Raluca Turcan (PNL)
În ultimii 5 ani PSD și aliații săi au dat 6 miniștri ai educației. Fiecare ministru a uitat să pună elevul în centrul sistemului educațional și școala în centrul comunității. Fiecare a avut misiuni scurte și toxice pentru școala românească. [...] Au promis bani profesorilor, dar nu au prevăzut în bugete plata restanțelor în urma hotărârilor judecătorești. Au tot amânat plata lor și nu se vor sfii să o facă și pe viitor.

Fals
Barometru Factual
Finante
Data verificării: 20.09.2017
www.factual.ro
Sursa afirmației: Facebook

Context

Raluca Turcan, prim-vicepreşedinte PNL, a făcut mai multe comentarii cu privire la activitatea ministrului educaţiei, Liviu Pop, şi a ministerului pe care acesta îl conduce, din care reţinem:

În ultimii 5 ani PSD și aliații săi au dat 6 miniștri ai educației. Fiecare ministru a uitat să pună elevul în centrul sistemului educațional și școala în centrul comunității. Fiecare a avut misiuni scurte și toxice pentru școala românească. […] Au promis bani profesorilor, dar nu au prevăzut în bugete plata restanțelor în urma hotărârilor judecătorești. Au tot amânat plata lor și nu se vor sfii să o facă și pe viitor.

 

Ce verificăm?

Dacă sumele restante câştigate, care le revin profesorilor în urma hotărârilor judecătoreşti, sunt prevăzute în buget şi dacă plata acestora a fost amânată.

Verificare

Plata restanţelor la care se referă Raluca Turcan este consecinţa majorării salariilor din învăţământ din octombrie 2008, conform Legii 221/2008, majorare ce nu a fost pusă în practică.

 

În prezent, plata sumelor restante este reglementată de Legea 85/2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011. Articolul 2 al legii are următorul conţinut:

 

(1) Personalului didactic din învăţământul de stat căruia, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, nu i s-au acordat diferenţele salariale, indiferent din ce motiv şi pe baza căror decizii, pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011, rezultate din aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, a Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, i se plătesc aceste drepturi eşalonat, pe o perioadă de 5 ani, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, astfel:a) în primul an de la data intrării în vigoare a prezentei legi se plăteşte 5% din valoarea diferenţelor salariale;b) în al doilea an de la data intrării în vigoare a prezentei legi se plăteşte 10% din valoarea diferenţelor salariale;c) în al treilea an de la data intrării în vigoare a prezentei legi se plăteşte 25% din valoarea diferenţelor salariale;d) în al patrulea an de la data intrării în vigoare a prezentei legi se plăteşte 25% din valoarea diferenţelor salariale;e) în al cincilea an de la data intrării în vigoare a prezentei legi se plăteşte 35% din valoarea diferenţelor salariale.

(2) Plata sumelor prevăzute la alin. (1) se face anual, în mod eşalonat, în tranşe trimestriale egale.

Se observă, aşadar, că sumele restante ar trebui plătite pe o perioadă de cinci ani, iar procentul sumelor ar urma să crească treptat, de la primul an (în care cei îndreptăţiţi primesc numai 5% din valoarea diferenţelor salariale, în patru tranşe egale) la ultimul an (în care vor primi ultimii 35% din valoarea diferenţelor salariale).

 

Conform Articolului 1, diferenţele de drepturi salariale se plătesc din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru finanţarea cheltuielilor de personal din unităţile şi instituţiile de învăţământ preuniversitare de stat, precum şi din bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, pentru personalul didactic din inspectoratele şcolare şi din unităţile aflate în subordinea acestora, în conformitate cu dispoziţiile actelor normative care reglementează plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti, având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile şi autorităţile publice.

Am consultat Legea Bugetului de Stat pe anul în curs pentru a vedea dacă există alocare bugetară în acest sens:

 

 

(puteţi consulta alocarea aferentă fiecărui judeţ în Anexa 5, pag. 112-116)

 

Desigur, pentru a avea o perspectivă actuală asupra alocărilor, vom consulta rectificarea bugetară din 13 septembrie 2017. În cazul de faţă, nu există diferenţe de alocare pentru aplicarea prevederilor Legii 85/2016 (pag. 100).

În OUG 63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017, în articolul dedicat bugetului Ministerului Educaţie, găsim următoarea menţiune:

Art.24 (6): Din sumele aprobate Ministerului Educației Naționale, în anexa nr. 3/25/13 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2017-2020 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)” la partea de cheltuieli se plătesc cu prioritate diferențele de drepturi salariale pentru personalul didactic din învățământul universitar de stat stabilite potrivit Legii nr. 85/2016 privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011.

 

Sumele au fost prevăzute în buget şi nu au suferit nicio modificare în urma rectificării bugetare, existând chiar menţiunea ca ele să fie plătite cu prioritate.

 

Concluzie

Declarația Ralucăi Turcan este falsă. Plata sumelor restante cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011 este reglementată de Legea 85/2016, aceste sume fiind prevăzute și în buget.

SUBIECTE CONEXE

SEO optimized by sem.ro SEO agency.