Ludovic Orban (Forța Dreptei, președinte)
„Deci noi l-am găsit în funcţie pe directorul Unifarm Adrian Ionel, mandatul lui expiră în 14 iulie. Nu am luat decizia să îl schimbăm pentru că în plină pandemie să stai să umbli la conducerea entităţilor numai dacă am fi avut informaţii suficiente de clare şi de precise am fi putut să-l schimbăm. Era complicat să îl schimbi din funcţie pentru că se ştie că procedura de schimbare a unui Consiliu de Administraţie şi a unui manager, în condiţiile legislaţiei actuale, este destul de complicat, adică trebuie să îi plăteşti toate veniturile pe care le-ar fi obţinut până la sfârşitul mandatului.”
Adevărat
Barometru Factual
Coronavirus
Data verificării: 22.07.2020
www.factual.ro
Sursa afirmației: G4Media

Context

După ce Ludovic Orban a fost chemat în Parlament pentru a da explicații și despre achizițiile publice efectuate în perioada stării de uurgență și după ce DNA a anunțat începerea urmării penale a lui Adrian Ionel, directorul Unifarm, acesta a afirmat:

„Deci noi l-am găsit în funcţie pe directorul Unifarm Adrian Ionel, mandatul lui expiră în 14 iulie. Nu am luat decizia să îl schimbăm pentru că în plină pandemie să stai să umbli la conducerea entităţilor numai dacă am fi avut informaţii suficiente de clare şi de precise am fi putut să-l schimbăm. Era complicat să îl schimbi din funcţie pentru că se ştie că procedura de schimbare a unui Consiliu de Administraţie şi a unui manager, în condiţiile legislaţiei actuale, este destul de complicat, adică trebuie să îi plăteşti toate veniturile pe care le-ar fi obţinut până la sfârşitul mandatului.”

 

Ce verificăm?

Situația directorului Unifarm.

Verificare

Guvernul Orban a fost numit, pentru prima dată, pe 4 noiembrie 2019, iar  Adrian Ionel deținea deja funcția de director Unifarm.

A devenit membru în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale Unifarm SA în 16 octombrie 2012. O arată Monitorul Oficial. 

Apoi, conform Ministerului Sănătății, în 1 noiembrie 2012 a devenit directorul companiei de stat prin decizia Consiliului de Administrație din care făcea partea deja și prin ordinul ministrului Sănătății. 

Numirea lui a fost făcută în conformitate cu art. 35 alin. (1) si(2) din Ordonanța de Urgență 109/2011 după cum arată chiar ministerul.

 La acel moment, OUG-ul arăta că: 

(1) În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație deleagă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general.

(2) Directorii pot fi numiți din afara consiliului de administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, cu respectarea procedurii de selecție prevăzute la alin. (4)-(7).

(3) Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general. (art.35)

Apoi, în 14 iulie 2016, Ionel a fost numit director general cu mandat de patru ani, până în 14 iulie 2020.

Numirea s-a făcut tot în baza OUG-ului menționat mai sus, dar  a fost luat în considerare art. 9 alin. 2 care spunea la acel moment: 

Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii de bază:

 1. a) numeşte şi revocă directorii şi stabileşte remuneraţia acestora;
 2. b) analizează şi aprobă planul de administrare elaborat în colaborare cu directorii, în acord cu scrisoarea de aşteptări şi cu declaraţiile de intenţie;
 3. c) negociază indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari cu autoritatea publică tutelară;
 4. d) asigură integritatea şi funcţionalitatea sistemelor de raportare contabilă şi financiară, precum şi realizarea planificării financiare;
 5. e) verifică funcţionarea sistemului de control intern sau managerial;
 6. f) monitorizează şi evaluează performanţa directorilor;
 7. g) întocmeşte raportul semestrial privind activitatea regiei autonome, pe care îl prezintă autorităţii publice tutelare;
 8. h) monitorizează şi gestionează potenţialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare şi conducere;
 9. i) supervizează sistemul de transparenţă şi de comunicare;
 10. j) monitorizează eficacitatea practicilor de guvernanţă corporativă ale regiei autonome;
 11. k) raportează lunar autorităţii publice tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari, anexă la contractul de mandat, precum şi alte date şi informaţii de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia.

În 24 iunie, consiliul de administrație al Unifarm a constatat suspendarea lui Ionel de la șefia Unifarm.

E important de menționat că   Ordonanța de Urgență 109/2011 arată la Articolul 21, alin. 3 că:

Directorii pot fi revocați de către consiliul de administrație, conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat. Pentru desemnarea noilor directori se aplică, în mod corespunzător, prevederile art. 18.

NOTĂ:

În 23 iunie 2020, un comunicat de presă al procurorilor DNA arată că:

Ionel Eugen Adrian ar fi dobândit calitatea de director general al C.N. Unifarm SA, la data de 6 iunie 2016, cu încălcarea dispozițiilor legale. Concret, în calitate de membru și președinte al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Unifarm SA, acesta ar fi votat, la ședința din aceeași dată, numirea sa ca director general al CN Unifarm SA.

Or, dispozițiile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice interzic în mod expres ca președintele Consiliului de Administrație să fie numit și director general, aspect ignorat de membrii Consiliului de Administrație, printre care și Adrian Ionel. Acesta a emis și a semnat Decizia nr. 46 din 06.06.2016, în urma căreia a obținut venituri nete în cuantum de 498.722 lei (în perioada 14 iulie 2016-25 mai 2020)

Concluzie

Afirmația făcută de Ludovic Orban este adevărată.  Directorul Unifarm a fost găsit în funcție de Guvernul Orban, iar demiterea lui se putea face doar cu o cauză justă. 

SUBIECTE CONEXE

SEO optimized by sem.ro SEO agency.