Theodor Paleologu (PMP)
„Economie performantă asigurată de fiscalitate redusă, flexibilitate și sprijin pe criterii meritocratice pentru inițiative antreprenoriale”.
Numai cu sprijin instituțional
Barometru Factual
Prezidentiale
Data verificării: 09.11.2019
www.factual.ro
Sursa afirmației: Program electoral

Context

Theodor Paleologu, candidatul PMP la funcţia de preşedinte al României și-a construit programul electoral pe trei piloni: siguranță și respect, mediere și educație, meritocrație și performanță. 

Prin meritocrație și performanță, Paleologu înțelege economie performantă asigurată de fiscalitate redusă, flexibilitate și sprijin pe criterii meritocratice pentru inițiative antreprenoriale”. 

Ce verificăm?

În ce măsură poate președintele să ia măsuri pentru a asigura o fiscalitate redusă și sprijinirea antreprenoriatului.

Verificare

Theodor Paleologu nu spune clar ce măsuri va lua privind reducerea fiscalității și sprijinirea antreprenoriatului, dar le-a inclus în programul său electoral. 

Constituția României arată că președintele „veghează la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor publice”, are funcția de mediere între puterile statului și între stat și societate (art. 80) și are în principal atribuții în domeniul apărării și politicii externe (art. 91și art. 92). 

Legea fundamentală arată că președintele țării nu are, de facto, atribuții în domeniul politicii economice sau fiscale, dar  legea privind planificarea apărării arată că „președintele trebuie să prezinte parlamentului strategia națională de apărare care se dezbate și se aprobă, prin hotărâre, în ședință comună a celor două Camere.”

Astfel că, prin intermediul strategiei de apărare, președintele poate stabili, în linii mari, direcțiile de acțiune pentru politica economică a țării. 

La acest moment este în vigoare strategia pentru perioada 2015-2019, document care stabilește și direcții de acțiune în domeniul economic. Printre acestea se numără: promovarea liberei iniţiative şi protejarea proprietăţii private, asigurarea cadrului concurenţial şi a competitivității prin diminuarea factorilor care afectează buna funcționare a mediului de afaceri, promovarea unor politici care să asigure reducerea decalajelor de dezvoltare dintre diferitele regiuni ale țării, consolidarea capitalului autohton, etc. 

Departamentul Politici Economice și Sociale, care funcționează în cadrul Administrației Prezidențiale are printre atribuții elaborarea și implementarea de politici și strategii în domeniile economic și social, potrivit strategiei generale a Guvernului și recomandă Președintelui României inițierea de acțiuni publice” (Regulamentul de organizare și funcționare al Administrației Prezidențiale). 

În cadrul acestui departament funcționează Compartimentul Mediul de Afaceri, care „elaborează analize și sinteze pe domeniul mediului de afaceri, fundamentează opinii și propune soluții, asigurând buna cooperare a instituției prezidențiale cu reprezentanți ai mediului de afaceri, în vederea dezvoltării unui climat economic competitiv în România”

Preşedintele poate „constitui în vederea elaborării de studii și/sau sinteze științifice, prin Decizie, comisii prezidențiale, grupuri de lucru sau alte structuri consultative cu altă denumire, pe o perioadă determinată sau nedeterminată, cu obiect de activitate în Decizia de constituire”. Însă, pentru ca recomandările şi concluziile respectivului grup de lucru să fie transpuse într-o iniţiativă legislativă, ele trebuie asumate şi preluate de cei care au acest drept (art. 20, alin. 1 din Regulamentul de organizare și funcționare al Administrației Prezidențiale). 

Președintele nu are atribuții în adoptarea vreunei măsuri economice sau fiscale. Dreptul de inițiativă legislativă în domeniul fiscal îl au doar deputații, senatorii și guvernul ( art. 74, Constituția României)

Concluzie

Afirmaţia lui Theodor Paleologu, este una vagă. Candidatul nu spune ce măsuri pentru a acorda sprijin inițiativei antreprenoriale sau pentru reducerea fiscalității, însă programul său electoral consideră aceste două lucruri ca fiind esențiale pentru o economie performantă. 

Președintele are unelte limitate și nu are drept de inițiativă legislativă. Totuși, prin Strategia Națională de Apărare a Țării poate trasa direcțiile mari de acțiune pentru dezvoltarea economică a țării. El exercită funcţia de mediere între stat şi mediul de afaceri, dar orice promisiune legată de reducerea fiscalității sau sprijinirea antreprenoriatului se poate concretiza numai cu sprijin instituțional.

SUBIECTE CONEXE

SEO optimized by sem.ro SEO agency.