Mircea Diaconu (Independent)
„Voi acorda o prioritate aparte relației speciale cu Republica Moldova. În primul rând, consider că România trebuie să își asume un rol mai accentuat în susținerea parcursului european al Republicii Moldova, întrucât integrarea europeană a statului vecin și prieten reprezintă un interes real pentru țara noastră.”
În mandat
Barometru Factual
Prezidentiale
Data verificării: 25.10.2019
www.factual.ro

Context

Mircea Diaconu, candidat independent la funcţia de preşedinte al României, a făcut următoarea afirmaţie şi promisiune în programul de candidatură:

„Voi acorda o prioritate aparte relației speciale cu Republica Moldova. În primul rând, consider că România trebuie să își asume un rol mai accentuat în susținerea parcursului european al Republicii Moldova, întrucât integrarea europeană a statului vecin și prieten reprezintă un interes real pentru țara noastră.

Ce verificăm?

Dacă președintele României poate avea un rol în integrarea europeană a Republicii Moldova.

Verificare

Pentru a putea verifica promisiunea lui Mircea Diaconu cu privire la susținerea integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană (UE) trebuie analizată legislația europeană care stipulează procedura de aderare și atribuțiile statelor membre, implicit a șefilor de stat.

Problema integrării în UE a unei țări este tratată în articolul 49 din Tratatul pentru Uniunea Europeană, versiunea consolidată: Orice stat european care respectă valorile prevăzute la articolul 2 [respectarea demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților] și care se angajează să le promoveze poate solicita să devină membru al Uniunii.

Parlamentul European și parlamentele naționale sunt informate cu privire la această cerere. Statul solicitant adresează cererea sa Consiliului, care se pronunță în unanimitate după consultarea Comisiei și după aprobarea Parlamentului European, care se pronunță cu majoritatea membrilor din care este constituit. Criteriile de eligibilitate aprobate de Consiliul European se iau în considerare.”

La titlul II, articolul 10, alineatul 2, din tratatul menționat anterior, scrie că:

„Statele membre sunt reprezentate în Consiliul European de șefii lor de stat sau de guvern și în Consiliu de guvernele lor, care la rândul lor răspund în mod democratic fie în fața parlamentelor naționale, fie în fața cetățenilor lor.”

De asemenea, conform Curții Constituționale a României( decizia nr. 683 din 27 iunie 2012) „(…)în exercitarea atribuţiilor constituţionale, Preşedintele României participă la reuniunile Consiliului European în calitate de şef al statului. Această atribuţie poate fi delegată de către Preşedintele României, în mod expres, primului-ministru .”

Articolul 80 din Constituție stipulează că președintele României reprezintă statul român. Prin urmare, el are dreptul să desfășoare acțiuni de natură diplomatică, care au, însă, un simplu rol de protocol.

Concluzie

Din punct de vedere tehnic și procedural, președintele României poate susține integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană prin demersuri diplomatice și prin votul pe care îl deține în Consiliul European, însă nu are putere decisivă. Promisiunea domnului Mircea Diaconu se încadrează în atribuțiile mandatului de președinte.

SUBIECTE CONEXE

SEO optimized by sem.ro SEO agency.