Dezinformări rețele sociale
Data postării: 14.04.2023
www.factual.ro
FALS | Ce înseamnă programul de ”neutralitate climatică” pentru București, Cluj și Suceava

Un utilizator Facebook a postat un set de reguli pe care ar trebui să le respecte trei orașe din România, București, Suceava și Cluj-Napoca, care sunt incluse într-un program climatic.

 

Orașele neutre climatic

 

Date publicate de Națiunile Unite în 2018 arată că  marile orașe sunt principalii consumatori de energie și sursele cele mai importante de emisii de carbon și gaze cu efect de seră.

În aprilie 2018, Comisia Europeană a propus un program de cercetare și inovare, care s-a concretizat într-un acord denumit „Orizont Europa”, cu un buget de 95,5 miliarde de euro.

Principalele linii directoare ale acestui program de cercetare și inovare sunt: 

  • Combate schimbările climatice 
  • Contribuie la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU 
  • Stimulează competitivitatea și creșterea economică a UE 
  • Facilitează colaborarea și consolidează impactul cercetării și inovării în ceea ce privește dezvoltarea, sprijinirea și punerea în aplicare a politicilor UE, abordând totodată provocările globale 
  • Sprijină crearea și o mai bună difuzare a cunoștințelor și a tehnologiilor la nivel de excelență 
  • Creează locuri de muncă, atrage talente din UE la toate nivelurile, stimulează creșterea economică, promovează competitivitatea industrială și optimizează impactul investițiilor în cadrul unui Spațiu european de cercetare consolidat.

Ulterior, în aprilie 2022, Comisia Europeană a anunțat care sunt cele 100 de „orașe pilot” care vor face parte din acest program prin care se urmărește ca așezările urbane să devină sustenabile din punct de vedere energetic.

Din România au fost alese Primăria Sectorului 2 Bucuresti, Primăria Municipiul Cluj-Napoca și Primăria Municipiului Suceava pentru a implementa direcțiile de dezvoltare prin care orașele încearcă să obțină neutralitatea climatică până în 2050. 

*Foto: DivAirCity / Instagram

Conceptul de neutralitate climatică nu este asumat doar de țările din Uniunea Europeană. Acest obiectiv este asumat și în cadrul  Acordului de la Paris, un tratat internațional semnat în 2016 de 195 de țări din lume. Intenția este ca prin măsurile adoptate, temperatura medie globală pe termen lung să nu crească cu mai mult de 2 grade Celsius peste nivelul din perioada preindustrială. Factual.ro a scris despre Acordul de la Paris aici.

Cele 100 de orașe incluse în acest program vor avea acces la o linie bugetară de 360 milioane de euro. Criteriile care au stat la baza selecției și următorii pași care vor fi făcuți în cadrul acestor programe pot fi accesate aici.

Deși se dorește reducerea emisiilor și a poluării, decarbonizarea se va face treptat, și va mai dura mult până energia va putea proveni doar din surse regenerabile. Orașele din acest program trebuie să aibă:

  • o evidență a emisiilor,
  • un plan pentru reducerea lor (inclusiv compensarea emisiilor reziduale). In acest sens, UE pune la dispozitie diverse programe de finanțare, precum acesta. (sursa, p. 21-22)

 „15 minute”

Carlos Moreno, profesor de urbanism la Universitatea Sorbona, a propus în urmă cu trei ani un concept prin care marile orașe ar putea face pași în direcția asigurării de energie sustenabilă și diminuarea poluării. Este vorba despre conceptul „15-minute city” care presupune ca locuitorii dintr-un oraș să aibă acces la serviciile de care au nevoie pentru a trăi, a învăța și a prospera într-o zonă accesibilă într-un interval de 15 minute. Conceptul profesorului Moreno presupune ca zonele urbane să fie adaptate la nevoile oamenilor, și nu invers.

Nu există absolut nicio referință la conceptul de “oraș de 15 minute” în cerințele UE din programul orașelor neutre climatic. Este încurajat transportul sustenabil, care include transport public, transportul activ (mers pe jos, cu bicicleta), precum și vehiculele cu zero emisii. Și in acest sens, UE are programe de finantare care detaliază modelul de transport încurajat pe viitor.

 

Interzicerea aerului condiționat

 

 Aparatele de aer condiționat nu vor fi automat interzise, ci rămâne la latitudinea fiecărui oraș să aleagă sau să dezvolte surse de energie mai sustenabile pentru termoreglare, și să ofere opțiuni mai puțin poluante pentru locuitori.

 

Populația va trebui să devină insecto-vegană

 

Nu există absolut nicio referință la veganism sau surse alternative de proteine precum insectele. Se face referință la Strategia Europeană de la ferma la furculiță” care recomandă încurajarea dietelor bazate pe mai multe fructe și legume și mai puțină carne roșie și procesată. Aceasta strategie nu impune renunțarea completă la carne, și nici consumul de insecte. Singura referintă la insecte este ca domeniu de cercetare, împreună cu alte subiecte ca proteinele vegetale, microbiene, marine, etc. (sursa, p. 16)

 

Putem trage concluzia că postarea utilizatorului privind orașele neutre climatic este falsă.

SEO optimized by sem.ro SEO agency.