Theodor Paleologu (PMP)
„Îmi propun să mă lupt pentru modificarea Constituției, pentru armonizarea celui mai important act statal cu vremurile actuale.”
Numai cu sprijin instituțional
Barometru Factual
Prezidentiale
Data verificării: 06.11.2019
www.factual.ro
Sursa afirmației: Program Electoral

Context

Theodor Paleologu, candidatul PMP la funcţia de preşedinte al României a făcut următoarea afirmaţie în programul de candidatură: 

„Îmi propun să mă lupt pentru modificarea Constituției, pentru armonizarea celui mai important act statal cu vremurile actuale.”

Ce verificăm?

Dacă președintele poate face demersuri pentru modificarea Constituției.

Verificare

Președintele veghează respectarea Constituției și are rol de mediator (art. 80)

Legea fundamentală stabilește felul în care poate să fie modificată. Revizuirea ei poate fi inițiată de președinte la propunerea Guvernului sau de cel puțin 500.000 de cetățeni cu drept de vot( art. 150)

În cadrul Administraţiei Prezidenţiale funcționează două departamente care au atribuții în ceea ce privește Constituția:

    • Departamentul Legislativ  asigură suport juridic „în vederea îndeplinirii de către Președintele României a prerogativelor constituționale referitoare la: revizuirea Constituției, numirea, revocarea sau eliberarea din funcții publice, grațierea, dizolvarea Parlamentului, încheierea tratatelor internaţionale şi trimiterea lor spre ratificare, reprezentarea Preşedintelui României în cauzele aflate pe rolul Curţii Constituţionale.”
    • Departamentul Reformă Instituțională și Constituțională  „formulează puncte de vedere cu privire la revizuirea Constituției, promulgarea, reexaminarea şi controlul de constituţionalitate a legilor, consultarea cetăţenilor prin referendum, transmiterea de mesaje Parlamentului, precum şi sesizarea Curţii Constituţionale atunci când apar conflicte juridice de natură constituţională.”

Tot Constituția stabilește felul în care se poate face revizuirea ei prin art. 151:

(1) Proiectul sau propunerea de revizuire trebuie adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat, cu o majoritate de cel puţin două treimi din numărul membrilor fiecărei Camere.

(2) Dacă prin procedura de mediere nu se ajunge la un acord, Camera Deputaţilor şi Senatul, în şedinţă comună, hotărăsc cu votul a cel puţin trei pătrimi din numărul deputaţilor şi senatorilor.

(3) Revizuirea este definitivă după aprobarea ei prin referendum, organizat în cel mult 30 de zile de la data adoptării proiectului sau a propunerii de revizuire

Concluzie

Promisiunea lui Theodor Paleologu se poate realiza doar cu ajutorul parlamentului.

SUBIECTE CONEXE

SEO optimized by sem.ro SEO agency.