Rovana Plumb (PSD)
„Astfel, numărul salariaților din economie este la maximul ultimelor două decenii – peste 5,5 milioane. Ei ne atacă, noi muncim! "
Trunchiat
Barometru Factual
Europa
Data verificării: 06.06.2019
www.factual.ro
Sursa afirmației: Facebook

Context

Într-o postare din 10 Mai 2019, Rovana Plumb susține că Programul de guvernare lansat de Liviu Dragnea are rezultate pozitive în economie. În susținerea acestei declarații, Rovana Plumb afirmă:

„Astfel, numărul salariaților din economie este la maximul ultimelor două decenii – peste 5,5 milioane. Ei ne atacă, noi muncim!”

Ce verificăm?

Dacă numărul salariaților din economie este la la cea mai înaltă cotă din ultimii 20 de ani.

Verificare

Pentru verificare am apelat la datele furnizate în acest sens de către Institutul Național de Statistică, Inspecția Muncii (din subordinea Ministerului Muncii) și Eurostat.

a) Datele Institutului Național de Statistică arată așa:

 

b) Inspecției Muncii

Inspecția Muncii este singura din instituțiile prezentate care nu are date complete în acest sens. În perioada 1998-2004 nu există pe site-ul instituției rapoarte de activitate, iar pentru perioada 2006-2009 nu există date privind numărul salariaților în rapoartele de activitate.

Ca urmare a cererii de informații publice pe baza Legii nr. 544/2001, în care am cerut clarificarea informațiilor incoerente și a celor care nu sunt prezentate oficial, ni s-a refuzat oferirea acestor informații.

Datele existente sunt în graficul de mai jos.

Pentru perioada 1999-2002- nu există rapoarte de activitate, iar pentru 2005-2009 deși există rapoarte de activitate, acestea nu oferă date privind numărul de angajați

 

c) Conform Eurostat

Sursa acestor date este reprezentată de rapoartele naționale întocmite în conformitate cu Sistemul European de Conturi, conform metodologiei Eurostat. „Rapoartele naționale sunt compilate prin compararea și combinarea tuturor surselor de date relevante disponibile în țară.”

Eurostat, de asemenea, nu prezintă date pentru anul în curs, respectiv 2019.

Concluzie

Afirmația Rovanei Plumb este trunchiată. Nu există informații coerente în privința numărului de angajați, după cum se poate observa din graficele privind fiecare sursă de date. Cu toate acestea, Inspecția Muncii a raportat un număr de peste 5,5 milioane de salariați în anul 2013. Institutul Național de Statistică nu prezintă un număr de salariați mai mare de 5,5 milioane nici măcăr în februarie 2019, iar statisticile Eurostat oferă o realitate diferită, pe baza rapoartelor naționale ale României.

SUBIECTE CONEXE

SEO optimized by sem.ro SEO agency.