Toma Petcu (PNL, deputat)
Apanajul stabilirii concrete a consumatorului vulnerabil este în acest moment, pe legislație, la Ministerul Muncii.

Parțial Fals
Barometru Factual
Energie
Data verificării: 24.11.2017
www.factual.ro
Sursa afirmației: Hotnews

Context

Ministrul Energiei, Toma Petcu, a făcut precizări asupra evoluţiei Legii 196/2016 privind venitul minim de incluziune, care include şi definiţia consumatorului vulnerabil, definiţie în funcţie de care se stabileşte cine poate primi ajutoare de încălzire. Ministrul a precizat că Legea 196/2016 ar fi trebuit să intre în vigoare la 1 aprilie 2018, însă o ordonanţă emisă de Ministerul Muncii va amâna acest lucru cu un an:

Apanajul stabilirii concrete a consumatorului vulnerabil este în acest moment, pe legislație, la Ministerul Muncii.

 

 

Ce verificăm?

Dacă Ministerul Muncii are competenţa să definească, conform legislaţiei în vigoare, ce este un consumator vulnerabil.


Verificare

 

Din prevederile Legii 123/2012 a energiei elecriece şi gazelor naturale reţinem definiţia clientului vulnerabil, conform art.3(16): client vulnerabil – clientul final aparținând unei categorii de clienți casnici care, din motive de vârstă, sănătate sau venituri reduse, se află în risc de marginalizare socială și care, pentru prevenirea acestui risc, beneficiază de măsuri de protecție socială, inclusiv de natură financiară. Măsurile de protecție socială, precum și criteriile de eligibilitate pentru acestea se stabilesc prin acte normative.

Din articolul de mai sus, observăm că respectivele criterii de eligibilitate nu ţin explicit şi exclusiv de competenţa Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale.

 

Mai mult decât atât, în prevederile aceleiași legi găsim că:

Art. 102: Atribuțiile ministerului de resort

Ministerul de resort elaborează politica în domeniul gazelor naturale și asigură ducerea la îndeplinire a acesteia, în condițiile prevederilor prezentului titlu, având următoarele atribuții principale

  1. n) realizează planul național de acțiune în cazuri de sărăcie energetică, definește situațiile critice și clienții care nu pot fi deconectați în astfel de situații

 

Art. 64. oferă mai multe precizări despre protecţia clienţilor vulnerabili:

Protecția clienților vulnerabili

(1) Clienții vulnerabili beneficiază de facilități privind asigurarea serviciului de furnizare a energiei electrice și de acces la rețea.

(2) Tipurile de facilități pentru fiecare dintre categoriile de clienți vulnerabili, cu excepția măsurilor de natură financiară, precum și modalitățile de implementare a acestora se stabilesc de către ANRE.

 

Concluzie

Declaraţia lui Toma Petcu este parţial falsă. Ministerul Muncii nu are competenţe exclusive în ceea ce priveşte definirea consumatorului vulnerabil, ci trebuie să colaboreze cu Ministerul Energiei în acest sens.

SUBIECTE CONEXE

SEO optimized by sem.ro SEO agency.