Victor Ponta (Pro România)
Niciun leu din amenzi nu vine la bugetul de stat; niciun leu. Se duc la primăriile pe raza cărora s-a comis, este o altă discuţie, dar nu vin la buget. Dar bugetul ţării plăteşte în fiecare an, în fiecare zi spitalizări, oameni care îşi pierd viaţa, asta pierdem cu toţii în fiecare zi.
Parțial Adevărat
Barometru Factual
Finante
Data verificării: 12.10.2013
www.factual.ro

Context

Cu alte cuvinte, Premierul spune că există un dezechilibru între câștigurile obținute de stat în urma amenzilor rutiere și costurile suportate de acesta pentru eventuale spitalizări ale victimelor accidentelor rutiere, în sensul că bugetele locale colectează aceste amenzi, însă nu contribuie cu nimic la spitalizarea victimelor accidentelor rutiere, care este plătită de bugetul central, consolidat. De altfel, noul proiect de Cod Rutier intenționează să mute veniturile obținute din amenzi din conturile administrațiilor locale în cele ale administrației centrale.

Ce verificăm?

Ce se întâmplă în cazul unui accident rutier şi cu cu amenzile, contribuțiile la sănătate

Verificare

În cazul unui accident de circulație, victima acestuia este internată în spital, primeşte îngrijirile medicale de specialitate, cazare şi masă. Casa de Asigurări de Sănătate (județeană sau specială), căreia îi este arondat asiguratul, decontează spitalului cheltuielile de spitalizare efectuate (într-un anumit cuantum). Ulterior, spitalul recuperează banii de la asiguratorul RCA al autorului accidentului sau de la partea responsabilă și virează banii în contul Casei județene de Asigurări de Sănătate. Procesul este explicat pe larg aici.

În mod expres, Art. 313 alin. (1) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății prevede că:

„persoanele care prin faptele lor aduc daune sănătății altei persoane au obligația să repare prejudiciul cauzat furnizorului de servicii medicale reprezentând cheltuielile efective ocazionate de asistenţa medicală acordată”.

Conform alin. (2) al aceluiași articol, spitalele

realizează o evidenţă distinctă a acestor cazuri şi au obligaţia să comunice lunar casei de asigurări cu care se află în relaţie contractuală documentele justificative care atestă cheltuielile efective realizate.

Amenzile privind circulația pe drumurile publice, conform Articolului 109 (8) din actualul Cod Rutier

„se fac venit integral la bugetele locale”.

În acelaşi timp, contribuțiile pentru asigurări sociale de sănătate, plătite de fiecare asigurat și de angajatorii acestora în parte, se constituie, alături de alte contribuții, în Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, reglementat prin Legea Nr. 95/ 2006 privind reforma în domeniul sănătății. Conform Articolului 78 din Legea Nr. 500/ 2002 privind finanțele publice, acest fond special:

„se constituie şi se administrează în afara bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor sociale de stat”,

aceste bugete aprobându-se ca anexă la legea bugetului de stat. Gestiunea acestuia o asigură Casa Națională de Asigurări de Sănătate, împreună cu casele județene de sănătate aflate în subordinea acesteia și cu alte case de asigurări speciale (cum ar fi cea a Ministerului Apărării, a Ministerului de Interne, șamd).

Concluzie

Așadar, Premierul Ponta are numai parțial dreptate. Într-adevăr, banii din amenzi revin la administrațiile locale. Pe de altă parte, costurile sunt suportate, în final, de către autorul accidentului. Într-o primă fază, până la recuperarea banilor de la acesta (sau de la asiguratorul auto al acestuia), casele de asigurări de sănătate suportă costurile cu spitalizarea în urma accidentelor de circulație. Casele sunt instituții publice de interes local, cu buget propriu, provenit în funcție de numărul de asigurați din dotare, din acel Fond national unic de asigurări de sănătate și gestionat în limitele impuse de la centru. Fondul, așa cum am precizat deja, face parte din dintr-un buget special administrat în afara celui de stat (expresia “bugetul țării” este cât se poate de ambiguă). În orice caz, afirmațiile Primului Ministru că banii s-ar pierde este valabilă doar în condițiile în care statul nu și-ar face treaba de a-i recupera în condițiile legii.

Mai mult, clasificarea pe care o face Premierul cu privire la banii din sănătate este relativ simplistă. România nu are un sistem de “urmărire” personalizată a banilor plătiţi pentru fiecare taxă sau impozit de către fiecare contribuabil. În România, bugetul de stat se construiește conform principiului neafectării veniturilor bugetare, care presupune că un venit încasat se administrează global, fiind destinat acoperirii cheltuielilor privite în ansamblul lor. Adică odată încasaţi, banii merg în aceeaşi „găleată” și în cheltuirea lor nu se ține cont de sursa (a se citi “taxa”) din care provin, chiar dacă există, spre exemplu, bani defalcaţi din încasările din TVA care se duc procentual pe anumite domenii.

SUBIECTE CONEXE

SEO optimized by sem.ro SEO agency.