Dan Cărbunaru (Neafiliat)
„Pentru a oferi garanțiile solicitate de reprezentanții federațiilor sindicatelor din învățământ privind includerea referinței din grila de salarizare a viitoarei legi a salarizării pentru debutant sau asistent universitar la nivelul salariului mediu brut pe economie, Executivul și-a asumat acest angajament, care a fost inclus în formatul obligatoriu pentru orice act normativ, respectiv în Nota de fundamentare a Ordonanței de Urgență 53/1 iunie 2023 pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din sistemul național de învățământ de stat”.
Fals
Barometru Factual
Munca
Data verificării: 13.06.2023
www.factual.ro
Sursa afirmației: gov.ro

Context

În 2 iunie 2023, purtătorul de cuvânt al Guvernului României, Dan Cărbunaru, a publicat un text intitulat „Clarificări ale purtătorului de cuvânt al Guvernului României, Dan Cărbunaru, privind aplicarea majorărilor salariale din sistemul de învățământ”. 

Clarificările lui Cărbunaru vin în urma adoptării ordonanței de urgență 53/2023 prin care s-au stabilit o serie de măsuri de salarizare a personalului din sistemul național de învățământ de stat. La rândul ei, ordonanța respectivă a fost emisă în urma presiunilor venite din partea reprezentanților sindicatelor din învățământul preuniversitar de stat și a celor din cadrul societății civile care au organizat manifestații de protest pentru obținerea unor condiții de salarizare mai bune.

În urma mai multor discuții între sindicaliști și reprezentanții guvernului, care nu au dus la satisfacerea solicitărilor protestatarilor, în data de 1 iunie 2023 a fost adoptată ordonanța de urgență 53/2023 prin care se stabilea că profesorii vor primi o mărire salarială de 585 lei net/lună net, iar personalul nedidactic va primit 250 lei net/lună.

Însă, protestatarii nu au acceptat această ofertă și au acuzat că actul normativ emis nu le satisface cerințele și că modalitatea în care a fost generat nu este constituțională. În acest context, Dan Cărbunaru a venit cu o serie de precizări pentru a-i asigura pe protestatari că doleanțele lor vor fi îndeplinite, iar acest lucru este certificat prin emiterea unei „note de fundamentare” în care se regăsesc cererile salariale ale profesorilor.

„Pentru a oferi garanțiile solicitate de reprezentanții federațiilor sindicatelor din învățământ privind includerea referinței din grila de salarizare a viitoarei legi a salarizării pentru debutant sau asistent universitar la nivelul salariului mediu brut pe economie, Executivul și-a asumat acest angajament, care a fost inclus în formatul obligatoriu pentru orice act normativ, respectiv în Nota de fundamentare a Ordonanței de Urgență 53/1 iunie 2023 pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din sistemul național de învățământ de stat.

Astfel, potrivit prevederilor din Secțiunea 4.8. a acestui document guvernamental public:

„De majorările salariale prevăzute în prezenta ordonanță de urgență beneficiază personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic din unitățile de învățământ preuniversitar și instituțiile de învățământ superior.

În contextul în care România are obligația să respecte jaloanele impuse prin PNRR și având în vedere situația excepțională care a impus adoptarea prezentei ordonanțe de urgență, în urma negocierilor desfășurate între reprezentanții Guvernului și liderii federațiilor sindicale care au declanșat greva generală la nivelul sistemului național de învățământ, pentru a putea asigura deblocarea sistemului de învățământ și respectarea dreptului la educație pentru 3 milioane de elevi, în urma negocierilor Guvern-Federații sindicale, s-a convenit asupra faptului că majorarea salarială acordată reprezintă un avans din creșterile salariale de care ar urma să beneficieze personalul didactic/didactic auxiliar și nedidactic din sistemul național de învățământ începând cu 1 ianuarie 2024.

De asemenea, s-a convenit asupra faptului că, în noua lege a salarizării, salariul mediu brut al debutantului/asistentului universitar urmează să fie stabilit la nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2023. Intrarea în plată a noii grile de salarizare va fi realizată etapizat, pentru o perioadă de trei ani, după cum urmează:

 1. 40% în primul an
 2. 30% în al doilea an
 3. 30% în al treilea an”

Ce verificăm?

Care sunt cerințele profesorilor care au participat la acțiunile de protest care au început în data de 22 mai 2023
Ce prevăd ordonanța 53/2023 și nota de fundamentare la care se referă Dan Cărbunaru ?
Ce este o notă de fundamentare a unei ordonanțe de urgență ?

Verificare

În 16 mai 2023, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” și Federația Națională Sindicală „ALMA MATER“ au anunțat că, începând cu 22 mai 2023 salariații din învățământ vor declanșa grevă generală pe termen nelimitat. În urma referendumului organizat în cadrul federațiilor din învățământul preuniversitar, peste 160.000 de membri de sindicat s-au pronunțat pentru declanșarea grevei generale. 

Cererile greviștilor sunt: 

„1. majorarea salariilor personalului din învățământ, în conformitate cu importanța socială a muncii prestate, plecând de la principiul salariul profesorului debutant să fie cel puțin egal cu salariul mediu brut pe economie, salarizarea întregului personal didactic de predare urmând să se realizeze în mod progresiv, în raport de funcție, studii, vechime și grad didactic;

 1. instituirea regulii indexării anuale a salariilor personalului plătit din fonduri publice, cu rata inflației;
 2. plata orelor suplimentare efectuate de personalul didactic auxiliar și nedidactic;
 3. acordarea sporurilor pentru condiții de muncă personalului din învățământ;
 4. acordarea drepturilor prevăzute în legislația în vigoare și contractele colective de muncă aplicabile (decontarea navetei, plata indemnizației de instalare, acordarea concediului de odihnă suplimentar, compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat etc.);
 5. creșterea anuală a investițiilor  în învățământ, pentru îmbunătățirea bazei materiale și a infrastructurii;
 6. renunțarea la aplicația EduSal și înlocuirea acesteia cu un program informatic de salarizare gestionat și administrat de Ministerul Educației”.  

În urma mai multor discuții, reprezentanții guvernului au încercat să mimeze că negocierile au avut succes și au emis Ordonanța de Urgență 53/2023, fără ca principala cerere a protestatarilor, cea legată de garantarea faptului că în noua grilă de salarizare indemnizația profesorul debutant va fi calculată pornind de la salariul mediu brut pe economie, iar grila se va construi ținând cont de vechimea cadrului didactic, să fie stipulată în ordonanță.

Practic, ordonanța a modificat Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicate în Monitorul Oficial nr. 492 din 28 iunie 2017.

Ordonanța prevede că, începând cu data de 1 iunie 2023, prin derogare de la dispoziţiile art. 12 alin (2) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi modificările şi completările ulterioare, salariile de bază aflate în plată pentru personalul didactic auxiliar din cadrul bibliotecilor universitare, precum şi pentru celelalte categorii de funcţii prevăzute în anexele la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi care au calitatea de personal didactic auxiliar, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, şi care îşi desfăşoară activitatea în sistemul naţional de învăţământ se majorează cu suma de 1.000 de lei fiecare.

De asemenea, începând cu data de 1 iunie 2023, prin derogare de la dispoziţiile art. 12 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, salariile de bază stabilite potrivit alin. (1^1) pentru personalul nedidactic din sistemul naţional de învăţământ se majorează cu suma de 400 de lei fiecare.

Însă protestatarii și reprezentanții lor nu s-au arătat mulțumiți de oferta guvernului. 

Astfel, purtătorul de cuvânt al guvernului, Dan Cărbunaru, a susținut că profesorii au înțeles greșit documentul ordonanței de urgență și că solicitările lor se regăsesc în cadrul unei note de fundamentare, care vine în completarea OG 53/2023.

Nota de fudamentare prevede că, în noua lege a salarizării, salariul mediu brut al debutantului/asistentului universitar urmează să fie stabilit la nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2023. Intrarea în plată  a noii grile de salarizare va fi realizată etapizat, pentru o perioadă  de trei ani, după cum urmează:

 1. 40% în primul an
 2. 30% în al doilea an
 3. 30% în al treilea an   

Însă nota de fundamentare care vine în completarea ordonanței de urgență, potrivit Curții Constituționale a României, nu are nicio valoare juridică. Este un document care vine în sprijinul legii, pentru a o explica și a stabili modul de implementare a prevederilor legale.

Regulamentul din 10 mai 2009 arată ce este o notă de fundamentare: 

„Nota de fundamentare, prin prisma art. 1 alin. (5) din Constituție, este un document de motivare necesar în cadrul procedurii de adoptare a ordonanțelor de urgență, însă, odată adoptat actul normativ, rolul său se reduce la facilitarea înțelegerii acesteia. Prin urmare, nota de fundamentare a ordonanței de urgență este un instrument al uneia dintre metodele de interpretare consacrate – metoda de interpretare teleologică. Aceasta presupune stabilirea sensului unei dispoziții legale ținându-se seama de finalitatea urmărită de legiuitor la adoptarea actului normativ din care face parte acea dispoziție.”

UPDATE

După o altă rundă de negocieri, în data de 12 iunie 2023, reprezentanții guvernului au emis o nouă ordonanță de urgență (57/2023) prin care solicitările liderilor de sindicat din învățământ vor fi îndeplinite. Astfel, salariile personalului didactic și a personalului didactic auxiliar vor crește cu 1.300 de lei. Personalul nedidactic din Învățământ va beneficia de o creștere salarială de 400 de lei brut.

Toate aceste creșteri salariale au fost, însă, trecute în textul ordonanței – nu în nota de fundamentare.

Concluzie

Afirmațiile purtătorului de cuvânt al Guvernului României, Dan Cărbunaru, sunt FALSE. Faptul că cerințele protestatarilor și a reprezentanților federațiilor din învățământ erau scrise în cadrul notei de fundamentare care însoțește OUG 53/2023 nu ar fi avut nicio valoare legislativă și nu ar fi produs niciun efect juridic. 

*Foto: Dan Cărbunaru / Instagram

SUBIECTE CONEXE

SEO optimized by sem.ro SEO agency.