Călin Popescu Tăriceanu (ALDE)
Este o formă de discriminare pentru că acest mecanism [MCV, n.n.] nu se aplică decât României.
Fals
Barometru Factual
Externe
Data verificării: 03.10.2018
www.factual.ro
Sursa afirmației: Digi24

Context

După ce situaţia României a fost dezbătutuă în plenul Parlamentului European, Călin Popescu Tăriceanu a avut următoarea intervenţie (min. 26):

 

Este o formă de discriminare pentru că acest mecanism [MCV, n.n.] nu se aplică decât României.

Ce verificăm?

Se aplică Mecanismul de Cooperare și Verificare numai României?

Verificare

 

MCV, Mecanismul de Cooperare şi Verificare, reprezintă o măsură tranzitorie aplicată de către Comisia Europeană României şi Bulgariei încă din momentul aderării la UE. Motivaţia, după cum putem afla şi de pe site-ul Comisiei Europene, este că aceste state aveau anumite probleme legate de reforme judiciare şi de corupţie:

 

Comisia continuă să evalueze evoluția Bulgariei și a României după aderare pentru a le ajuta să-și dezvolte și să-și eficientizeze sistemele administrative și judiciare, astfel încât să-și poată îndeplini obligațiile aferente statutului de membru al UE și să poată asigura aplicarea corectă a legislației, politicilor și programelor europene.

 

De altfel, rapoartele sunt publicate în paralel pentru ambele state.

 

Trebuie precizat că Tratatul de Aderare face referire încă din 2005 la un astfel de mecanism la articolul 38:

 

Articolul 38

 

În cazul în care, în Bulgaria sau în România, există deficienţe semnificative sau un risc iminent privind apariţia unor asemenea deficienţe în transpunerea, stadiul aplicării sau asigurarea respectării deciziilor-cadru sau a oricăror altor angajamente, instrumente de cooperare şi decizii privind recunoaşterea reciprocă în domeniul dreptului penal în conformitate cu titlul VI al Tratatului UE, precum şi a directivelor şi regulamentelor privind recunoaşterea reciprocă în domeniul dreptului civil în conformitate cu titlul IV din Tratatul CE, Comisia poate să adopte, până la împlinirea unui termen de cel mult trei ani de la data aderării, la cererea motivată a unui stat membru sau din proprie iniţiativă şi după consultarea statelor membre, măsurile corespunzătoare şi să precizeze condiţiile şi modalităţile în care aceste măsuri intră în vigoare.

 

Măsurile pot lua forma suspendării provizorii a aplicării dispoziţiilor şi hotărârilor corespunzătoare în relaţiile dintre Bulgaria sau România şi oricare alt ori alte state membre, fără să aducă atingere continuării cooperării judiciare strânse. Clauza de salvgardare poate fi invocată chiar înainte de aderare în temeiul concluziilor urmăririi îndeplinirii angajamentelor asumate în negocieri, iar măsurile adoptate intră în vigoare la data aderării, cu excepţia cazului în care acestea prevăd o dată ulterioară. Măsurile nu pot fi menţinute mai mult decât este strict necesar şi, în orice caz, sunt revocate la data la care deficienţele sunt remediate. Măsurile pot fi totuşi aplicate dincolo de termenul prevăzut la alineatul (1) atât timp cât aceste deficienţe subzistă. Ca răspuns la progresele realizate de noul stat membru în cauză în remedierea deficienţelor identificate, Comisia poate adapta în mod corespunzător măsurile luate, după consultarea statelor membre. Comisia informează Consiliul cu suficient timp înaintea revocării măsurilor de salvgardare şi ţine seama întocmai de orice observaţii formulate în acest sens de către Consiliu.

 

Mai mult, pagina dedicată MCV de pe site-ul Ministerulul Justiţiei include o trimitere către un pagina legată de asistenţa acordată Bulgariei şi României prin MCV de pe site-ul Comsiei Europene.

Concluzie

Afirmaţia lui Călin Popescu Tăriceanu este falsă. MCV nu se aplică doar României, ci şi Bulgariei. Acest lucru se întâmplă în urma angajamentului asumat de România în 2005, în vremea în care Călin Popescu Tăriceanu era premierul țării noastre.

SUBIECTE CONEXE

SEO optimized by sem.ro SEO agency.