Dezinformări rețele sociale
Data postării: 14.07.2022
www.factual.ro
Conținut FALS: Poporul traco-dacic nu a fost primul popor al umanității

În 3 iulie 2022, pe grupul de Facebook „PLANETA PĂMÂNT ȘI CURIOZITĂȚILE EI” a fost postat un mesaj prin care se sugera, printre altele, că poporul traco-dacic a fost primul popor al umanității și că primele forme ale civilizației umane au fost descoperite în spațiul românesc:

Postarea are peste un milion de vizualizări, dintre care peste 180.000 numai în ultimele 24 de ore.

Ce verificăm?

Existența tracilor în comparație cu alte popoare antice.

Verificare

Poporul tracic s-a format ca grup etnic în urma marilor migrații indo-europene de la sfârşitul neoliticului şi din faza timpurie a bronzului. („Mitologia tracilor”, Sorin Paliga).

Din „poporul” lingvistic indo-european se trag civilizațiile atestate de izvoarele scrise antice: grecii, ilirii, tracii. Cei din urmă s-au răspândit în zona de sud-est a Europei și din ei s-a desprins, ulterior, poporul geto-dac, care s-a așezat în spațiul carpato-danubiano-pontic, adică între munții Carpați, Dunăre și Marea Neagră.
Tracii erau, așadar, un popor de origine indo-europeană, la fel ca multe alte popoare ale lumii.

Sursa: The Guardian

National Geographic menționează, într-un articol de istorie antică „de bază”, destinat copiilor începând cu clasa a V-a, că cele mai vechi civilizații s-au dezvoltat între 4000 și 3000 î.Hr., când ascensiunea agriculturii și a comerțului a permis oamenilor să aibă un surplus de hrană și stabilitate economică. Printre primele civilizații ale lumii se numără cele din Mesopotamia (astăzi, Irak) și, mai târziu, din Egipt. Civilizațiile au prosperat în Valea Indusului în jurul anului 2500 î.Hr., în China, în aproximativ 1500 î.Hr. și în America Centrală (astăzi, Mexic), în jurul anului 1200 î.Hr. Civilizațiile s-au dezvoltat în cele din urmă pe fiecare continent, cu excepția Antarcticii.

De altfel, cei mai mulți istorici consideră că cea mai veche civilizație este cea sumeriană (de pe teritoriul Mesopotamiei, între Tigru și Eufrat), așa cum o arată și profesorul Kelly-Anne Diamond, citată de History, dar și Enciclopedia Britanică, pentru a oferi doar câteva exemple. Sumerienii au trăit între 4500-4000 î.Hr.

Istoricii plasează formarea poporului trac abia între anul 1800 și anul 800 î.Hr. (atestat prin menționarea lui în „Iliada” lui Homer), însă o estimare corectă ar fi, la modul general, în a doua jumătate a mileniului II î.Hr., presupunând că poporul s-a format ceva mai devreme. Chiar și așa, formarea lui este la milenii distanță de perioada înfloritoare a Sumerului.

În ceea ce privește cea mai veche limbă, aceasta este atestată și atribuită tot poporului sumerian. History precizează că limba sumeriană este semnalată în înregistrările arheologice în jurul anului 3100 î.Hr. și a dominat Mesopotamia pentru următoarele mii de ani. Aceasta a fost înlocuită în mare parte de limba akkadiană în jurul anului 2000 î.Hr. dar a fost păstrată ca limbă scrisă în scrierea cuneiformă încă 2.000 de ani. De asemenea, scrisul rămâne una dintre cele mai importante realizări culturale ale sumerienilor, așa cum atestă și Biblioteca Britanică.

Postarea, care distorsionează grav adevărurile istorice, este o formă de protocronism.

Protocronismul este un fenomen din ce în ce mai frecvent în spațiul online și se referă la intenția unui popor de a sugera, prin fapte și dovezi istorice false sau scoase din context, că a fost prima națiune a lumii și că restul civilizațiilor au evoluat din ea. Cercetătorii o definesc drept o manifestare a complexului de inferioritate a popoarelor mici, față de culturile considerate dominante.

În România, această ideologie s-a născut în perioada comunistă și a fost preluată de propaganda de partid, așa cum o arată și unele studii publicate de cercetători externi.

Concluzie
Postarea este falsă. Tracii nu au fost primul popor din lume și, deși nu se știe perioada exactă a apariției lor, există izvoare istorice care atestă existența unor popoare mult mai vechi. Cei mai mulți dintre istorici sunt de acord că, potrivit dovezilor actuale, cel mai vechi popor din lume poate fi considerat cel sumerian.

SEO optimized by sem.ro SEO agency.