Gabriela Firea (PSD, senator)
Primăria poate interveni direct în organizarea și managementul spitalelor, prin reprezentanții primariei din consiliul de administrație.
Parțial Adevărat
Barometru Factual
Sanatate
Data verificării: 02.06.2016
www.factual.ro

Context

Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Sinteza Zilei” din 2 iunie.

Ce verificăm?

Raporturile dintre primărie și spitalele din București.

Verificare

Primarul are un rol important în stabilirea managementului spitalelor din subordine. Însă la art. 176 se specifică și faptul că Ministerul Sănătății are totuși un cuvânt greu de spus mai ales în ceea ce privește indicatorii de performanță.

Potrivit Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, articolul 177:

(1) Consiliul de administraţie organizează concurs sau licitaţie publică, după caz, pentru selecţionarea managerului, respectiv a unei persoane juridice care să asigure managementul unităţii sanitare, potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii sau, după caz, prin ordin al ministrului din ministerele cu reţea sanitară proprie şi, respectiv, prin act administrativ al primarului unităţii administrativ-teritoriale, al primarului general al municipiului Bucureşti sau al preşedintelui consiliului judeţean, prin hotărârea senatului universităţii de medicină şi farmacie, după caz.

(2) Managerul este numit prin ordin al ministrului sănătăţii, al ministrului transporturilor sau, după caz, prin act administrativ al conducătorului instituţiei, al primarului unităţii administrativ-teritoriale, al primarului general al municipiului Bucureşti sau al preşedintelui consiliului judeţean, după caz.”.

În același timp, art. 183 specifică la Articolul 183 că:

(1) Managerul are obligaţia să respecte măsurile dispuse de către conducătorul ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie sau primarul unităţii administrativ-teritoriale, primarul general al municipiului Bucureşti sau preşedintele consiliului judeţean, după caz, în situaţia în care se constată disfuncţionalităţi în activitatea spitalului public.

Dar, potrivit aceleiași legi, la art. 176 se specifică și faptul că Ministerul Sănătății are totuși un cuvânt greu de spus mai ales în ceea ce privește indicatorii de performanță

(7) Modelul-cadru al contractului de management, în cuprinsul căruia sunt prevăzuţi şi indicatorii de performanţă a activităţii, se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, cu consultarea ministerelor, a instituţiilor cu reţea sanitară proprie, precum şi a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale. Valorile optime ale indicatorilor de performanţă ai activităţii spitalului se stabilesc şi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii. ”

Concluzie

Afirmația este parțial adevărată.

SUBIECTE CONEXE

SEO optimized by sem.ro SEO agency.