Marcel Boloș (PNL, ministrul Finanțelor)
„O măsură pe care am propus-o în acest pachet este introducerea Avertizorului Fiscal. Inițiativa se bazează pe exemplele pozitive ale altor state care au adoptat programe similare. Vă invit să aruncați un ochi spre Statele Unite, Canada, Regatul Unit, Germania sau Franţa. Toate au raportat că această măsură a contribuit semnificativ la eforturile lor de a combate evaziunea”.
Parțial Adevărat
Barometru Factual
Finante
Data verificării: 21.12.2023
www.factual.ro
Sursa afirmației: Facebook

Context

Ministrul Finanţelor, Marcel Boloş, a postat pe Facebook, în 22 noiembrie 2023, un mesaj despre acţiunile gândite de guvernanţi pentru a combate evaziunea fiscală în România. Printre măsurile propuse este și introducerea „Avertizorului Fiscal”, procedură care ar fi influențat pozitiv colectarea taxelor în alte state.

Am vorbit într-un interviu despre un pachet amplu de măsuri pe care îl pregătim pentru a intensifica eforturile de a combate evaziunea fiscală. Fiecare leu obținut de cineva care caută să își eludeze obligațiile fiscale este o nedreptate față de toți acei români care își plătesc corect impozitele. Și în cele din urmă, afectează resursele necesare pentru educație, sănătate și alte servicii publice esențiale.

O măsură pe care am propus-o în acest pachet este introducerea Avertizorului Fiscal.

Inițiativa se bazează pe exemplele pozitive ale altor state care au adoptat programe similare.

Vă invit să aruncați un ochi spre Statele Unite, Canada, Regatul Unit, Germania sau Franţa. Toate au raportat că această măsură a contribuit semnificativ la eforturile lor de a combate evaziunea.

Evident că efectele exacte generate pot varia în funcție de implementarea specifică a programelor, climatul juridic sau gradul de conștientizare al cetățenilor. Este însă un punct de plecare: ca cetățenii să facă și ei front comun împotriva practicilor fiscale ilegale”.

Ce verificăm?

Dacă avertizorul fiscal a contribuit semnificativ la combaterea evaziunii fiscale în Statele Unite, Canada, Regatul Unit, Germania şi Franţa.

Verificare

Ce înseamnă Avertizor Fiscal

Noţiunea de „avertizor fiscal” este similară cu avertizor de integritate publică (cunoscut şi sub denumirea de „whistleblower”). Prin intrarea în vigoare a Legii nr. 361/2022, România a transpus în legislaţia naţională prevederile Directivei europene 1937/2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii. 

În principiu, whistleblower este orice persoană care raportează fapte ilicite, neconforme, care nu respectă normele de conduită profesională sau codul de etică, petrecute într-o instituţie de stat sau privată. Atât dreptul comunitar, cât şi legislaţia internă apără avertizorii de integritate de eventuale „corecţii profesionale” (concediere, discriminare la locul de muncă, cercetare disciplinară etc.) şi garantează dreptul la confidențialitate în momentul raportărilor.

Avertizorul fiscal se referă strict la practici fiscale ilegale

Dacă măsura va fi implementată, denunţătorii vor primi 1% din valoarea fraudei aduse la cunoştinţă, potrivit unor declarații anterioare ale ministrului.


Cât de eficientă este Avertizarea Fiscală

Există state care au adoptat programe de tipul whistleblower, în scopul combaterii evaziunii fiscale, însă gradul de eficienţă al acestor măsuri diferă de la caz la caz. 

Situaţia ţărilor la care face referire Marcel Boloş în declaraţia sa arată în felul următor: 


SUA

În 2006, SUA a adoptat programul „avertizor fiscal” sub coordonarea Serviciului Intern de Venituri (Internal Revenue Service-IRS). Pentru a fi eligibili să primească compensaţie, avertizorii trebuie să furnizeze dovezi credibile potrivit cărora un contribuabil nu plăteşte sau plăteşte parţial o obligație fiscală către guvernul federal, iar informaţiile furnizate trebuie să contribuie în mod substanțial la recuperarea de către guvern a cel puțin 2 milioane de dolari (inclusiv dobânzi și penalități). Denunţătorii pot raporta situaţiile fiscale ilicite online.

Conform cifrelor publicate de IRS, programul a contribuit în mod pozitiv la combaterea evaziunii fiscale. În perioada 2007-2020, Biroul de avertizare al IRS a recuperat peste 5,9 miliarde de dolari și a acordat „premii” în valoare de peste 1 miliard de dolari.


CANADA

În 2014, Canada a implementat „Canada Revenue Agency (CRA) Leads Program”, iniţiativă care vizează necolectarea taxelor interne. Informaţiile pot fi transmise autorităţilor canadiene online, prin telefon, poștă sau fax. În momentul raportării, avertizorii nu sunt obligaţi să-şi dezvăluie identitatea. 

Totodată, Canada derulează şi un program privind combaterea evaziunii fiscale internaţionale, numit „Offshore Tax Informant Program (OTIP)”, tot sub egida CRA.

În cadrul acestui program, o recompensă financiară poate fi acordată persoanelor care furnizează informații ce pot duce la colectarea a cel puțin 100.000 de dolari canadieni. „Premiile” variază între 5% și 15% din valoarea colectată.

Potrivit organizaţiei National Whistleblower Center, OTIP a contribuit la recuperarea a peste 62,2 milioane dolari canadieni, reprezentând taxe federale și penalități identificate. Statisticile realizate până în 2019 arată că, pentru dezvăluirile lor, avertizorii au fost recompensaţi cu aproximativ 1 milion de dolari canadieni


MAREA BRITANIE

În 2009, autoritatea fiscală din Marea Britanie, HMRC (His Majesty’s Revenue and Customs), a anunţat lansarea unei pagini web dedicate raportării online a eventualelor practici fiscale neconforme. Există o gamă largă de acţiuni ce pot intra în atenţia HMRC, de la neplata impozitului pe venit, obţinerea alocaţiilor pentru copii fără a exista eligibilitate, până la tranzacţii bancare offshore. În 2022, autorităţile britanice au plătit 509.000 de lire sterline persoanelor care au furnizat dovezi legate de neplata taxelor. Potrivit raportului HMRC din iunie 2023, decalajul fiscal din perioada 2021-2022 a fost estimat la 4,8% (35,8 miliarde de lire sterline), ceea ce înseamnă că instituţia a colectat 95,2% din totalul impozitele datorate. Însă HMRC nu publică informaţii despre cuantumul taxelor recuperate datorită avertizorilor fiscali, ci doar numărul „pistelor trimise”.


GERMANIA

În Germania, fiecare land are propriile reguli în materie de raportare a ilegalităţilor fiscale. Avertizorii pot transmite detaliile cunoscute atât autorităţilor fiscale competente (Finanzamt, Bundeszentralamt für Steuern, die Landesfinanzämter etc.), cât şi poliţiei. Raportul Ministerului de Finanţe din Baden-Württemberg arată că informaţiile provenite din exterior au contribuit, în 2020, la recuperarea a 250 de milioane de euro din taxe neplătite. 


FRANȚA

Una dintre principalele măsuri implementate de guvernul francez în scopul combaterii evaziunii  priveşte avertizarea fiscală. Direcţia Generală de Finanţe Publice (DGFiP) este instituţia abilitată în acest sens, denunţătorii având posibilitatea de a raporta acţiunile ilicite online. Potrivit legislaţiei franceze, avertizorii pot fi remuneraţi doar pentru faptele petrecute înainte de 2017. Din perspectiva eficacității, un raport al Comisiei de Finanţe, Economie Generală şi Control Bugetar a arătat că, în 2021, cuantumul taxelor și penalităților recuperate datorită avertizorilor fiscali ajunsese la 110,32 milioane de euro.


Colectarea taxelor în România

Potrivit unui raport al Comisiei Europene din 2022, România se situează pe ultimele locuri în Uniunea Europeană la colectarea taxelor, cu un procent sub 30% din PIB, față de 40%, media europeană. Din perspectiva colectării TVA, în 2021, deficitul de încasare a atins pragul de 36,7%, echivalentul sumei de 9 miliarde de euro. Astfel, România se numără printre cele trei state membre UE care recuperează cei mai puţini bani din TVA, alături de Grecia şi Malta. 

O analiză din 2019 a organizaţiei Tax Research UK menţionează că totalul veniturilor fiscale necolectate de România însumează circa 16 miliarde euro pe an.

În acest context, una dintre principalele reforme propuse în PNRR vizează sistemul fiscal. Obiectivele acestei componente (C8.) privesc în special revizuirea cadrului legal în scopul consolidării sistemului și creşterii veniturilor colectate de administrația fiscală cu cel puțin 3 puncte procentuale din PIB. Pe lângă digitalizarea ANAF, o soluţie recent gândită de autorităţi se referă la introducerea „Avertizorului Fiscal”.

Este de menționat și că, deși Avertizorul fiscal are beneficii în statele unde a fost aplicat, totuși sumele recuperate sunt mici, raportat la bugetele acelor state. În plus, realitatea fiscală din România ne arată că evaziunea, la noi, are mai multe elemente – ca, de exemplu, lipsa digitalizării ANAF. 


***Factual.ro a mai detaliat aspecte care țin de evaziunea fiscală și în acest material.


Ca atare, deși măsura avertizorului fiscal are un impact pozitiv asupra bugetului, trebuie totuși să fim conștienți de limitările ei.

Concluzie

Afirmaţia lui Marcel Boloş este parțial adevărată. „Avertizorul fiscal” a contribuit, în măsuri diferite, la combaterea evaziunii fiscale în Statele Unite, Canada, Germania şi Franţa. Marea Britanie, deşi are implementat un asemenea sistem, nu transmite cifre despre cuantumul taxelor recuperate datorită avertizorilor. Totuși, măsura nu are un impact major asupra combaterii evaziunii fiscale, însă este unul pozitiv.

SUBIECTE CONEXE

SEO optimized by sem.ro SEO agency.