Gabriela Firea (PSD, senator)
"În ceea ce privește solicitarea Anais de a continua proiectul pe care l-a avut până acum cu DGASMB, eu nu am nimic împotrivă, doar că așa cum am comunicat, noi nu avem buget în acest moment. Suntem la un buget de subzistență, pur și simplu."
Fals
Barometru Factual
Finante
Data verificării: 11.03.2019
www.factual.ro
Sursa afirmației: ziare.com

Context

In 6 martie 2019, Primarul Municipiului Bucuresti, Gabriela Firea, a spus ca nu mai poate finanta proiectul Asociatiei Anais de protectie al victimelor violentei domestice:

“În ceea ce privește solicitarea Anais de a continua proiectul pe care l-a avut până acum cu DGASMB, eu nu am nimic împotrivă, doar că așa cum am comunicat, noi nu avem buget în acest moment. Suntem la un buget de subzistență, pur și simplu.”

Ce verificăm?

Dacă faptul că bugetul de stat nu a fost încă adoptat împiedică Primăria Muncipiului București să finanțeze proiectul de protecție a victimelor violenței domestice al Asociației Anais.

Verificare

Verificarea este una foarte simplă. Va trebui doar să consultăm legea 273 2006 privind finanțele publice locale, unde găsim date legate de întâmplă în caz că nu a fost promulgată legea bugetului de stat:

Articolul 40
Procesul bugetar în cazul neaprobării bugetului de stat de către Parlament
(1) Dacă legea bugetului de stat nu a fost adoptată cu cel puțin 3 zile înainte de expirarea exercițiului bugetar, se aplică în continuare bugetele anului precedent, până la aprobarea noilor bugete, limitele lunare de cheltuieli neputând depăși, de regulă, 1/12 din prevederile bugetelor anului precedent, cu exceptia cazurilor deosebite, temeinic justificate de către ordonatorii de credite sau, după caz, 1/12 din sumele propuse în proiectul de buget, în situația în care acestea sunt mai mici decât cele din anul precedent.
(2) Instituțiile publice și acțiunile nou-aprobate în anul curent, dar care încep cu data de 1 ianuarie a anului bugetar următor, vor fi finanțate, până la aprobarea bugetului, în limita a 1/12 din prevederile acestora cuprinse în proiectul de buget.
(3) Direcțiile generale ale finanțelor publice vor acorda unităților administrativ-teritoriale sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și transferuri consolidabile, cu încadrarea în limita lunară de 1/12 din prevederile bugetare ale anului precedent.
(4) În cazul în care necesarul de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și transferuri consolidabile depășește o limită lunară de 1/12 din prevederile bugetare ale anului precedent, după utilizarea integrala a veniturilor și cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, direcțiile generale ale finanțelor publice pot aproba suplimentarea acestora, pe baza analizelor și fundamentărilor prezentate de ordonatorii principali de credite.
(5) În situația în care sumele prevăzute la alin. (4) sunt propuse în proiectul bugetului de stat mai mici decât cele din anul precedent, limitele lunare se acordă în cotă de 1/12 din sumele propuse prin proiectul bugetului de stat.

 

Din lege reiese că nu e nicio problemă dacă nu este aprobat bugetul de stat, deoarece în acest caz, atât proiectele noi cât și proiectele vechi se vor finanța pe baza bugetului din anul precedent. Și, vedem că în 2018, conform execuției bugetare, primăria a avut excedent bugetar. Asta pentru că primăria a avut venituri mai mari decât cheltuielile:

  • Venituri 2018 = 4.767.104.151 lei
  • Cheltuieli 2018 = 4.389.259.378 lei
  • Excedent bugetar = 377.844.773 lei

Concluzie

Afirmația Gabrielei Firea este falsă. Întârzierea bugetului nu împiedică în niciun fel primăria pe care o conduce să-și desfășoare activitatea în mod normal și să finanțeze proiectul de protecția a victimelor violenței domestice.

SUBIECTE CONEXE

SEO optimized by sem.ro SEO agency.