Eugen Teodorovici (PSD)
Fondul de rezervă a primului-ministru este astăzi pe zero, pentru că am alimentat tot timpul situaţiile care au apărut: inundaţii, calamităţi naturale, pesta porcină
Parțial Adevărat
Barometru Factual
Finante
Data verificării: 30.08.2018
www.factual.ro
Sursa afirmației: Mediafax

Context

Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat că Fondul de rezervă al Guvernului este pe gol și că au fost cheltuiți toți banii din cele „peste 100 de milioane de euro” alocați la începutul anului:

„Sunt publicate în Monitorul Oficial Hotărârile de Guvern prin care Guvernul a alocat sumele respective, fie pentru calamităţi naturale, fie pe pestă porcină şi pentru alte astfel de situaţii. Sumele au fost de peste 600 de milioane de lei, numai pe calamităţi naturale (…) evenimente care nu s-au anticipat anul trecut, când s-a făcut bugetul pe 2018”.

Ce verificăm?

Verificăm care este situația Fondului de rezervă al Guvernului - câți bani au fost alocați, câți au fost cheltuiți și pentru ce anume.

Verificare

 

Care e treaba cu Fondurile de rezervă?

 

În primul rând, trebuie specificat faptul că Guvernul are la dispoziție două fonduri prin care poate acoperi cheltuieli neprevăzute – Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului și Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului. Constituirea și utilizarea Fondurilor de rezervă sunt reglementate prin articolul 30 din Legea 500/2002 privind finanțele publice:

 

(1) În bugetul de stat se includ Fondul de rezerva bugetară la dispoziția Guvernului și Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului.

(2) Fondul de rezerva bugetară la dispoziția Guvernului se repartizează unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat și ai bugetelor locale, pe baza de hotărâri ale Guvernului, pentru finanțarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în timpul exercițiului bugetar*).

(2^1) Prin actele normative prevăzute la alin. (2), Guvernul poate aproba introducerea în bugetele ordonatorilor principali de credite a acelor subdiviziuni ale clasificației bugetare necesare reflectării destinației sumelor alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, dacă acestea nu existau anterior actelor normative în cauză în bugetul aprobat ordonatorului principal de credite.

(3) Alocarea de sume din Fondul de rezerva bugetară la dispoziția Guvernului, pentru bugetele locale, se face prin majorarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat sau a transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale pentru investiții finanțate parțial din împrumuturi externe, după caz.

(4) Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului se repartizează unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat și ai bugetelor locale, pe baza de hotărâri ale Guvernului, pentru finanțarea unor acțiuni urgente în vederea înlăturării efectelor unor calamitați naturale și sprijinirii persoanelor fizice sinistrate.

(5) În cursul exercițiului bugetar Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului poate fi majorat de Guvern din Fondul de rezerva bugetară la dispoziția Guvernului, în funcție de necesitățile privind asigurarea sumelor pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale.

 

Pentru anul 2018, potrivit Legii bugetului de stat (pagina 21), sumele alocate pentru cele două Fonduri de rezervă sunt de 315,714,000 lei (o sumă identică pentru creditele bugetare și creditele de angajament):

 

 

Așadar, suma pe care se putea baza Guvernul era de 315 milioane de lei, mult sub 100 de milioane de euro.

 

Cum s-au cheltuit banii din fondurile de rezervă?

 

Banii din Fondurile de rezervă se alocă, într-adevăr, pe bază de Hotărâre de Guvern. Noi am luat lista cu toate cele 638 de Hotărâri de Guvern din 2018 publicate în Monitorul Oficial și am găsit 16 Hotărâri prin care sunt alocate fonduri de rezervă.

 

 

Observăm, așadar, că până acum au fost cheltuite sume totale de 596,578,000 lei din Fondul de rezervă. Un prim semn de întrebare apare de aici – cum au fost angajate cheltuieli aproape duble față de cele aprobate prin Legea bugetului de stat (315,714,000 lei)?

 

În ceea ce privește destinația sumelor, ministrul Finanțelor greșește în cel puțin câteva privințe – din Hotărârile de guvern nu reiese că ar fi fost alocat vreun leu pentru combaterea pestei porcine. De asemenea, nu toate cheltuielile se pot considera ca fiind imposibil de anticipat la începutul anului 2018. Câteva exemple: prin HG 179/2018 sunt alocate sume de 30 milioane de lei pentru achiziționarea de autovehicule pentru MAI, deși există modalități de estimare a necesarului pentru parcul auto; prin HG 335/2018 sunt alocate sume de 28 milioane de lei pentru obiective deja începute la nivel local, cum ar fi 15 milioane pentru Aeroportul Maramureș.

Însă, într-adevăr, sume considerabile s-au dus către combaterea calamităților naturale – peste 435 milioane lei.

Concluzie

Afirmațiile lui Eugen Teodorovici sunt parțial adevărate – în acest moment, Guvernul a depășit cu mult sumele aprobate prin Legea bugetului de stat 2018 pentru fondurile de rezervă, fiind angajate cheltuieli de aproape 600 de milioane de lei. Acesta însă prezintă informații aproximative în ceea ce privește destinația fondurilor angajate – deși majoritatea banilor au fost alocați pentru calamitățile naturale, nu am identificat vreo HG prin care să fie alocate resurse pentru combaterea pestei porcine și unele dintre alocări puteau fi, totuși, prevăzute.

SUBIECTE CONEXE

SEO optimized by sem.ro SEO agency.