de fiecare universitate în parte. E de precizat, că acest fapt nu are vreo legătură cu momentele în care Ecaterina Andronescu a fost ministru al Educației. 

 

SUBIECTE CONEXE

SEO optimized by sem.ro SEO agency.