Ministerul Transporturilor
„CV-ul nu face parte din documentele care trebuie depuse la dosarul de concurs”
Fals
Barometru Factual
Transport
Data verificării: 28.05.2015
www.factual.ro

Context

Ministrul Ioan Rus a numit-o în funcția de șef al Biroului de implementare a master planului pentru transporturi al României pe Daniela Berinde. Centrul de Investigații Media a solicitat Ministerului Transportului CV-ul acesteia și răspunsul primit a fost că „potrivit prevederilor articolului 49 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, CV-ul  nu face  parte din documentele care trebuie depuse la dosarul de concurs”.

Ce verificăm?

Ne uităm la legislația privind cariera funcționarilor publici pentru a vedea dacă este necesar sau nu CV-ul pentru depunerea candidaturilor la dosarul de concurs.

Verificare

Hotărârea 611/2008 la care face referire răspunsul Ministerului Transportului, prevede la art. 49 ce trebuie să conțină dosarul de concurs:

„(1) În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, candidații depun dosarul de concurs, care va conține în mod obligatoriu:

  1. a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
  2. b) copia actului de identitate;
  3. c) copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializari;
  4. d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
  5. e) cazierul judiciar;
  6. f) adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  7. g) declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică.”

Într-adevăr, dacă ne uităm strict la lista din art. 49, pare că CV-ul nu este solicitat ca parte a dosarului de concurs. Însă, dacă ne uităm pe formularul de înscriere prevăzut în anexa 3, acesta arată în acest fel – link. Așadar, tehnic vorbind, deși nu este scris deasupra ”CV”, formularul de înscriere este exact acest lucru.

Concluzie

Afirmația Ministerului Transporturilor este falsă. Deși nu este scris „CV” în lista documentelor necesare la dosarul depus la un concurs pentru ocuparea unei funcții publice, formularul de înscriere standard (Anexa 3 din HG 611/2008 la care face referire celebrul art. 49) cuprinde aceleași câmpuri și informații ca un CV.

SUBIECTE CONEXE

SEO optimized by sem.ro SEO agency.