Traian Băsescu (PMP)
„România are un pilon extraordinar în propria ei Constituție, articolul 3, alineatul 4, care spune că pe teritoriul statului român nu pot fi strămutate sau colonizate populații străine.”
Fals
Barometru Factual
Externe
Data verificării: 24.09.2015
www.factual.ro

Context

Marți, 22 septembrie 2015, într-o intervenție telefonică în cadrul unei emisiuni TV, fostul președinte Traian Băsescu a făcut următoarea declarație, referitoare la situația refugiaților din Orient și Africa:

România nu a anexat o notă în care măcar să spună că are articolul 3, alineatul 4 din Constituție. (…) Singura replică care îi mai rămânea lui Oprea era să se apere cu Constituția, pe de o parte, și era extrem de importantă o hotărâre a Parlamentului României (…) Trebuia să avem o minută cu poziția Parlamentului, în care să fie invocat și articolul 3, alineatul 4 din Constituție. România face, în opinia mea, un lucru neconstituțional. Eu, dacă se va emite un document oficial să primim refugiați, cred că e de datoria grupurilor parlamentare sau a Avocatului Poporului să o atace la Curtea Constituțională.

Traian Băsescu s-a mai referit la articolul respectiv din Constituție spunând că:

România are un pilon extraordinar în propria ei Constituție, articolul 3, alineatul 4, care spune că pe teritoriul statului român nu pot fi strămutate sau colonizate populații străine.

Ce verificăm?

Dacă în situația actuală a refugiaților se aplică articolul 3, alineatul 4 din Constituție.

Verificare

Decizia adoptată de Consiliul Justiție și Afaceri Interne* propune un mecanism de relocare a persoanelor care au nevoie de protecție internațională, astfel încât să scadă presiunea asupra sistemelor de acordare a azilului din țările cele mai afectate de acest val de refugiați. Documentul arată, la articolul 3, că relocarea se va face în cazul celor care au depus o cerere de acordare a protecției internaționale în Italia sau Grecia. Statele-membre de destinație urmează să ia o decizie în ceea ce privește statutul persoanelor relocate, așa cum reiese din art. 2 (f) al Deciziei.

 

Cu alte cuvinte, decizia se referă la persoane care cer o anumită formă de protecție, situație prevăzută de Constituția României la art. 18, alin. 2: “dreptul de azil se acordă şi se retrage în condiţiile legii, cu respectarea tratatelor şi a convenţiilor internaţionale la care România este parte”. Situația este reglementată de legea 122/2006 privind azilul în România, precum și de convențiile internaționale la care România a aderat – Convenţia privind statutul apatrizilor din 1954 și Convenţia privind reducerea cazurilor de apatridie din 1961 (Convențiile de la Geneva), neintrând sub incidența art.3, alin. 4 din Constituția României.

 

Precizăm, de asemenea, faptul că art. 20, alin. 2 din Constituție spune că „dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, şi legile interne, au prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia cazului în care Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile.”

Concluzie

Afirmația lui Traian Băsescu este falsă. Situația refugiaților și a cotelor acestora este prevăzută în Constituție și reglementată de Legea azilului și Convențiile de la Geneva din 1956 și 1961, neavând legătură cu articolul invocat de fostul președinte.

 

*Consiliul Justiție și Afaceri interne este format din miniștrii justiției și ai afacerilor interne din toate statele membre ale UE, care dezvoltă cooperarea și politicile comune privind diferite chestiuni transfrontaliere

SUBIECTE CONEXE

SEO optimized by sem.ro SEO agency.