Mircea Diaconu (Independent)
„Problemele de mediu transcend mandatelor guvernamentale și granițelor fizice ale statelor, de rezolvarea lor la nivel global depinzând sănătatea și chiar viitorul omenirii. Din acest motiv, problemele de mediu sunt un domeniu care-l privesc direct pe președintele României.
Propun următoarele linii de acțiune:[…]Modernizarea Sistemului automat de Urmărire a Materialelor Lemnoase (SUMAL)”
În afara mandatului
Barometru Factual
Prezidentiale
Data verificării: 06.11.2019
www.factual.ro
Sursa afirmației: Program electoral

Context

Mircea Diaconu, candidat independent la funcţia de preşedinte al României, a făcut următoarea afirmaţie în programul electoral:

Problemele de mediu transcend mandatelor guvernamentale și granițelor fizice ale statelor, de rezolvarea lor la nivel global depinzând sănătatea și chiar viitorul omenirii. Din acest motiv, problemele de mediu sunt un domeniu care-l privesc direct pe președintele României.

Propun următoarele linii de acțiune:[…]Modernizarea Sistemului automat de Urmărire a Materialelor Lemnoase (SUMAL)

Ce verificăm?

Dacă președintele României are atribuțiile necesare pentru a moderniza Sistemul automat de Urmărire a Materialelor Lemnoase SUMAL.

Verificare

Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, Departamentul pentru ape, păduri și piscicultură a emis pe 8 octombrie 2014 ordinul nr. 837 cu privire la aprobarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea Sistemul automat de Urmărire a Materialelor Lemnoase SUMAL.

Conform capitolului I, articolul 1 din metodologie, „SUMAL este un sistem informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase realizat de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, denumită în continuare APCRS (nr: Autoritatea Publică Centrală care Răspunde de Silvicultură.)”

Mai mult, articolul 38, alineatul 1, din capitolul III, spune că „Dreptul de proprietate intelectuală asupra SUMAL aparţine APCRS.”

În hotărârea nr. 20/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Pădurilor scrie că:

Art. 1. – alin (2): Ministerul Apelor și Pădurilor își desfășoară activitatea în domeniile: planificare strategică, managementul fondului forestier și cinegetic, gospodărirea apelor, hidrologie, hidrogeologie, protecția, conservarea și refacerea capitalului natural din domeniul apelor și pădurilor.

Art. 6. :  În realizarea funcțiilor sale, Ministerul Apelor și Pădurilor îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții:

  1. în exercitarea funcției de strategie și planificare:
  2. elaborează documente de politică publică, în domeniile sale de activitate;
  3. elaborează, actualizează și coordonează aplicarea strategiilor, planurilor și programelor din domeniile sale de activitate, după cum urmează:

[…] 

  1. d) Strategia forestieră națională și Planul de acțiune în domeniul forestier;
  2. e) Strategia națională și Planul de acțiune în domeniul silviculturii

Prin urmare, autoritatea care răspunde SUMAL este Ministerul Apelor și Pădurilor.

Conform unui comunicat de presă emis la sfârșitului lunii septembrie, SUMAL este responsabilitatea Direcției Generale Păduri (DGP).

Concluzie

Sistemul automat de Urmărire a Materialelor Lemnoase (SUMAL) este responsabilitatea Ministerului Apelor și Pădurilor. Promisiunea lui Mircea Diaconu este în afara mandatului de președinte

SUBIECTE CONEXE

SEO optimized by sem.ro SEO agency.