Dezinformări rețele sociale
Data postării: 05.05.2023
www.factual.ro
FALS | Așa-zisa Agendă ONU 2021 – 2030

Un utilizator Facebook a publicat o așa-zisă „Agendă ONU 2021 – 2030”, sub formă grafică. În postarea apare și sigla Forumului Economic Mondial. Fotografia are și o concluzie – Nu vei deține nimic, dar vei fi fericit (o frază rostită de politicianul danez Ida Auken în 2016, în cadrul WEF, dar care se referea la o predicție asupra viitorului, în funcție de coordonatele prezente – continuarea conținea și fraza ”Tot ce vrei, vei închiria și îți va fi livrat cu drone”).

*Captură ecran 05.05.2023

Lista publicată de utilizatorul Facebook este o colecție de narative ale teoriei conspirației, printre care guvernul global, microciparea oamenilor, moneda globală, sfârșitul proprietății, controlul populației etc. Acestea sunt atribuite de conspiraționiști, în mod obișnuit, Forumului Economic Mondial. Autorul acestui grafic, în schimb, se folosește de numnele Organizației Națiunilor Unite, deși adaugă și sigla WEF (World Economic Forum).

Care e misiunea ONU?

Organizația Națiunilor Unite este un for internațional, fondat în 1945. Formată în prezent din 193 de state membre (inclusiv România), ONU și activitatea sa sunt ghidate de scopurile și principiile cuprinse în Carta sa fondatoare.

Activitatea Națiunilor Unite acoperă cinci domenii principale:

Menținerea păcii și securității internaționale

Protejarea drepturilor omului

Oferirea de ajutor umanitar

Sprijinirea dezvoltării durabile și a acțiunii climatice

Respectarea dreptului internațional 

Organizația Națiunilor Unite nu are puteri administrative, nu poate dicta politicile unui stat și nu poate impune reglementări. 

Ce presupune Agenda ONU 2030?

Agenda ONU pentru 2030 nu are nicio legătură cu acțiunile înșiruite de utilizatorul Facebook.

Agenda 2030, așa cum se numește documentul aprobat de ONU și de țările membre, este un apel universal la acțiune pentru a pune capăt sărăciei, a proteja planeta și a îmbunătăți viețile și perspectivele tuturor, pretutindeni. Agenda are 17 obiective de dezvoltare durabilă, reunite sub denumirea de Obiective Globale. 

România, ca semnatară a acestui document, își asumă obiectivele aprobate:

 • Fără sărăcie – Eradicarea sărăciei în toate formele sale şi în orice context.
 • Foamete zero – Eradicarea foametei, asigurarea securităţii alimentare, îmbunătăţirea nutriţiei şi promovarea unei agriculturi durabile.
 • Sănătate şi bunăstare – Asigurarea unei vieţi sănătoase şi promovarea bunăstării tuturor la orice vârstă.
 • Educaţie de calitate – Garantarea unei educaţii de calitate şi promovarea oportunităţilor de învăţare de-a lungul vieţii, pentru toţi.
 • Egalitate de gen – Realizarea egalităţii de gen şi împuternicirea tuturor femeilor şi a fetelor.
 • Apă curată şi sanitaţie – Asigurarea disponibilităţii şi managementului durabil al apei şi sanitaţie pentru toţi.
 • Energie curată şi la preţuri accesibile – Asigurarea accesului tuturor la energie la preţuri accesibile, într-un mod sigur, durabil şi modern.
 • Muncă decentă şi creştere economică – Promovarea unei creşteri economice susţinute, deschise tuturor şi durabile, a ocupării depline şi productive a forţei de muncă şi a unei munci decente pentru toţi.
 • Industrie, inovaţie şi infrastructură – Construirea unor infrastructuri rezistente, promovarea industrializării durabile şi încurajarea inovaţiei.
 • Inegalităţi reduse – Reducerea inegalităţilor în interiorul ţărilor şi de la o ţară la alta. 
 • Oraşe şi comunităţi durabile – Dezvoltarea oraşelor şi a aşezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliente şi durabile. 
 • Consum şi producţie responsabile – Asigurarea unor tipare de consum şi producţie durabile.
 • Acţiune climatică – Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice şi a impactului lor.
 • Viaţa acvatică – Conservarea şi utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor şi a resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă.
 • Viaţa terestră – Protejarea, restaurarea şi promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea şi repararea degradării solului și stoparea pierderilor de biodiversitate.
 • Pace, justiţie şi instituţii eficiente – Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toţi şi crearea unor instituţii eficiente, responsabile şi incluzive la toate nivelurile. 
 • Parteneriate pentru realizarea obiectivelor – Consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă 

Toate aceste Obiective de Dezvoltare Durabilă fac parte dintr-o agendă pe termen lung, aprobată în 2000, când a fost aprobat textul Declarației Mileniului, un angajament pe termen lung al statelor membre de a reduce sărăcia globală și a salva milioane de vieți. 

Niciunul dintre aceste obiective nu are legătură cu acțiunile care îi sunt atribuite ONU de utilizatorul Facebook.

Subiectele preferate ale teoriei conspirației

Lista postată de utilizatorul Facebook și atribuită în mod fals ONU cuprinde multe dintre subiectele preferate ale teoriei conspirației. Cel mai des, aceste „politici de a subjuga omenirea” sunt atribuite Forumului Economic Mondial, care este, în opinia conspiraționiștilor, unul dintre sursele răului.

De-a lungul timpului, Factual.ro a demontat multe dintre aceste teorii. Exemple:

Digitalizarea omului ca formă de control a populației

Elitele pregătesc noua pandemie

Banii digitali, metodă de constrângere socială

Marea Resetare

WEF ordonă raționalizarea cărnii și a combustibilului

Comisia Europeană consideră teoriile conspirației ca fiind convingerea că anumite evenimente sau situații sunt manipulate în secret de forțe puternice, malefice. Și definește 6 caracteristici comune ale acestora:

 • Se referă la un pretins complot secret.
 • Menționează un grup de conspiratori.
 • Vorbesc despre „dovezi” care par să vină în sprijinul teoriei.
 • Sugerează în mod fals că nimic nu este întâmplător și că nu există coincidențe, că nimic nu este cum pare și că totul se leagă.
 • Împart lumea în două tabere: buni și răi.
 • Transformă anumite persoane și grupuri în țapi ispășitori. 

CONCLUZIE 

Postarea utilizatorului Facebook conține afirmații complet FALSE, care nu au nicio legătură cu ONU, misiunea sa și acțiunile sale. Este o colecție de subiecte conspiraționiste, care circulă în mediul online și care sunt atribuite în mod fals unor instituții europene sau internaționale. 

SEO optimized by sem.ro SEO agency.