Zoltan Zakarias (UDMR, deputat)
„Legea din Ungaria este pentru combaterea pedofiliei, nu este împotriva LGBT pentru că nu se referă la adulți. [...] Am văzut că proiectul din Ungaria a fost criticat, dar eu am citit acea lege și nu am înțeles de ce a fost așa de sever criticată de Comisia Europeană".
Fals
Barometru Factual
Social
Data verificării: 02.08.2021
www.factual.ro
Sursa afirmației: Europa Liberă

Context

Pe 23 iulie, deputatul UDMR, Zakarias Zoltan, a declarat:  „Legea din Ungaria este pentru combaterea pedofiliei, nu este împotriva LGBT pentru că nu se referă la adulți. […] Am văzut că proiectul din Ungaria a fost criticat, dar eu am citit acea lege și nu am înțeles de ce a fost așa de sever criticată de Comisia Europeană”.

Ce verificăm?

Dacă legea din Ungaria este strict pentru combaterea pedofiliei și nu promovează un discurs împotriva LGBT.

Verificare

Pe 10 iunie 2021, parlamentul ungar a făcut public un proiect de lege„Lege privind pedofilia” – care a provocat numeroase reacții în rândul organizațiilor și instituțiilor naționale și internaționale. Proiectul de lege a fost adoptat la 15 iunie 2021. 

Conform Rezoluției Parlamentului European din 8 iunie 2021 referitoare la încălcările legislației UE și ale drepturilor cetățenilor LGBTIQ în Ungaria, „legea va restricționa în mod grav și intenționat drepturile și libertățile persoanelor LGBTIQ, precum și drepturile copiilor”.

Parlamentarii europeni au arătat că legea modifică mai multe legi deja existente, precum Legea privind protecția copilului, Legea privind protecția familiei, Legea privind activitatea de publicitate în afaceri, Legea privind mass-media și Legea privind educația publică. 

Printre modificări, normativul stabilește și noi prevederi cu privire la conținutul cazierului judiciar, serviciile media și comunicarea în masă și codul muncii. 

Conform traducerii (neoficiale) aparținând Comitetului Helsinki ungar, un ONG care acționează pentru protecția drepturilor omului, la secțiunea 6/A, proiectul de lege prevede că „pentru a atinge obiectivele prezentului act și pentru a proteja drepturile copilului, este interzisă punerea la dispoziția copiilor sub vârsta de 18 ani conținut pornografic sau conținut care descrie sexualitatea, sau care promovează sau prezintă abateri de la identitatea care se aliniază cu sexul atribuit la naștere, schimbarea de sex sau homosexualitatea”.

Un alt alineat prevede că: „un program care poate afecta negativ dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor, în special deoarece elementul său dominant este violența sau conținut care promovează sau portretizează abateri de la (genul) identitatea aliniată cu sexul atribuit la naștere, reatribuirea de gen sau homosexualitatea, sau descrierea directă, naturală sau autotelică a sexualității se clasifică ca încadrându-se în categoria V. Evaluarea acestor programe trebuie să fie: nerecomandat celor sub vârsta de optsprezece ani”.

Mai mult, legea prevede că  „la desfășurarea sesiunilor privind cultura sexuală, viața sexuală, orientarea sexuală și dezvoltarea sexuală, se acordă o atenție deosebită în special articolului XVI(1)2 din Legea Fundamentală. Aceste sesiuni nu trebuie să aibă ca scop promovarea abaterii de la identitatea copilului care se aliniază cu sexul atribuit la naștere, reatribuirea de gen sau homosexualitatea.’’

Legea adaugă și restricții privind reclamele cu conținut LGBTQ: este „ilegal să se difuzeze o reclamă pentru minori dacă publicitatea prezintă sexualitatea ca un scop în sine sau portretizează sau promovează abateri de la identitatea corespunzătoare sexului atribuit la naștere, reatribuirea sexului sau homosexualitatea”.

De asemenea, conform Rezoluției Parlamentului European din 8 iunie 2021, legea exclude ca un astfel de conținut să fie considerat de interes public sau publicitate privind responsabilitatea socială, chiar dacă este destinat adulților.

Concluzie

Afirmația deputatului Zakarian Zoltan este falsă. Printre modificările aduse de noua lege adoptată se regăsesc prevederi care aduc în mod expres atingere drepturilor comunității LGBTQ.

SUBIECTE CONEXE

SEO optimized by sem.ro SEO agency.