Dan Tanasă (AUR, deputat)
„Irlandezii au respins cu un vot covârşitor referendumul iniţiat de guvern pentru schimbarea Constituţiei prin care s-ar fi şters cuvântul femeiedin legea supremă şi practic s-ar fi schimbat definiţia căsătoriei”.
Trunchiat
Barometru Factual
Data verificării: 19.03.2024
www.factual.ro

Context

În 14 martie 2023, Dan Tănasă, deputat AUR, a postat pe contul personal de Facebook un video, în care susţine că Irlanda a dorit să modifice Constituţia prin referendum, astfel încât termenul „femeie” să fie eliminat din definiţia căsătoriei:

„O veste bună vine acum din Irlanda, unde referendumurile iniţiate pentru redefinirea căsătoriei au fost respinse. Irlandezii au respins, cu un vot covârşitor, referendumul iniţiat de guvern pentru schimbarea Constituţiei, prin care s-ar fi şters cuvântul femeie din legea supremă şi, practic, s-ar fi schimbat definiţia căsătoriei. Practic, asistăm la o victorie a normalităţii”.

Ce verificăm?

Dacă ultimul referendum din Irlanda a avut ca scop schimbarea definiţiei căsătoriei, prin eliminarea termenului „femeie”.

Verificare

În 08 martie 2023, Irlanda a organizat un referendum cu privire la modificarea articolelor 41.1.1°, 41.3.1°, 41.2.1° şi 41.2.2° din Constituţie. Practic, irlandezii au votat dacă sunt de acord sau nu cu schimbarea dispoziţiilor privind rolul femeii în gospodărie şi extinderea noţiunii de „familie”:


NOȚIUNEA DE FAMILIE


 

Forma actualăForma propusă prin referendum
Art. 41.1.1°: Statul recunoaște familia drept grup natural primar și fundamental al societății și ca instituție morală deținătoare de drepturi inalienabile, imprescriptibile, preexistente și superioare oricărui drept pozitiv.Statul recunoaște familia, fie că este întemeiată pe căsătorie sau pe alte relații durabile, drept grup natural primar și fundamental al societății și ca instituție morală deținătoare de drepturi inalienabile, imprescriptibile, preexistente și superioare oricărui drept pozitiv.
Art. 41.3.1°: Statul se angajează să păzească cu o grijă deosebită instituția căsătoriei, pe care se întemeiază familia, și să o protejeze împotriva vătămărilor.Statul se angajează să păzească cu o grijă deosebită instituția căsătoriei și să o protejeze împotriva vătămărilor.

 

Textul de lege sugerat prin referendum extinde conceptul de „familie”, oferind protecţie juridică atât familiei bazate pe căsătorie, cât și familiei întemeiate pe „alte relații durabile” (continue şi care implică un angajament). Propunerea nu urmăreşte redefinirea familiei prin eliminarea termenului „femeie”, deoarece autorităţile irlandeze au recunoscut căsătoriile între persoane de acelaşi sex încă din 2015.


FEMEIA ÎN FAMILIE


 

Forma actualăForma propusă prin referendum
Art. 41.2.1°: În special, statul recunoaște că, prin activitatea ei centrată pe familie, femeia oferă ţării un sprijin fără de care binele comun nu poate fi realizat.Art. 42B : Statul recunoaște că îngrijirea asigurată de către membrii familiei unii altora, din cauza legăturilor care există între ei, oferă societății un sprijin fără de care binele comun nu poate fi realizat și se străduiește să susțină o astfel de asistenţă.
Art. 41.2.2°: Prin urmare, statul va depune toate diligenţele necesare pentru a se asigura că mamele nu vor fi obligate, din cauza necesității economice, să se angajeze în relaţii de muncă, neglijând astfel îndatoririle lor în familie.

 

Varianta supusă votului cetăţenilor presupune ştergerea articolelor 41.2.1°-41.2.2° şi introducerea unei noi dispoziţii, 42B. Norma ar recunoaște aspectele vieţii moderne, în care nu doar femeia se îngrijeşte exclusiv de familie.

În 09 şi 13 martie 2024, au fost publicate şi rezultatele referendumului. Deşi demersul legislativ a urmărit eliminarea unui limbaj desuet şi suprimarea barierelor de gen, irlandezii nu au acceptat iniţiativa. Amendamentul privind extinderea noţiunii de familie a fost într-adevăr respins de 67,69% dintre participanţi, în timp ce propunerea despre rolul femeii în familie a fost respinsă cu 73,93% dintre voturi.

Concluzie

Declaraţia deputatului Dan Tanasă este trunchiată. Într-adevăr, cetăţenii irlandezi au respins referendumul, însă scopul acestuia nu a privit schimbarea definiţiei căsătoriei prin eliminarea termenului „femeie”. Referendumul a urmărit extinderea noţiunii de familie, prin oferirea unei protecţii juridice şi cuplurilor necăsătorite (indiferent de sex) şi promovarea egalităţii de gen.

SUBIECTE CONEXE

SEO optimized by sem.ro SEO agency.