Dezinformări rețele sociale
Data postării: 01.05.2023
www.factual.ro
Ce presupune cadrul UE de reglementare a criptoactivelor (MiCA)

Un utilizator Facebook a postat un text în care afirmă că reglementarea criptoactivelor urmăreşte de fapt controlul pieţelor financiare la nivelul statelor membre şi deturnarea fondurilor cetăţenilor UE

Potrivit raportului Financial Stability Board (FSB, organism internațional care monitorizează și face recomandări cu privire la sistemul financiar global), popularizarea criptoactivelor a fost, în general, caracterizată de o pondere crescută a riscurilor cibernetice, inclusiv din cauza cadrelor legislative nepotrivite. Prin urmare, criptomonedele implică diverse vulnerabilităţi: dezvoltarea pieţelor ilegale, criminalitate informatică, afectarea stabilităţii financiare, informații înșelătoare, fluctuații extreme ale prețurilor etc.

Începând cu 2020, Uniunea Europeană urmăreşte îndeplinirea strategiei privind fserviciile financiare digitale, cu scopul de a limita potenţialele riscuri asociate. Astfel, în 20 aprilie 2023, a fost aprobat Regulamentul MiCA privind criptoactivele.

 

Ce presupune cadrul MiCA

 

Regulamentul UE Markets in Cryptoassets, prescurtat MiCA, stabileşte cadrul juridic comun pentru emiterea criptoactivelor, protecţia consumatorilor, integritatea pieței, stabilitatea financiară și monitorizarea locurilor de tranzacţionare. Conform noilor dispoziţii, prestatorilor de servicii în cauză le revine obligaţia de a proteja portofelele consumatorilor, devenind astfel răspunzători în cazul pierderii criptomonedelor investite. De asemenea, MiCA va acoperi abuzurile existente, cu precădere în situaţiile ce implică manipularea pieței și utilizarea abuzivă de informații privilegiate. Prin urmare, raportarea tranzacțiilor suspecte nu poate fi catalogată drept opţiune, ci îndatorire.

Acordul prevede cerințe stricte privind înființarea, autorizarea și gestionarea rezervelor, inclusiv supravegherea de către UE a „criptomonedelor stabile” semnificative. Practic, cadrul juridic impune emitenților de criptomonede stabile constituirea şi menţinerea unei rezerve în scopul stabilizării tokenurilor raportate la active. Totodată, profesioniştii în domeniu care doresc să activeze în statele membre vor avea nevoie de o autorizație specifică emisă de autorităţile naţionale. În plus, va fi necesar ca emitenții de tokenuri raportate la active să deţină un sediu social la nivelul UE, în scopul monitorizării corespunzătoare a ofertelor publice.

Regulament menţionat oferă şi o definiţie pentru conceptul de criptoactive: 

reprezentare digitală a valorii sau a drepturilor care pot fi transferate și stocate electronic, utilizând tehnologia registrelor distribuite sau o tehnologie similară”. 

Cadrul MiCA are în vedere criptoactivele care nu fac deja obiectul legislaţiei UE.

Tokenurile nefungibile (NFT), active digitale care reprezintă obiecte reale precum artă, muzică sau materiale video, sunt excluse din actuala reglementare. În funcţie de concluziile unei evaluări preliminare, Comisia Europeană va putea creiona o propunere legislativă în acest sens.

Deşi, iniţial, punerea în practică a regulamentului era prevăzută pentru jumătatea anului 2023, cadrul MiCA va deveni aplicabil cel mai probabil în 2024, deoarece este prevăzut un termen de 18 luni drept perioadă de tranziţie.

 

Regulamentul privind Transferul de Fonduri (TFR)

 

Odată cu adoptarea MiCA, Parlamentul European a aprobat și Regulamentul privind transferul de fonduri (TFR). Acordul instituie într-adevăr obligația prestatorilor de servicii implicați în transferuri cripto de a colecta date privind inițiatorii și beneficiarii transferurilor pe care le operează și de a transmite aceste informaţii autorităților competente. Scopul: combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Cu alte cuvinte, Uniunea Europeană încearcă să reglementeze un domeniu care, până acum, era în afara legislației și, deci, utilizatorii nu erau protejați în niciun fel. Pierderile lor financiare erau neacoperite, iar cei care activau în piața de criptomonede nu puteau fi trași la răspundere.

 

Evoluţia pieţei de criptoactive

 

Conform raportului Comitetului Economic şi Social European, capitalizarea bursieră a criptoactivelor a crescut de peste trei ori în 2021, ajungând la 2,6 trilioane de dolari. Însă, în ciuda acestor cifre, criptoactivele reprezintă un procent mic din piaţa financiară globală. Până în acest moment, cele mai importante criptoactive sunt Bitcoin și Ethereum, care, împreună, reprezintă aproximativ 60 % din capitalizarea bursieră totală a criptoactivelor.

Prin urmare, informaţia prezentată de utilizatorul Facebook este FALSĂ. Uniunea Europeană încearcă să reglementeze un domeniu care, până acum, exista în afara legislației europene și, deci, utilizatorii săi nu aveau nicio protecție legală împotriva fraudelor.

 

SEO optimized by sem.ro SEO agency.