Virginel Iordache (PSD)
„[...] bugetele instituțiilor de forță au crescut considerabil. Astfel, creditele bugetare ale SRI, SIE, STS și SPP, au fost majorate cumulat cu aproape 165 milioane lei. SRI și STS au primit cei mai mulți bani, creditele lor bugetare au fost majorate cu 64,348 milioane lei, respectiv 64,518 milioane lei și asta după alte majorări făcute în aprilie de 13,198 mil. lei și 27,54 mil. lei ”
Adevărat
Barometru Factual
Data verificării: 13.09.2020
www.factual.ro
Sursa afirmației: Facebook

Context

În 24 august 2020, senatorul PSD Virginel Iordache a scris pe Facebook:

„[…] bugetele instituțiilor de forță au crescut considerabil. Astfel, creditele bugetare ale SRI, SIE, STS și SPP, au fost majorate cumulat cu aproape 165 milioane lei. SRI și STS au primit cei mai mulți bani, creditele lor bugetare au fost majorate cu 64,348 milioane lei, respectiv 64,518 milioane lei și asta după alte majorări făcute în aprilie de 13,198 mil. lei și 27,54 mil. lei ”

Ce verificăm?

Cu cât au fost majorate bugetele instituțiilor de forță - SRI, SIE, STS și SPP.

Verificare

Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale creditele destinate unor acțiuni multianuale sunt sumele alocate unor programe, proiecte, subproiecte, obiective și altele asemenea, care se desfășoară pe o perioadă mai mare de un an și determină credite de angajament și credite bugetare. Mai exact:

 • creditul de angajament este limita maximă a cheltuielilor ce pot fi angajate în timpul exercițiului bugetar, în limitele aprobate;
 • creditul bugetar este suma aprobată prin buget, reprezentând limita maximă până la care se pot ordonanța și efectua plăți în cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate în cursul exercițiului bugetar și/sau din exerciții anterioare pentru acțiuni multianuale, respectiv se pot angaja, ordonanța și efectua plăți din buget pentru celelalte acțiuni;

 

Înainte de verificarea sumelor, trebuie avut în vedere, că nu este un fenomen unic. Conform unei verificări anterioare, la rectificarea bugetară din august 2019, Serviciul Român de Informații a primit un plus de 396.53 milioane de lei, iar Serviciul de Informații Externe un plus de 47.15 milioane de lei de la bugetul de stat.

Revenind la situația actuală, bugetele ordonatorilor principali de credite potrivit Legii bugetului de stat pe anul 2020 se regăsesc pe site-ul Ministerului de Finanțe. Astfel, inițial: 

În aprilie 2020, prin OUG nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 au apărut următoarele modificări la bugetele acestor instituții: 

 • Serviciul Român de Informaţii a primit în plus 13.198 milioane lei, iar Serviciul de Telecomunicaţii Speciale a primit alte 27.540 milioane lei.
 • Pe de altă parte, Serviciului de Informaţii Externe i-a fost diminuat bugetul cu 930 mii lei, iar Serviciului de Protecţie şi Pază cu 500 mii lei. 

În august 2020, prin OUG nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 au apărut următoarele schimbări: 

 • Serviciului Român de Informaţii i-au fost scăzute creditele de angajament cu 75.316 mii lei, dar a primit 64.348 milioane lei în plus la creditele bugetare 
 • Serviciul de Informaţii Externe a primit în plus 33.650 milioane lei (credite de angajament și credite bugetare)
 • Serviciul de Protecţie şi Pază primit în plus 2.331 mii lei (credite de angajament și credite bugetare)
 • Serviciului de Telecomunicaţii Speciale i-au fost majorate creditele de angajament la 114.518 milioane lei și a primit în plus la creditele bugetare alte 64.518 milioane lei. 

Adunat, asta înseamnă că până în prezent, anul acesta:

 • SRI a primit un buget de 80.2 milioane lei; dintre care doar majorările au fost de 77.54 milioane lei. 
 • SIE e a primit un buget de 33.07 milioane lei; dintre care doar majorările au fost de 33.65 milioane lei, iar asta pentru că la prima rectificare i-a fost diminuat bugetul 930 mii lei.
 • SPP a primit un buget de 277 mii lei; dintre care doar majorările au fost de 2.331 mii lei, 500 mii lei.
 • STS a primit un buget de 92.73 milioane lei; dintre care doar majorările au fost de 92.05 milioane lei. 

Concluzie

Afirmațiile senatorului PSD Virginel Iordache sunt adevărate. Bugetele SRI, SIE, STS și SPP, au fost majorate cumulat cu aproape 165 milioane lei (iar asta doar în a doua rectificare bugetară din luna august), iar SRI și STS au primit cei mai mulți bani. Per total, majorările prin ambele rectificări bugetare la bugetele instituțiilor de forță depășesc 200 milioane lei.

SUBIECTE CONEXE

SEO optimized by sem.ro SEO agency.