Lia Olguța Vasilescu (PSD, primar Craiova)
„Comparaţi şi stabiliţi care guvern a fost mai bun pentru voi”
Trunchiat
Barometru Factual
Data verificării: 05.03.2020
www.factual.ro
Sursa afirmației: Faceebook

Context

Pe 7 februarie 2020, Lia Olguţa Vasilescu- actual deputat și fost ministru al Muncii- a postat pe Facebook un grafic cu indicatori economici menit să sublinieze performanţele guvernului PSD din care a făcut parte. 

„Comparaţi şi stabiliţi care guvern a fost mai bun pentru voi” a scris ea.

 

 

Ce verificăm?

Salariul minim și mediu, prețurile de consum, puterea de cumpărare a salariaților, punctul de pensie, pensia medie, puterea de cumpărare a pensionarilor, numărul persoanelor aflate în deprivare economică severă, Produsul Intern Brut (PIB) și datoria publică.

Verificare

Partidul Social Democrat a guvernat între 4 ianuarie 2017 și 4 noiembrie 2019

SALARIUL MINIM NET

Începem cu salariul minim brut pe economie ca să ajungem la salariul minim net.  Salariul brut este o valoare care se stabilește prin hotărâre de guvern, după consultarea sindicatelor şi a patronatelor. 

În ultimii ani, el a avut o evoluţie crescătoare: 

Aşadar, la începutul guvernării PSD salariul minim brut era de 1.250 lei/lună, adică un salariu minim net de 925 lei/ lună.

Un salariu minim brut de 2.080 lei ajunge în 2019 la 1.263 lei net. 

Începând cu 1 ianuarie 2019, salariul minim brut a crescut pentru cei cu studii superioare la 2.350 lei adică un salariu net de 1.413 lei.

Tot în 2019, a crescut salariul minim brut și sectorul construcțiilor. Minimul garantat a fost stabilit la 3.000 de lei. Măsura a fost prelungită până în 2028

La pachet cu venitul brut garantat, pentru cei din sectorul construcţiilor a venit şi o serie de scutiri, cum ar fi: impozitul pe venit – 10%, contribuţia la fondul de sănătate (CASS) – 10%. Ei beneficiază de scăderea contribuţiei la fondul de pensii (CAS) de la 25% la 21,5% şi sunt scutiţi de plata contribuţiei la fondul de pensii administrat privat (Pilonul II) în limita cotei prevăzute mai sus. Raportat la salariul minim brut de 3.000 lei/lună, rezultă un minim net de 2.362 lei/lună. 

SALARIUL MEDIU NET 

Datele Institutului Național de Statistică arată următoarele valori: 

Creșterea este de 879 lei, adică de 27.65 %. 

Dar să ne raportăm și la salariul mediu net din noiembrie 2016, când acesta era de 2.172 lei. Creșterea față de această dată este de 1007 lei, adică de 31.67%. 

În acest caz, este necesară o observaţie. Lia Olguţa Vasilescu a ales să prezinte cea mai mică valoare a salariului mediu din net din 2016 și cea mai mare din 2019. Astfel că, procentul de creștere nu a fost calculat prin raportarea la perioade de timp similare. 

PREȚURILE DE CONSUM

Potrivit  Institutului Național de Statistică, preţurile de consum au crescut în decembrie 2017 faţă de decembrie 2016 cu 3,3%

De asemenea, preţurile de consum au crescut în decembrie 2018 faţă de decembrie 2017 cu 3,3%

Preţurile de consum au crescut în luna decembrie 2019 faţă de decembrie 2018 cu 4%.

Nu este foarte clar la ce indicator se referă “creşterea preţurilor” din cifrele prezentate de Lia Olguța Vasilescu sau dacă se referă la indicele prețurilor de consum.

PUTEREA DE CUMPĂRARE A SALARIAȚILOR

Cât era puterea de cumpărare în decembrie 2016 versus puterea de cumpărare în decembrie 2019. Atât creșterea salariilor prezentată în tabel, cât și cea a prețurilor, sunt eronate. Prin urmare, valoarea privind creșterea puterii de cumpărare, ca relație între cele două valori prezentate anterior, nu poate fi decât eronată.

PUNCTUL DE PENSIE

Conform datelor Casei Naționale de Pensii, pe tot parcursul anului 2016, punctul de pensie a fost de 871.7 lei

În ianuarie 2017, când PSD a preluat guvernarea, acesta a crescut la  917,5 lei,  iar în septembrie 2019 a crescut din nou la 1265 lei. 

Creșterea este de 45%, dacă ne raportăm la anul 2016. 

PENSIA MEDIE NETĂ

Conform Institutului Național de Statistică, pensia medie netă a fost de 948 lei în 2016, iar ultimele date disponibile arată o pensie de 1296 lei în trimestrul III din 2019. 

Dacă ne raportăm la aceste două cifre, creșterea este de 36,7%. 

DEPRIVAREA MATERIALĂ SEVERĂ

Conform Institutului Național de Statistică, în 2016 aveam 4,7 persoane în stare de deprivare materială severă. Raportat la 2013, numărul e mai mic. 

Aceeași cifră este raportată și de Eurostat. Apoi, în anii următori situația a fost așa: 

2017- 3.88 milioane 

2018- 3.28 milioane 

Pentru 2019, nu am găsit date disponibile. 

În consecință, pe baza datelor existente, în 2018 numărul persoanelor aflate în stare de deprivare materială severă a scăzut cu 30.2% (1.42 milioane). 

Nu e clar cum a ajuns Lia Olguța Vasilescu la scăderea de 47%. 

PRODUSUL INTERN BRUT (PIB)

Conform Ministerului de Finanțe, PIB-ul a avut următoarele valori: 

2016–  761,5 mld. lei 

2019–  1040,8 mld lei.

Creșterea PIB este de 279.3 miliarde lei, adică de 36.67%

DATORIA PUBLICĂ

 

În 2016, datoria publică însemna 37,3% din PIB, iar în 2019 de 35.6%. 

 

EVOLUȚII ISTORICE

Pentru a avea o imagine de ansamblu, ne-am întors în timp și ne-am uitat la evoluția salariului mediu net și a pensiei medie nete.

Apoi, am căutat și date despre evoluția produsului intern brut. Am găsit o comparație într-un document de pe site-ul BNR și am extras doar datele privind PIB-ul: 

 

Concluzie

Datele prezentate de Lia Olguța Vasilescu sunt trunchiate. Aceasta amestecă cifre reale, care se regăsesc în documente publice oficiale cu date eronate. În plus, guvernarea PSD nu a adus nimic ieșit din comun în privința evoluției indicatoriloor economici din 1990 încoace. 

SUBIECTE CONEXE

SEO optimized by sem.ro SEO agency.