Dan Barna (USR)
„Voi iniția un grup de lucru pentru o nouă lege a sănătății, care va implica toți actorii relevanți ai sistemului: reprezentanți ai pacienților și ai organizațiilor societății civile cu activitate în domeniul sanitar, reprezentanți ai universităților de medicină și ai departamentelor de sănătate publică, experți în economie și politici de sănătate, reprezentanți ai medicilor de familie, ai asistentelor medicale și moașelor, ai managementului din sistemul medical public și privat."
Numai cu sprijin instituțional
Barometru Factual
Prezidentiale
Data verificării: 01.11.2019
www.factual.ro
Sursa afirmației: Programul electoral

Context

Dan Barna, candidatul Alianţei USR-PLUS la funcţia de preşedinte al României a făcut următoarea afirmaţie în programul electoral:

„Voi iniția un grup de lucru pentru o nouă lege a sănătății, care va implica toți actorii relevanți ai sistemului: reprezentanți ai pacienților și ai organizațiilor societății civile cu activitate în domeniul sanitar, reprezentanți ai universităților de medicină și ai departamentelor de sănătate publică, experți în economie și politici de sănătate, reprezentanți ai medicilor de familie, ai asistentelor medicale și moașelor, ai managementului din sistemul medical public și privat.”

Ce verificăm?

Dacă președintele poate iniția un grup de lucru care poate duce la elaborarea unei noi legi a sănătății.

Verificare

Rolul şi atribuţiile preşedintelui României le regăsim la Capitolul II al Titlului III: Autorităţi publice din Constituţia României.

Articolului 80 din Constituţie, stabileşte că “preşedintele României reprezintă statul român şi este garantul independenţei naţionale, al unităţii şi al integrităţii teritoriale a ţării”. De asemenea, “veghează la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor publice. În acest scop, Preşedintele exercită funcţia de mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate.”

Tot Constituţia stabileşte, la articolul 74, alineatul 1, ce autorităţi şi persoane au dreptul să iniţieze o lege sau să propună modificarea uneia deja existente:

„Iniţiativa legislativă aparţine, după caz, Guvernului, deputaţilor, senatorilor sau unui număr de cel puţin 100.000 de cetăţeni cu drept de vot. Cetăţenii care îşi manifestă dreptul la iniţiativă legislativă trebuie să provină din cel puţin un sfert din judeţele ţării, iar în fiecare din aceste judeţe, respectiv în municipiul Bucureşti, trebuie să fie înregistrate cel puţin 5.000 de semnături în sprijinul acestei iniţiative.”

 Potrivit Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Administraţiei Prezidenţiale preşedintele poate iniţia un grup de lucru pentru dezbaterea unei teme importante din societatea românească. Printre departamentele Administraţiei Prezidenţiale se regăseşte şi Departamentul Sănătate Publică care are, printre altele, următoarele atribuţii:

  1. Analizează funcţionalitatea sistemului sanitar românesc, monitorizează şi analizează strategia de sănătate publică şi îl informează pe Preşedintele României cu privire la principalele probleme de sănătate publică.
  2. Elaborează documente, analize, rapoarte şi sinteze în domeniul de competenţă, prezentând preşedintelui propuneri pentru optimizarea implementării strategiei naţionale în domeniul sănătăţii publice, organizând, atunci când se justifică, grupuri de lucru sau, pe bază de mandat, comisii speciale de analiză, după caz.
  3. Informează Preşedintele României asupra concluziilor şi propunerilor rezultate din proiectele şi studiile în domeniul sănătăţii, la care instituţia prezidenţială participă şi elaborează propuneri privind poziţia preşedintelui României în probleme de sănătate publică.
  4. Cooperează cu Guvernul României, alte instituţii publice precum şi cu celelalte departamente din cadrul Administraţiei Prezidenţiale pentru îndeplinirea obiectivelor prioritate ale politicii din domeniul sănătăţii şi informează Preşedintele României cu privire la stadiul realizării acestora.

Concluzie

Afirmaţia lui Dan Barna din programul electoral privind candidatura la preşedinţie se poate concretiza numai cu sprijin instituțional Preşedintele României poate iniţia un grup de lucru din care să facă parte reprezentanţi din toate zonele sistemului de sănătate. Pentru ca recomandările şi concluziile respectivului grup de lucru să fie transpuse într-o iniţiativă legislativă, atunci ele trebuie asumate şi preluate de cei care au acest drept. Adică, senatori, deputaţi, Guvern sau 100 de mii de cetăţeni cu drept de vot.

SUBIECTE CONEXE

SEO optimized by sem.ro SEO agency.