Cristian Ghinea (USR, fost ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene)
„Ne-a atras atenția și Comisia Europeană. 58% din școlile din România dispun de capacități excedentare în timp ce 10% funcționează suprapopulate. Și că investim prea puțin și fără rost în infrastructura educațională, acolo unde nu există nevoie reală.”
Adevărat
Barometru Factual
Social
Data verificării: 01.07.2019
www.factual.ro
Sursa afirmației: Facebook

Context

În 28 iunie 2019, Cristian Ghinea – vicepreședintele USR  a afirmat, printre altele, că: 

„Ne-a atras atenția și Comisia Europeană. 58% din școlile din România dispun de capacități excedentare în timp ce 10% funcționează suprapopulate. Și că investim prea puțin și fără rost în infrastructura educațională, acolo unde nu există nevoie reală.”

Ce verificăm?

Ce spune Comisia Europeană referitor la școlile din România.

Verificare

Pe site-ul Comisiei Europene găsim „Raportul de țară din 2019 privind România, inclusiv un bilanț aprofundat referitor la prevenirea și corectarea dezechilibrelor”.

În documentul citat, la capitolul 4.3.3. Educație, găsim următoarea precizare: 

„Se înregistrează întârzieri în ceea ce privește modernizarea rețelei de școli și optimizarea în vederea abordării tendințelor demografice. Numărul copiilor din învățământul preuniversitar a scăzut cu 14 % între 2007 și 2017 (în acest procent nu sunt incluși copiii din creșe). Potrivit unei analize recente, 10% dintre școli sunt supraaglomerate, în timp ce 58% au capacități excedentare (cu mențiunea că sunt 46% în zonele urbane și 63% în zonele rurale). 38% dintre școlile din mediul rural au toalete exterioare, fără apă curentă și canalizare, față de 7% în mediul urban. Frecvent, școlile duc lipsă de laboratoare și biblioteci, iar autobuzele școlare nu sunt suficiente. Întreținerea și renovarea periodice sunt rămase în urmă din cauza lipsei de finanțare din partea autorităților locale. 58,5% dintre grădinițe au capacități excedentare.”

Datele au fost preluate într-o „Recomandare a Consiliului privind Programul național de reformă al României pentru 2019 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de convergență al României pentru 2019” publicată pe 5 iunie 2019. 

Punctul 13 al documentului spune astfel: 

„Problemele legate de calitatea și caracterul incluziv al sistemului de educație și formare au un impact negativ asupra potențialului României de a asigura o creștere favorabilă incluziunii. Cheltuielile cu educația rămân printre cele mai scăzute din UE, în special în ceea ce privește anii de școlarizare care au un rol decisiv în a preveni părăsirea timpurie a școlii (care rămâne la un nivel ridicat), a asigura egalitatea de șanse și a reduce inegalitățile mai târziu în viață. Participarea copiilor preșcolari la o educație și îngrijire de calitate rămâne sub media UE, inclusiv din cauza lipsei de structuri. Acest lucru are implicații asupra participării femeilor pe piața forței de muncă, precum și asupra dobândirii timpurii de competențe. Se înregistrează întârzieri în modernizarea rețelei de școli și în optimizarea lor astfel încât să se țină cont de tendințele demografice, 10% din școli fiind supraaglomerate, în timp ce 58% dispun de capacități excedentare. Se constată probleme considerabile în ceea ce privește dobândirea de competențe de bază și competențe digitale de către populație. Capacitatea cadrelor didactice de a aplica o abordare centrată pe elevi nu este dezvoltată suficient. Disparitățile dintre mediul rural și cel urban persistă, iar grupurile RO 6 RO vulnerabile, inclusiv romii, continuă să aibă un acces limitat la un învățământ de calitate și favorabil incluziunii.”

Concluzie

Afirmația lui Cristian Ghinea este adevărată. Comisia Europeană a raportat că 10% din școlile din România funcționează suprapopulate, iar 58% dispun de capacități excedentare.

SUBIECTE CONEXE

SEO optimized by sem.ro SEO agency.