Victor Ponta (Pro România)
„Am reuşit – 90% din piaţă tot ce este consumator necasnic este pe o piaţă liberă”
Parțial Fals
Barometru Factual
Energie
Data verificării: 23.02.2015
www.factual.ro

Context

În şedinţa de guvern din 11 februarie 2015, în contextul comentării negocierilor pe domeniul energiei cu delegaţia FMI – Banca Mondială – Comisia Europeană, Victor Ponta a afirmat că: „nu am semnat ieri scrisoarea de intenţie pe două lucruri pe care trebuie să le negociem mai bine şi să le gândim în interesul celor care ne-au ales şi ne-au trimis aici, la guvernare: în primul rând, preţul gazelor la consumatorii casnici – şi din nou vă citez din poziţia oficială a partenerilor internaţionali – „dereglementarea pieţei gazelor şi electricităţii pentru consumatorii industriali reprezintă o realizare majoră”. Adică am reuşit – 90% din piaţă tot ce este consumator necasnic este pe o piaţă liberă”

Ce verificăm?

1.Cât din totalul consumului de electricitate din România e realizat pe piaţa concurenţială / liberă și cât pe piaţa reglementată.
2.Cât din totalul consumului de gaze naturale din România e realizat pe piaţa concurenţială / liberă și cât pe piaţa reglementată.

Verificare

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) este instituţia publică care dă periodic publicităţii aceste date, în rapoarte lunare şi anuale. Ultimele rapoarte anuale ale ANRE, atât pentru electricitate, cât şi pentru gaz, acoperă anul 2013, iar în ceea ce priveşte rapoartele lunare, ultimul pentru electricitate e din iunie 2014, iar ultimul pentru gaze naturale e din septembrie 2014.

Electricitate

Aşa cum găsim la pagina 8 a raportului de monitorizare din decembrie 2013, datele referitoare la consumul din 2013 arată în felul următor:

Screenshot 2015-02-23 15.12.56

Piaţa concurenţială/liberă reprezintă aşadar 56.65% din totalul consumului intern, restul de 43.35% fiind reprezentat de consumul consumatorilor casnici şi necasnici de pe piaţa reglementată.

Verificăm de asemenea dacă ponderile s-au schimbat la nivelul anului 2014. Ultima lună pentru care ANRE furnizează date la momentul scrierii acestui articol este iunie 2014. La nivelul perioadei ianuarie – iunie 2014, acoperite de raportul din iunie 2014, datele arătau în felul următor:

Screenshot 2015-02-23 15.12.30

Așadar, pe primele luni din 2014, piața concurenţială/ liberă a reprezentat 63.84% din totalul consumului intern, restul de  36.16% fiind reprezentat de consumul consumatorilor casnici şi noncasnici de pe piaţa reglementată.

Gaze naturale

În privinţa consumului de gaze naturale, atât raportul anual din 2013, cât şi ultimul raport lunar disponibil – cel din septembrie 2014 – conţin valorile exacte doar pentru consumul total, nu şi pentru cele lunare, defalcate pe concurenţial/ reglementat. Suntem astfel nevoiţi să facem aproximări în funcţie de graficele prezentate.

Pe anul 2013, consumul pe piaţa concurenţială (slide-ul 13 din raportul de monitorizare 2013) ne dă următoarele date aproximative (mil. MWh):

Screenshot 2015-02-23 15.10.43

Putem estima consumul de pe piaţa liberă ca aproximativ 54% din total, iar cel de pe cea reglementată de 46%.

Cele mai recente date pe 2014 sunt pentru perioada ianuarie – septembrie 2014, disponibile la slide-ul 13 din raportul lunar din septembrie 2014, sunt aproximativ următoarele (mil. MWh):

Screenshot 2015-02-23 15.54.11

În lipsa unor date publice mai detaliate, consumul aproximativ de pe piaţa liberă pentru perioada respectivă este 59% din total, iar cel de pe piaţa reglementată de 41%.

ANRE nu oferă date publice mai recente, dar, conform ordinului nr. 107/2014 al ANRE, de la 1 ianuarie 2015, toţi consumatorii industriali au trecut în piaţa liberă/concurenţială (mai puţin CET-urile, pentru cantitatea de gaze folosită pentru populaţie). Prin urmare, cel mai probabil procentul consumului realizat pe piaţa liberă/concurenţială va mai creşte.

Aşa cum am prezentat însă, procentul consumului realizat de clienţii casnici a fost de aproximativ 26-27%, cu un uşor trend descrescător, ponderea consumului realizat de clienţii necasnici (deci de pe piaţa concurenţială) fiind de maxim 75%, din care ar trebui oricum scăzută cantitatea de gaze folosită de CET-uri pentru încălzirea populaţiei, asimilată tot consumului casnic de pe piaţa reglementată. De altfel, aceste procente sunt confirmare de ultimul raport în domeniu al Expert Forum (pagina 3).

Concluzie

Deşi bănuim că Victor Ponta a făcut referire la piaţa de gaz natural (acest subiect numărându-se pe agenda discuţiilor cu FMI, Banca Mondială și Comisia Europeană), am căutat să aflăm cât din consum poate fi atribuit pieţei reglementate şi cât celei libere, atât pentru electricitate, cât și pentru gaz natural.

În ambele cazuri, procentul de 90% vehiculat de premier ca reprezentând consum pe piaţa liberă nu se verifică. Aşadar, declarația lui Victor Ponta nu este adevărată.

Trebuie precizat însă că date publice incomplete și nu foarte recente (precum cele de la ANRE în cazul de față) pot duce la o analiză, dar și la decizii de politici publice care nu au o acuratețe maximă.

SUBIECTE CONEXE

SEO optimized by sem.ro SEO agency.