Viorel Ştefan (PSD)
„Nu prin legea bugetară se pot aproba achiziţii. (…) Nu putem să dăm bani, apoi să aprobăm parametri.”
Adevărat
Barometru Factual
Finante
Data verificării: 16.12.2015
www.factual.ro

Context

Sâmbătă, 12 decembrie 2015, Comisiile pentru buget au respins alocarea unei sume de 5 milioane de lei Ministerului Culturii pentru achiziţionarea operei lui Constantin Brâncuşi, „Cuminţenia pământului”. Viorel Ștefan, preşedintele Comisiei pentru buget din Camera Deputaţilor, a declarat:

„Nu prin legea bugetară se pot aproba achiziţii. (…) Nu putem să dăm bani, apoi să aprobăm parametri. (…) Guvernul să dea mandat de negociere Ministerului Culturii, sub rezerva bugetării ulterioare. Cred că asta ar fi soluţia”

Ce verificăm?

Dacă prin legea bugetară se pot aproba achiziții înaintea aprobării parametrilor.

Verificare

Investițiile publice sunt tratate în Legea 500/2002 privind Finanțele Publice, în Capitolul III privind Procesul Bugetar. Aici găsim Condiţiile pentru includerea proiectelor de investiţii în proiectul de buget, la art 43:

(1) Obiectivele/Proiectele de investiţii şi celelalte categorii de investiţii se cuprind în programele de investiţii anuale, anexe la buget, numai dacă, în prealabil, documentaţiile tehnico-economice, documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente categoriilor de investiţii incluse la poziţia C «Alte cheltuieli de investiţii» au fost elaborate şi aprobate potrivit dispoziţiilor legale.

De asemenea, legea specifică foarte clar, la articolul 42, cine trebuie să aprobe acești parametri tehnico-economici: Guvernul, pentru valori mai mari de 30 milioane de lei și  ordonatorii principali de credite, pentru valori cuprinse între 5 milioane lei şi 30 milioane lei. În acest caz punctual, Ministerul Culturii este ordonatorul principal de credite.

Concluzie

Declarația lui Viorel Ștefan este adevărată. Prin legea bugetară nu se pot aproba achiziții înaintea aprobării parametrilor tehnico-economici.

SUBIECTE CONEXE

SEO optimized by sem.ro SEO agency.