Klaus Iohannis (Președintele României)
„România normală înseamnă investiţii în creşe şi grădiniţe cu program prelungit (...)”
În afara mandatului
Barometru Factual
Prezidentiale
Data verificării: 08.11.2019
www.factual.ro
Sursa afirmației: Program electoral

Context

Klaus Iohannis, președinte în funcție și candidat pentru un al doilea mandat, a făcut următoarea afirmaţie în programul de candidatură:

România normală înseamnă investiţii în creşe şi grădiniţe cu program prelungit (…)

Ce verificăm?

Dacă președintele țării are atribuții privind finanțarea creşelor și grădiniţelor.

Verificare

Legea privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor stabileşte cine poate înfiinţa creşe şi grădiniţe: 

Consiliile locale, cultele recunoscute de lege, persoanele juridice şi fizice autorizate pot înfiinţa, conform legii, unităţi de educaţie timpurie, şi anume: creşe, grădiniţe, centre de zi, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (art. 2, alin. 2)

Finanțarea creșelor se realizează din bugetele primăriilor, din bugetul național, de instituțiile sau persoanele care au înființat creșele, din contribuțiile lunare ale părinților/reprezentanților legali, din donații, sponsorizări sau alte surse.  (art. 8)

Apoi, revenind la atribuțiile președintelui, Constituția României stabilește că acesta “veghează la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor publice. În acest scop, Preşedintele exercită funcţia de mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate”. (art.80)

Concluzie

Afirmaţia lui Klaus Iohannis este în afara mandatului prezidenţial. Președintele nu are atribuţii privind investițiile în creșe și grădinițe.  De acest lucru se ocupă autoritățile publice locale sau centrale, cultele recunoscute prin lege, persoanele fizice sau juridice.  

SUBIECTE CONEXE

SEO optimized by sem.ro SEO agency.