Liviu Pop (PSD)
„[Manualul de sport] Era licitat deja, eu când am venit, cred că erau și făcute deja ofertele în perioada aceea, în iunie. Este un drept pus în lege în 2011. (...) Nu am pus eu unul manualul de sport, eu l-am moștenit acest manual de sport.”
Parțial Adevărat
Barometru Factual
Sport
Data verificării: 25.09.2017
www.factual.ro
Sursa afirmației: Antena 3

Context

„Nu am putut să fac nimic ca ministru al Educației, să spun: ‘domn’e, nu mai puneți manualul de sport!’ Era licitat deja, eu când am venit, cred că erau și făcute deja ofertele în perioada aceea, în iunie. Este un drept pus în lege în 2011. (…) Nu am pus eu unul manualul de sport, eu l-am moștenit acest manual de sport. Nu este un moft al ministrului Educației. Este un moft în lege, dacă îl putem numi un moft. Prin Legea manualului școlar trebuie să clarificăm acest aspect. (…) Eu pot să spun că l-am citit și da, sunt dezamăgit, dacă mă întrebați de calitatea manualului, și nu numai la sport.”

Ce verificăm?

1. Dacă manualul de sport a fost introdus odată cu Legea educației din 2011;
2. Dacă producția acestui manual fusese deja licitată înainte ca Liviu Pop să preia mandatul de la Ministerul Educației Naționale.

Verificare

Legea nr. 1/2011 privind Educația Națională nu stabilește în mod explicit o listă a manualelor avizate care pot fi folosite în sistemul de învățământ și asigură o serie de principii privind organizarea contextului.

 

Articolul 69

(1) În unităţile de învăţământ de stat sau particulare se utilizează manuale şcolare şi alte auxiliare didactice aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

(2) Manualele şcolare se elaborează şi se evaluează pe baza programelor şcolare aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului reglementează elaborarea de manuale şcolare alternative.

(3) Cadrele didactice selectează şi le recomandă elevilor, în baza libertăţii iniţiativei profesionale, acele manuale şcolare din lista celor aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului care vor fi utilizate în procesul didactic.

(4) Elevii şi profesorii din învăţământul de stat şi din învăţământul obligatoriu particular acreditat/autorizat beneficiază de manuale şcolare gratuite, atât pentru învăţământul în limba română, cât şi pentru cel în limbile minorităţilor naţionale, în condiţiile legii.

 

În cadrul Ministerului Educației Naționale funcționează Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, al cărui scop este acela de a realiza şi coordona sistemului naţional de evaluare şi examinare în învăţământul preuniversitar şi coordonarea evaluării manualelor şcolare. Printre atribuțiile acestei instituții se numără și organizarea cadrului general al difuzării manualelor în şcoli.

 

 

Manualul de Educație Fizică și Sport a fost adus în discuție odată cu Ordinul privind elaborarea manualelor școlare pentru clasa a V-a în anul școlar 2017-2018. Tot prin acest ordin, din martie 2017, Centrul Național de Evaluare și Examinare și inspectoratele școlare au fost entitățile desemnate drept responsabile de punerea în aplicare a prevederilor actului normativ.

 

În luna martie, în baza ordinului, Ministerul Educației Naționale condus de Pavel Năstase face următorul anunț:

Până aici, observăm că în document nu este specificată nicio listă a manualelor ce urmează a fi licitate. Am găsit pe SEAP anunțul privind licitația pentru manualele de clasa a V-a.

 

În anunț se specifică:

În ceea ce privește programele școlare în vigoare, găsim pe site-ul MEN programele adoptate prin Ordinul 3393/28.02.2017 privind Educația fizică și sport pentru clasele V-VIII, plus programe privind Pregătirea sportivă practică dintre care menționăm Pregătire sportivă practică – Atletism, clasele a V-a – a VIII-a, Pregătire sportivă practică – Canotaj, clasele a V-a – a VIII-a, Pregătire sportivă practică – Gimnastică ritmică, clasele a V-a – a VIII-a, Pregătire sportivă practică – Hochei pe gheaţă, clasele a V-a – a VIII-a, Pregătire sportivă practică – Lupte greco-romane, clasele a V-a – a VIII-a etc.

 

În caietul de sarcini găsim următoarea listă privind licitația pentru manualele care au legătură cu aria sportivă:

 

LOT 566 – Pregătire sportivă practică – Atletism clasa a V-a

LOT 567 – Pregătire sportivă practică – Badminton clasa a V-a

LOT 568 – Pregătire sportivă practică – Baschet clasa a V-a

LOT 569 – Pregătire sportivă practică – Baseball clasa a V-a

LOT 570 – Pregătire sportivă practică – Canotaj clasa a V-a

LOT 571 – Pregătire sportivă practică – Dans sportiv clasa a V-a

LOT 572 – Pregătire sportivă practică – Fotbal clasa a V-a

LOT 573 – Pregătire sportivă practică – Gimnastică artistică feminină clasa a V-a

LOT 574 – Pregătire sportivă practică – Gimnastică artistică masculină clasa a V-a

LOT 575 – Pregătire sportivă practică – Gimnastică ritmică clasa a V-a

LOT 576 – Pregătire sportivă practică – Haltere clasa a V-a

LOT 577 – Pregătire sportivă practică – Handbal clasa a V-a

LOT 578 – Pregătire sportivă practică – Hochei pe gheaţă clasa a V-a

LOT 579 – Pregătire sportivă practică – Hochei pe iarbă clasa a V-a

LOT 580 – Pregătire sportivă practică – Înot clasa a V-a

LOT 581 – Pregătire sportivă practică – Judo clasa a V-a

LOT 582 – Pregătire sportivă practică – Kaiac-canoe clasa a V-a

LOT 583 – Pregătire sportivă practică – Karate clasa a V-a

LOT 584 – Pregătire sportivă practică – Lupte greco-romane clasa a V-a

LOT 585 – Pregătire sportivă practică – Lupte libere clasa a V-a

LOT 586 – Pregătire sportivă practică – Orientare sportivă clasa a V-a

LOT 587 – Pregătire sportivă practică – Patinaj artistic clasa a V-a

LOT 588 – Pregătire sportivă practică – Patinaj viteză clasa a V-a

LOT 589 – Pregătire sportivă practică – Polo pe apă clasa a V-a

LOT 590 – Pregătire sportivă practică – Rugby clasa a V-a

LOT 591 – Pregătire sportivă practică – Sanie clasa a V-a

LOT 592 – Pregătire sportivă practică – Sărituri în apă clasa a V-a

LOT 593 – Pregătire sportivă practică – Schi alpin clasa a V-a

LOT 594 – Pregătire sportivă practică – Schi biatlon clasa a V-a

LOT 595 – Pregătire sportivă practică – Schi fond clasa a V-a

LOT 596 – Pregătire sportivă practică – Schi orientare clasa a V-a

LOT 597 – Pregătire sportivă practică – Schi sărituri clasa a V-a

LOT 598 – Pregătire sportivă practică – Scrimă clasa a V-a

LOT 599 – Pregătire sportivă practică – Softball clasa a V-a

LOT 600 – Pregătire sportivă practică – Sport aerobic clasa a V-a

LOT 601 – Pregătire sportivă practică – Şah clasa a V-a

LOT 602 – Pregătire sportivă practică – Tenis clasa a V-a

LOT 603 – Pregătire sportivă practică – Tenis de masă clasa a V-a

LOT 604 – Pregătire sportivă practică – Volei clasa a V-a

LOT 605 – Pregătire sportivă practică – Yachting clasa a V-a

 

Justificarea licitației este dată în baza următoarei legislații:

 

Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire a contractului în vederea participării la procedura de licitație deschisă, alături de următoarele acte normative:

 

  • Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu completările și modificările ulterioare;
  • HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu completările și modificările ulterioare;
  • Legea nr. 455/2001 – semnatura electronica;
  • HG nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educației Naționale;
  • OMEN 3411/03.03.2017 privind elaborarea manualelor școlare pentru clasa a V-a în anul școlar 2017-2018.

Pentru a compara situația de anul acesta cu ce s-a întâmplat în alți ani, ne vom uita după o altă licitație privind manualele școlare conforme cu Legea Educației și programele școlare în vigoare.

De exemplu, în anul 2015, pentru ciclul primar (I-IV), existența programelor școlare privind Educația fizică sau Pregătirea sportivă practică nu a dus la organizarea unei licitații pentru manuale. Centrul Național de Evaluare și Examinare a optat atunci pentru înlăturarea acestor discipline din lista licitației.

În consecință, considerăm că instrumentul prin care s-a impus producerea manualelor de sport este dat de CNEE prin evaluare internă și nu pe necesitatea dată de Legea Educației Naționale, lege care nu menționează în mod expres crearea de manuale pentru toate disciplinele incluse în programa unui ciclu de învățământ.

Concluzie

Declarația lui Liviu Pop este parțial adevărată. Atunci când actualul ministru al Educației și-a preluat portofoliul, licitația privind manualele de sport era deja în desfășurare, fiind pregătită sub conducerea predecesorului său, social-democratul Pavel Năstase. Manualul de sport, așadar, nu poate fi considerat un drept sau o obligație impuse de Legea Educației Naționale, ci mai degrabă o hotărâre bazată de necesitatea identificată de Centrul Național al Evaluării și Examinării.

SUBIECTE CONEXE

SEO optimized by sem.ro SEO agency.