Cristian Terheș (PNȚCD, europarlamentar)
„[...] de zeci de ani se fac campanii pentru a-i face pe oameni să creadă că CO2 produs de om este cauza schimbărilor climatice.
[...] scopul declarat este de a ne schimba comportamentul, în timp ce luptăm pentru combaterea schimbărilor climatice. Este doar o scuză pentru a face acest lucru.”
Fals
Barometru Factual
Mediu
Data verificării: 06.06.2024
www.factual.ro
Sursa afirmației: Facebook

Context

Pe fondul dezbaterilor din cadrul Parlamentului European privind politicile de mediu și măsurile necesare pentru a combate efectele schimbărilor climatice, pe 20 aprilie 2023, europarlamentarul Cristian Terheș, a luat cuvântul în plenul Parlamentului European pentru a-și exprima opiniile referitoare la raportul Grupului Interguvernamental pentru Schimbări Climatice (IPCC) despre schimbările climatice. În intervenția sa, Terheș a criticat-o pe activista Greta Thunberg, calificând-o drept o persoană „isterică” și „răsfățată”. Europarlamentarul a contestat campaniile care sugerează că dioxidul de carbon (CO2) produs de om este responsabil pentru schimbările climatice și a criticat soluțiile propuse de politicieni, argumentând că acestea nu fac decât să sărăcească populația în beneficiul unei elite.

„Domnule președinte, dragi colegi, când Grupul Interguvernamental pentru Schimbări Climatice folosește persoane isterice și răsfățate precum Greta Thunberg, a cărei loc ar trebui să fie la școală, nu pe străzi, pentru a promova aceste rapoarte, este clar că avem de-a face cu un sistem de credințe și un cult, mai degrabă decât cu o organizație bazată pe știință.

Dioxidul de carbon este un gaz care în prezent reprezintă 0,041% din întreaga atmosferă. În ciuda acestui procent mic, de zeci de ani se desfășoară campanii pentru a face oamenii să creadă că CO2-ul produs de om este cauza schimbărilor climatice. 

Soluțiile propuse pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice sunt taxe mai mari și mai mult control din partea statului, precum și mai puține drepturi și opțiuni pentru oameni. ‘Emisiile trebuie să aibă un preț care să ne schimbe comportamentul.’ Asta a declarat Ursula von der Leyen în 2019. Evident, obiectivul clar este de a ne schimba comportamentul prin taxe și prețuri mai mari, în timp ce lupta împotriva schimbărilor climatice este doar un pretext pentru a face acest lucru. Oamenii merită un viitor mai bun, dar evident nu putem atinge acest obiectiv prin adoptarea unor legi care îi sărăcesc, în timp ce o mică elită se îmbogățește comercializând și forțându-i să cumpere produse și servicii pe care nu le doresc sau de care nu au nevoie, dar care pretind că salvează planeta.”

Sursă citat: Parlamentul European

Ce verificăm?

Dacă dioxidul de carbon produs de om este cauza schimbărilor climatice. Dacă scopul taxelor pe emisiile de carbon este altul decât combaterea schimbărilor climatice.

Verificare

Afirmațiile europarlamentarului român Cristian Terheș despre încălzirea globală și rolul dioxidului de carbon (CO2) în schimbările climatice reprezintă o colecție de idei și ipoteze care contravin consensului științific larg acceptat.

 

Instituții științifice de renume, cum ar fi Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), NASA și Organizația Meteorologică Mondială (WMO), sunt de acord că schimbările climatice sunt accelerate de activitățile umane. Acestea au studiat pe larg efectele CO2 și ale altor gaze cu efect de seră asupra climei și au concluzionat că activitățile umane, în special arderea combustibililor fosili, sunt o cauză semnificativă a schimbărilor climatice.

 

Factual a constatat deja, într-o altă verificare, că dioxidul de carbon, chiar dacă este într-o concentrație mică în atmosferă, are un impact semnificativ asupra efectului de seră.

 

Raportul IPCC Climate Change 2021: The Physical Science Basis detaliază schimbările în concentrațiile de CO2 și impactul acestora asupra temperaturilor globale. Raportul subliniază că emisiile de CO2, în principal din arderea combustibililor fosili și defrișări, sunt principalele forțe care accelerează încălzirea globală.

Conform acestui raport, concentrația de CO2 a crescut de la aproximativ 280 părți per milion (ppm) în perioada preindustrială, la peste 400 ppm în prezent (pag. 69). De asemenea, raportul subliniază că cea mai mare parte a acestei creșteri de CO2 este cauzată de activitățile umane, cum ar fi arderea combustibililor fosili pentru energie și transport (pag. 182).

În prezent, în luna mai 2026, conform datelor furnizate de NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), procentul global al concentrației de CO2 a ajuns la aproximativ 422 ppm (părți per milion).

Sursă: NOAA

NASA confirmă că nivelurile actuale de CO2 sunt cele mai ridicate din ultimii 800.000 de ani și că această creștere rapidă este în mare parte datorată activităților umane. Datele furnizate de NASA arată o creștere clară a temperaturilor globale medii care este corelată cu creșterea nivelurilor de CO2.


Taxele pe emisiile de carbon


 

Taxele pe emisiile de carbon sunt propuse pentru a încuraja reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, stimulând comportamente mai ecologice și investiții în tehnologii curate.

Emisiile de CO2 și alte gaze cu efect de seră contribuie la schimbările climatice, care au costuri sociale semnificative, cum ar fi daune la nivelul sănătății umane, pierderea biodiversității și impactul economic al dezastrelor naturale asociate. Taxele pe carbon își propun să internalizeze aceste costuri, astfel încât să reflecte corect impactul negativ al emisiilor de CO2 asupra societății.

Taxele pe carbon cresc costurile asociate cu utilizarea combustibililor fosili, cum ar fi cărbunele, petrolul și gazul natural, făcând alternativele mai competitive din punct de vedere economic. Acest lucru descurajează consumul de combustibili fosili și încurajează tranziția către surse de energie mai curate, cum ar fi energia regenerabilă și eficiența energetică.

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) a publicat un raport despre efectele taxelor pe carbon, subliniind că scopul principal este reducerea emisiilor și nu neapărat creșterea veniturilor guvernamentale.

„Prețurile carbonului fac energia cu emisii reduse și zero-carbon mai competitive în comparație cu alternativele cu emisii mari de carbon și de asemenea, reduc emisiile. Prețurile carbonului încurajează emitenții să găsească și să utilizeze modalități economice de reducere a emisiilor. Prin creșterea prețului energiei cu emisii mari de carbon, prețurile carbonului reduc cererea de combustibili cu intensitate ridicată de carbon (Arlinghaus (2015); Martin et al. (2016). În plus, un angajament puternic față de prețurile carbonului creează certitudine pentru investitori că merită să investească în utilizarea tehnologiilor disponibile cu emisii reduse și zero-carbon și în dezvoltarea unora noi.”

Sursă: OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development)

În raportul World Energy Outlook, publicat de IEA (International Energy Agency), sunt prezentate informații despre politicile și reglementările necesare pentru a limita emisiile și pentru a promova sursele de energie curată. Aceste politici sunt esențiale pentru a asigura tranziția energetică fără a compromite drepturile și opțiunile oamenilor.

„În toate țările, guvernele, pe cât posibil, vor dori să anticipeze și să contracareze factorii potențiali care ar putea duce la creșteri semnificative de prețuri. Va fi deosebit de important să se asigure că serviciile energetice rămân accesibile din punct de vedere financiar pentru toate gospodăriile. Acțiunile posibile în sprijinul acestui obiectiv includ facilitarea îmbunătățirilor în eficiența energetică și stimularea trecerii la surse de energie regenerabilă sau electricitate, în special pentru gospodăriile cele mai puțin avute.”

Sursă: World Energy Outlook 2021

Unul dintre obiectivele politicilor climatice este de a schimba comportamentele prin promovarea unor practici sustenabile, însă acestea sunt motivate de necesitatea reducerii impactului climatic, nu de dorința de a controla comportamentul oamenilor pentru alte scopuri.

Politicile Uniunii Europene în domeniul schimbărilor climatice, cum ar fi Green Deal, urmăresc reducerea emisiilor prin măsuri concrete, incluzând atât reglementări, cât și stimulente economice. Obiectivul este combaterea schimbărilor climatice, nu impunerea unui control excesiv asupra cetățenilor.

„Schimbările climatice și degradarea mediului reprezintă o amenințare la adresa existenței Europei și a întregii lumi. Pentru a o contracara, Pactul verde european va transforma UE într-o economie modernă, competitivă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, în care:

  • să ajungem, până în 2050, la zero emisii nete de gaze cu efect de seră,
  • creșterea economică să fie disociată de utilizarea resurselor,
  • nicio persoană și niciun loc să nu fie lăsat în urmă.”

Sursă: Comisia Europeană

Taxele pe carbon și reglementările guvernamentale sunt propuse și implementate cu scopul principal de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și de a combate schimbările climatice. Aceste măsuri pot implica schimbări comportamentale, însă ele sunt necesare pentru a atinge obiectivele climatice stabilite prin acorduri internaționale și naționale. Afirmația că aceste soluții sunt doar o scuză pentru a impune taxe mai mari și control suplimentar, nu este susținută de dovezi credibile din sursele oficiale.

Concluzie

Afirmația lui Cristian Terheș este falsă. Dovezile și expertiza instituțiilor științifice, precum IPCC, NASA și alte organizații relevante, demonstrează că emisiile de CO2 sunt o cauză majoră a schimbărilor climatice și că acțiunile pentru reducerea acestora sunt necesare pentru protejarea mediului înconjurător și a sănătății globale. Soluțiile propuse pentru combaterea acestor schimbări nu sunt doar taxe mai mari și control din partea statului, ci includ și o gamă diversă de politici și măsuri care vizează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și promovarea unei economii mai durabile și mai puțin dependente de combustibilii fosili. Scopul acestor politici este de a proteja mediul înconjurător și de a asigura un viitor sustenabil pentru toate ființele vii de pe planetă, nu de a limita drepturile și opțiunile oamenilor.

SUBIECTE CONEXE

SEO optimized by sem.ro SEO agency.