Claudiu Năsui (USR )
„Argumentul 3: Limitarea la o singură firmă cu acționar unic este într-o directivă europeană.
Argumentul acesta este complet fals. M-am uitat în directivă. Tot ce spune este că statele membre au posibilitatea de a interzice cetățenilor lor să aibă mai mult de o firmă în care să fie acționari unici.”
Trunchiat
Barometru Factual
Mediu de afaceri
Data verificării: 24.01.2020
www.factual.ro
Sursa afirmației: Facebook

Context

Preşedintele României, Klaus Iohannis, a solicitat reexaminarea unei iniţiative legislative care modifică numărul de SRL-uri (societăţi cu răspundere limitată) în care o persoană poate fi asociat unic. Deputatul USR Claudiu Năsui, unul dintre iniţiatorii proiectului, a criticat argumentele preşedintelui într-o postare din 20 ianuarie 2020:

“Argumentul 3: Limitarea la o singură firmă cu acționar unic este într-o directivă europeană.

Argumentul acesta este complet fals. M-am uitat în directivă. Tot ce spune este că statele membre au posibilitatea de a interzice cetățenilor lor să aibă mai mult de o firmă în care să fie acționari unici.”

Ce verificăm?

Dacă normele europene interzic ca o persoană să fie acţionar unic în mai multe societăţi cu răspundere limitată și dacă cererea de reexaminare a proiectului de lege se bazează pe o interdicţie prevăzută de legislaţia europeană.

Verificare

În România, înfiinţarea de firme cu răspundere limitată (SRL) este reglementată de legea 31/1990 a societăţilor, care prevede la art. 14 că: 

“(1) O persoană fizică sau o persoană juridică nu poate fi asociat unic decât într-o singură societate cu răspundere limitată.

(2) O societate cu răspundere limitată nu poate avea ca asociat unic o altă societate cu răspundere limitată, alcătuită dintr-o singură persoană.

(3) În caz de încălcare a prevederilor alin. (1) și (2), statul, prin Ministerul Finanțelor Publice, precum și orice persoană interesată poate cere dizolvarea pe cale judecătorească a unei societăți astfel constituită”

Proiectul de lege respins de Klaus Iohannis prevede abrogarea acestui articol, permiţând astfel ca o persoană să fie asociat unic în mai multe societăţi cu răspundere limitată.

Printre argumentele incluse în cererea de reexaminare a proiectului de lege în sprijinul menţinerii interdicţiei de a fi asociat unic în mai mult de un SRL, se numără într-adevăr şi o referire la legislaţia europeană: 

“(…)limitările stabilite de art. 14 din Legea nr. 31/1990 sunt în concordanță cu Directiva 2009/102/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009, în materie de drept al societăților comerciale privind societățile comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic, fiind considerate garanții pentru protejarea intereselor asociaților și terților, în conformitate cu dispozițiile art. 2 alin. (2) din această directivă.”

Articolul 2 al directivei 2009/102/CE arată că: 

“(1)   O societate poate avea un asociat unic la data constituirii și, de asemenea, atunci când toate părțile sale sociale sunt dobândite de o singură persoană (societate cu asociat unic).

(2)   Până la coordonarea dispozițiilor interne în materie de drept al grupurilor, statele membre pot să prevadă anumite dispoziții speciale sau sancțiuni pentru cazurile în care:

 

  • o persoană fizică este asociatul unic al mai multor societăți; sau
  • o societate cu asociat unic sau o altă persoană juridică este asociatul unic al unei societăți..”

 

Fără a impune statelor membre limitarea numărului de SRL-uri în care o persoană poate fi asociat unic, directiva permite instituirea de restricţii prin legislaţia naţională.

 

Concluzie

Afirmația lui Claudiu Năsui este trunchiată. Directiva europeană la care el se referă nu impune limitarea numărului de SRL-uri în care o persoană poate fi asociat unic, însă cererea de examinare trimisă de Klaus Iohannis nici nu pretinde acest lucru, ci doar spune că prevederile actuale ale legii sunt “în concordanţă” cu cele ale directivei, ceea ce este adevărat. De altfel, chiar Năsui aminteşte că directiva oferă statelor membre posibilitatea de a institui sancţiuni pentru persoanele care sunt asociaţi unici în mai mult de o societate cu răspundere limitată. 

SUBIECTE CONEXE

SEO optimized by sem.ro SEO agency.