Costel Alexe (Ministrul Mediului)
„Planul integrat de calitate al aerului din Bucureşti are 20 de măsuri, din care până acum şase nu au fost implementate deloc.”
Adevărat
Barometru Factual
Mediu
Data verificării: 25.03.2020
www.factual.ro
Sursa afirmației: Romaniatv.net

Context

Ministrul Mediului Costel Alexe a afirmat pe 7 martie 2020 că o parte din măsurile Primăriei Generală a Capitalei pentru a reduce poluarea aerului în Bucureşti ”sunt zero sau aproape de zero”:

„Planul integrat de calitate al aerului din Bucureşti are 20 de măsuri, din care până acum şase nu au fost implementate deloc.”

Ce verificăm?

Câte măsuri are Planul integrat de calitate al aerului din Bucureşti are și câte nu au fost implementate deloc.

Verificare

Planul integrat de calitate al aerului din Bucureşti pe care Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB) a fost aprobat cu majoritate de voturi la jumătatea lunii iunie 2019.

Planul are un total de 20 de măsuri (paginile 110-132 ale documentului):

 1. Măsura I.1 – Îmbunătățirea calității transportului public. Promovarea utilizării transportului public
 2. Măsura I.2 – Realizarea de benzi unice dedicate transportului public şi vehiculelor de intervenție pentru arterele pe care există trasee de transport în comun
 3. Măsura I.3 – Gestionarea traficului
 4. Măsura I.4 – Continuarea implementării proiectelor de gestionare a traficului şi mobilității urbane (Master Plan General pentru Transport Urban şi Master Plan de Mobilitate Urbană)
 5. Măsura I.5 – Extinderea şi integrarea superioară a traseelor de transport public de suprafață şi subteran, urban şi regional, inclusiv cu sistemul feroviar – extinderea rețelei de metrou
 6. Măsura I.6 – Modernizarea şi extinderea (acolo unde este posibil) a arterelor de circulație
 7. Măsura I.7 – Amenajarea de căi proprii de circulație pentru biciclete (piste, benzi), inclusiv în zonele de agrement
 8. Măsura I.8 – Introducerea unui sistem de transport public cu biciclete (crearea de stații de închiriere, parcări, achiziționarea de biciclete pentru utilizare de catre public)
 9. Măsura I.9 – Inițierea unui program de achiziție biciclete pentru public
 10. Măsura I.10 – Realizarea de facilități park & ride la stațiile cheie de transport public şi stații de transport intermodale tren-autobuz/ metrou
 11. Măsura I.11 – Program de eliminare a autovehiculelor vechi aparținând persoanelor fizice
 12. Măsura I.12 – Creşterea ponderii utilizării transportului electric public de suprafață prin modernizarea/reabilitarea/extinderea rețelei de transport
 13. Măsura I.13 – Salubrizarea urbană – salubrizarea străzilor
 14. Măsura I.14 – Gestionarea  traficului în zona centrală a municipiului București
 15. Măsura II.1 – Extinderea suprafețelor de spații verzi prin renaturarea unor terenuri supuse eroziunii eoliene
 16. Măsura III.1 – Conservarea, ameliorarea şi extinderea spațiilor verzi publice
 17. Măsura IV.1 – Continuarea modernizării centralelor termice de cvartal şi dotarea acestora cu cazane cu arzătoare cu emisii reduse de poluanți
 18. Măsura IV.2 – Eficientizarea consumului de energie termică prin reabilitarea rețelelor de distribuție primară şi secundară a energiei termic
 19. Măsura V.1 – Continuarea programului de reabilitare termică a clădirilor (Încălzire rezidențială)
 20. Măsura V.2 – Continuarea programului de reabilitare termică a clădirilor (Încălzire instituțională)

 

Pentru situația acestora am apelat la Ministerul Mediului care ne-a transmis:

„Garda Națională de Mediu – Comisariatul Municipiului București a efectuat controale la UAT pentru verificarea stadiului realizării măsurilor din PICA cu termen scadent la 31.12.2019. Urmare a verificărilor efectuate la PMB s-a constatat faptul că nu au fost realizate în totalitate și la termen următoarele măsuri:

 • Măsura I.7 Amenajarea de căi proprii de circulație pentru biciclete (piste, benzi), inclusiv în zonele de agrement
 • Măsura I.8 Introducerea unui sistem de transport public cu biciclete (crearea de stații de închiriere, parcări, achiziționarea de biciclete pentru utilizare de catre public)
 • Măsura I.12 Creşterea ponderii utilizării transportului electric public de suprafață prin modernizarea/reabilitarea/extinderea rețelei de transport
 • Măsura IV.1 Continuarea modernizării centralelor termice de cvartal şi dotarea acestora cu cazane cu arzătoare cu emisii reduse de poluanți”.

 

Reprezentanții ministerului au adăugat că:

„La verificările efectuate la Primăriile Sector 1, 2, 3, 4, 5 și 6 s-a constatat faptul că nu au fost realizate în totalitate și la termen următoarele măsuri:

 • Măsura I.13 Salubrizarea urbană – salubrizarea străzilor
 • Măsura V.1 Continuarea programului de reabilitare termică a clădirilor”.

 

Măsurile de implementare pentru lucrările de infrastructură mare, având ca responsabili CNAIR au termen scadent 2022, iar măsurile având responsabil METROREX au termen scadent sfârșitul anului 2020, respectiv anul 2022”.

Apoi „pentru nerealizarea în totalitate și la termen a măsurilor din plan, Administrațiile publice locale au fost sancționate contravențional cu amendă în valoare de 7.500 lei/fiecare, conform Art. 79, Alin. 5 din Legea nr. 104/2011.

Concluzie

Afirmațiile ministrului Mediului Costel Alexe sunt adevărate.

SUBIECTE CONEXE

SEO optimized by sem.ro SEO agency.