Silviu Dehelean (USR)
„[...] unde nu se puteau face deloc exproprieri pentru proiecte majore, parlamentarii au trecut procedura în extrema cealaltă. Acum exproprierile se pot face pentru orice proiect pe care primarul sau şeful de judeţ le consideră importante, chiar dacă nu sunt.”
Adevărat
Barometru Factual
Munca
Data verificării: 19.10.2019
www.factual.ro
Sursa afirmației: Camera Deputaților

Context

Încă din ianuarie 2019, presa locală din Oradea dezbătea deciziile luate de primăria Oradea, care presupun exproprierea a șase case și 22 de garaje pentru lucrări de utilitate publică. 

Planul s-a modificat pe parcurs, iar fenomenul exproprierilor a luat amploare, primăria dorind exproprierea a 20 de case pentru parcări de domiciliu.

În acest context, Silviu Dehelean- deputat USR a spus:

„[…] unde nu se puteau face deloc exproprieri pentru proiecte majore, parlamentarii au trecut procedura în extrema cealaltă. Acum exproprierile se pot face pentru orice proiect pe care primarul sau şeful de judeţ le consideră importante, chiar dacă nu sunt.”

Ce verificăm?

Cum se fac exproprierile.

Verificare

Exproprierea permite instituțiilor statului să preia proprietăți pentru cauze de utilitate publică, în virtutea unei legi. De exemplu, dacă statul vrea să facă un drum, poate să preia terenurile persoanelor fizice sau juridice, acestea fiind despăgubite în funcție de expertize întocmite de Camerele Notarilor Publice

Legea Exproprierilor  (legea nr. 255/2010) a fost modificată de 17 ori până în prezent, de la intrarea ei în vigoare. Din 2018,  a suferit mai multe modificări ce permit exproprieri pentru o categorie mai amplă de lucrări. Doar în această perioadă, legea a fost modificată prin: Legea nr. 233/2018, OUG nr. 99/2018, Legea nr. 22/2019 și Legea nr. 144/2019

 • proiectele pentru care se pot face exproprieri pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local

Articolul 2 alin. (1) ne prezintă care sunt lucrările considerate de utilitate publică:
lucrările de construcție, reabilitare și modernizare de

  • lucrările de construcție, reabilitare și modernizare de drumuri și parcări, infrastructură feroviară publică, metrou, infrastructură aeroportuară și de transport naval
  • lucrările din domeniul gospodăririi apelor
 • lucrările de construcție, reabilitare, modernizare, dezvoltare și ecologizare a zonei litorale a Mării Negre, precum și a stațiunilor turistice de interes național
 • lucrările de interes național de dezvoltare a producerii, transportului și distribuției de energie electrică și gaze naturale, precum și a extracției de gaze naturale
 • lucrări de interes național pentru construirea depozitelor definitive de deșeuri radioactive și combustibil nuclear uzat, rezultate din funcționarea și dezafectarea instalațiilor nucleare și radiologice existente pe teritoriul național
 • lucrările miniere de interes național pentru exploatarea zăcămintelor de lignit
 • lucrările de amenajare, dezvoltare sau reabilitare a pârtiilor de schi, pârtiilor destinate practicării celorlalte sporturi de iarnă – biatlon, bob, sanie, sărituri de la trambulină,  a patinoarelor
 • lucrările de realizare a Sistemului național al perdelelor forestiere de protecție, precum și lucrările de împădurire a terenurilor degradate
  • lucrările infrastructurii de alimentare cu apă, aducțiunilor, inclusiv a stațiilor de captare și tratare, a infrastructurii de apă uzată și a stațiilor de epurare
 • lucrări pentru construcții administrative necesare funcționării sistemului judiciar
 • lucrări pentru construcții administrative, sociale și culturale, de sănătate, învățământ și sport
 • lucrări de interes public local de conservare a spațiilor verzi existente și/sau de amenajare de noi spații verzi
 • lucrări de interes public local de regenerare urbană a terenurilor neconstruite și a imobilelor care au avut destinație industrială din intravilanul orașelor și municipiilor și care în prezent nu sunt funcționale
 • lucrări de interes public local de conservare și protejare a clădirilor de patrimoniu degradate
 • lucrări de construcție, modernizare și extindere a obiectivelor cu caracter militar
 • lucrări de construire – construcții și infrastructură – pentru construcții administrative necesare funcționării administrației publice centrale
 • lucrări de construire, reabilitare, modernizare, reconversie funcțională pentru proiecte de regenerare urbană inițiate de autoritățile publice centrale
 • lucrări de interes public național, regional, interjudețean, județean și local necesare funcționării sistemului de sănătate, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora
 • lucrări de închidere și ecologizare a depozitelor de deșeuri, efectuate de stat prin autoritățile publice centrale, ca urmare a stabilirii în sarcina acestuia de măsuri în baza unor hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene
 • lucrări de reconfigurare a parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole în cazul în care nu se obține acordul proprietarilor pentru schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic cu modificarea geometriei poziționării și suprafeței parcelei
 • lucrările din proiectele de investiții strategice, precum și din cele realizate în parteneriat public-privat aferente obiectivelor de interes național, județean sau local stabilite în condițiile OUG nr. 39/2018

Într-adevăr, în ultimul an au fost introduse noi tipuri lucrări și completări care extind sfera exproprierilor.

 • cine are dreptul să facă aceste exproprieri pentru obiectivele de interes național, județean și local

Calitatea de expropriator o are statul român pentru obiectivele de interes național, județele pentru obiectivele de interes județean iar municipiile, orașele și comunele, pentru obiectivele de interes local. Această calitate se aplică și pentru obiectivele de investiții strategice și cele realizate în parteneriat public-privat, conform ultimelor modificări  [art. 2 alin (2) și alin. (2^1)].

Expropriatorul este reprezentat de diverse instituții din subordinea ministerelor, pentru fiecare dintre lucrările considerate de utilitate publică [art. 2 alin (3)]. Cu titlu de exemplu, pentru lucrările de drumuri de interes național Ministerul Transporturilor prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., precum și prin Compania Națională de Investiții Rutiere – S.A, pentru lucrări de gospodărire a apelor Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională “Apele Române” ș.a.m.d.

Pentru prezenta verificare ne interesează autoritățile publice locale sau județene. Articolul 2 alin. (3) ne clarifică acest aspect la litera d^4 și litera e:

 • lucrări de interes public local de construcție, reabilitare, modernizare și reconversie funcțională, pentru construcții administrative, sociale și culturale, de sănătate, învățământ și sport
 • lucrările infrastructurii de alimentare cu apă, a infrastructurii de apă uzată, pentru lucrările stațiilor de epurare
 • lucrările de conservare a spațiilor verzi existente și de amenajare de noi spații verzi
 • lucrările de regenerare urbană
 • lucrările de conservare și protejare a clădirilor de patrimoniu
 • lucrările de reconfigurare a parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole

La îndemâna autorităților publice locale au fost puse mai multe categorii de lucrări acceptate, sub umbrela cărora este posibilă exproprierea imobilelor. 

Atragem atenția în acest sens conceptului de regenerare urbană,  care nu este definit legal și care poate lăsa la latitudinea autorităților publice alegerea tipurilor de lucrări care intră în această categorie. Menționăm că exproprierile nu pot fi contestate decât sub aspect financiar, respectiv suma primită pe imobilul expropriat.

Concluzie

Afirmația lui Silviu Dehelean este adevărată. Într-adevăr, sfera lucrărilor pentru care se poate expropria s-a extins, iar autoritățile locale pot face exproprieri în mai multe situații. 

SUBIECTE CONEXE

SEO optimized by sem.ro SEO agency.