Klaus Iohannis (Președintele României)
„Ordonanța menține doar programul de finanțare NUCLEU și anulează finanțările instituționale de performanță, renunțându-se la evaluarea internațională.”
Adevărat
Barometru Factual
Finante
Data verificării: 22.08.2018
www.factual.ro
Sursa afirmației: Agerpres

Context

Ca urmare a Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, Președintele Klaus-Werner Iohannis, a formulat o cerere de reexaminare a acestei legi.

În acest context, la câteva zile diferență, pe data de 6 august 2018, Klaus  Iohannis a făcut public un comunicat de presă prin care avertizează asupra posibilei regresii a cercetării, din cauza intenției Guvernului de a adopta acest proiect de lege.

 

În cadrul comunicatului, acesta menționează:

 

„Ordonanța menține doar programul de finanțare NUCLEU și anulează finanțările instituționale de performanță, renunțându-se la evaluarea internațională.”

Sursa: Agerpres

Ce verificăm?

Care sunt programele de finanțare menținute de Ordonanța în cauză și dacă se renunță la evaluarea internațională.

Verificare

Verificarea are la bază Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică în comparație cu varianta actuală a Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, cu modificările și completările ulterioare.

 

Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 cu modificările și completările ulterioare – în vigoareLegea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002/th>
Art. 33, alin.(3)

Evaluarea şi clasificarea unităţilor şi instituţiilor prevăzute la alin. (1) se realizează de către echipe de experţi evaluatori compuse în proporţie de cel puţin 50% din evaluatori din străinătate, selectaţi din celelalte state membre ale Uniunii Europene sau din statele membre ale Organizaţiei pentru cooperare şi dezvoltare economică.

Art. 33, alin.(3)

Institutele naţionale certificate sau aflate în proces de certificare la momentul adoptării prezentei ordonanţe şi care obţin astfel certificarea, îşi păstrează această calitate şi sunt considerate acreditate, până la supunerea spre evaluare conform Normelor prevăzute la alin. (2), dar nu mai mult decât perioada pentru care le-a fost acordată certificarea.

Art. 50, alin. (1)

Fondurile prevăzute la art. 49 alin. (1) se utilizează şi pentru finanţarea obiectivelor planurilor sectoriale, pentru finanţarea instituţională de bază, inclusiv pentru contracte în regim de cofinanţare, în completarea resurselor financiare ale contractorilor, în scopul realizării unor activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare prin proiecte din cadrul planurilor şi programelor prevăzute la art. 41, precum şi din cadrul planurilor şi programelor internaţionale la care pot participa persoane fizice sau juridice române

Art. 50, alin. (1)

Fondurile prevăzute la art. 49 alin. (1) se utilizează şi pentru finanţarea obiectivelor planurilor sectoriale, pentru finanţarea programului-nucleu, inclusiv pentru contracte în regim de cofinanţare, în completarea resurselor financiare ale contractorilor, în scopul realizării unor activităţi de cercetare, dezvoltare şi inovare prin proiecte din cadrul planurilor şi programelor prevăzute la art. 41, precum şi din cadrul planurilor şi programelor internaţionale la care pot participa persoane fizice sau juridice române.

Art. 60, alin. (1)

Programele şi proiectele de cercetare-dezvoltare şi inovare, acţiunile cuprinse în Planul naţional, planurile sectoriale şi alte programe de cercetare-dezvoltare, precum şi finanţarea instituţională de bază şi finanţarea instituţională complementară de susţinere a performanţei se realizează pe bază de contracte de finanţare.

Alineatul (1) al articolului 60 se abrogă.

Concluzie

Afirmația lui Klaus Iohannis este adevărată. Ca urmare a modificărilor propuse, ordonanța elimină finanțarea instituțională de bază în favoarea finanțării programului-nucleu, abrogă articolul care avea în vedere finanțarea instituțională de menținere a performanței și elimină, de asemenea, evaluarea internațională.

SUBIECTE CONEXE

SEO optimized by sem.ro SEO agency.