Nicolae Ciucă (PNL, fost premier)
„Subliniez, încă o dată, că acest guvern de coaliție a asigurat, începând cu sfârșitul anului 2021, pentru anii de învățământ 2022-2023, 2023-2024, o finanțare de 8 miliarde de lei față de finanțările cuvenite pentru anii 2021-2022”.
Fals
Barometru Factual
Educatie
Data verificării: 30.06.2023
www.factual.ro

Context

În 12 iunie 2023, Nicolae Ciucă-  la acel moment premier al României- a declarat în cadrul ședinței de guvern că, în urma negocierilor purtate cu liderii sindicali din învățământ, greva profesorilor a luat sfârșit. Cu aceeași ocazie, premierul Ciucă a afirmat că pentru anii școlari 2022-2024, ministerul Educației a primit o finanțare de 8 miliarde de lei.

„Subliniez, încă o dată, că acest guvern de coaliție a asigurat începând cu sfârșitul anului 2021 pentru anii de învățământ 2022-2023, 2023-2024 o finanțare de 8 miliarde de lei față de finanțările cuvenite pentru anii 2021-2022”. (Min 03:25)

 

Ce verificăm?

Care au fost previziunile și alocările de la bugetul de stat de care a beneficiat Ministerul Educației pe anii 2022, 2023 și care este previziunea de alocare bugetară pe 2024.

Verificare

Legea finanțelor publice prevede că bugetul pentru anul care urmează să fie făcut până la data de 15 noiembrie a anului în curs. 

Pe lângă bugetarea pentru anul vizat se mai realizează, anticipat, previziuni bugetare pentru trei ani. Spre exemplu, bugetul pentru anul 2023 cuprinde previziuni și pentru anii 2024, 2025 și 2026.

Potrivit legii finanțărilor publice, un buget este format din:

a) credite de angajament, care reprezintă „limita maximă a cheltuielilor ce pot fi angajate în timpul exercițiului bugetar, în limitele aprobate” 

b) credite bugetare, adică  „suma aprobată prin buget, reprezentând limita maximă până la care se pot ordonanța și efectua plăți în cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate în cursul exercițiului bugetar și/sau din exerciții anterioare pentru acțiuni multianuale, respectiv se pot angaja, ordonanța și efectua plăți din buget pentru celelalte acțiuni”.

Pentru a acoperi cheltuielile generate de un an școlar este necesară o previziune trans-anuală pentru că, dacă bugetul unei instituții publice se stabilește pentru o perioadă de timp cuprinsă între 1 ianuarie – 31 decembrie, un an școlar începe în luna septembrie și se termină în luna iunie a anului următor. 

Astfel, modalitatea în care Nicolae Ciucă se referă la finanțări bugetare pentru „ani de învățământ” este formulată greșit. Alocările bugetare se fac pe ani cronologici, și nu pe ani școlari. 

Bugetul sectorului educației este format din finanțări care provin din mai multe surse

  • bugetul de stat: prin Ministerul Educației și, pentru școlile militare, prin Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Apărării; 
  • venituri proprii ale instituțiilor de învățământ superior
  • bugetul de stat – sume defalcate din TVA, 
  • prin bugetele locale, bugetele locale din venituri proprii.  

Pentru a verifica declarațiile lui Nicolae Ciucă, va trebui să calculăm valoarea creditelor bugetare.

 

Creditele bugetare prevăzute în „Legea bugetului de stat”, pentru toate domeniile și tipurile de cheltuieli

 

Bugetul de stat pe anul 2021 a fost publicat în Monitorul Oficial al României în 9 martie 2021 și, potrivit documentului, a fost compus din și 261.050,5 milioane lei, credite bugetare. 

Bugetul de stat pe anul 2022 a fost publicat în Monitorul Oficial al României în 28 decembrie 2021. Potrivit documentului, a fost compus din 301.729,9 milioane lei credite bugetare. 

Bugetul de stat pe anul 2023 a fost publicat în Monitorul Oficial al României în 19 decembrie 2022. El a este compus dindin 353.314,4 milioane lei credite bugetare.

 

Bugetul Ministerului Educației

 

În  2021, totalul general al creditelor bugetare primite de Ministerul Educației a fost de 28.509.716 mii lei, iar previziunile pentru anul 2022 estimau o alocare de 30.153.883.000 lei

După adoptarea lui a fost făcută o rectificare bugetară care a suplimentat cu 442.000 lei bugetul Ministerului Educație (este vorba despre o alocare pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul special și se alocă bugetului propriu al județului Gorj, pentru punerea în executare a unei sentințe civile). 

În 2022, totalul general al creditelor bugetare aferente Ministerului Educației a fost de 29.989.907.000 lei, respectiv cu 163.976.000 lei mai puțin față de estimările din 2021 pentru 2022. 

Pe parcursul acestui an, bugetul Ministerului Educației a suferit modificări prin intermediul a două ordonanțe. Prima a fost emisă în august 2022 și a suplimentat bugetul ministerului cu 92.640.000 lei, fonduri provenite de la bugetul de stat.

A doua modificare a venit prin intermediul unei ordonanțe de urgență publicată în noiembrie 2022 și a suplimentat bugetul ministerului cu 300.000 lei.

Pentru anul 2023, totalul general al creditelor bugetare destinate Ministerului Educației este de 32.529.801.000 lei, cu 1.430.537.000 lei mai puțin față de previziunile pentru 2023 (din „Legea bugetului de stat” aprobată pentru anul 2022).

Până acum, bugetul Ministerului Educației pe anul 2023 nu a fost suplimentat cu nicio sumă de bani.

Concluzie

Declarațiile făcute de premierul Nicolae Ciucă sunt false. Nu se poate stabili cu exactitate la ce s-a referit fostul premier Ciucă atunci când a adus în discuție suma de 8 miliarde de lei. Pentru anii bugetari 2021, 2022 și 2023, menționați în cadrul declarației lui Nicolae Ciucă, bugetul Ministerului Educației a fost de peste 62 de miliarde lei. În plus, estimările făcute în anii precedenți pentru bugetele din 2022 și 2023 arată, în fapt, o alocare mai mică, față de cea prevăzută anterior.

SUBIECTE CONEXE

SEO optimized by sem.ro SEO agency.