Călin Popescu Tăriceanu (ALDE)
Iertaţi-mă, am lucrat şi eu în învăţământ, programul nu e de opt ore pe zi - norma didactică -, în învăţământul preuniversitar; dacă pui la cap toate vacanţele, ai patru luni de vacanţă pe an. Patru luni de vacanţă.
Parțial Adevărat
Barometru Factual
Educatie
Data verificării: 09.06.2017
www.factual.ro
Sursa afirmației: Youtube

Context

Miercuri, 7 iunie, Călin Popescu Tăriceanu s-a aflat la Craiova, pentru a sprijini candidatul ALDE la primărie. În cadrul conferinţei de presă care a avut loc la sediul ALDE Dolj, acesta a făcut următoarea declaraţie (min. 32:40): „am văzut, de exemplu, la educaţie, spor de solicitare neuropsihică. Iertaţi-mă, am lucrat şi eu în învăţământ, programul nu e de opt ore pe zi – norma didactică -, în învăţământul preuniversitar; dacă pui la cap toate vacanţele, ai patru luni de vacanţă pe an. Patru luni de vacanţă.”

Ce verificăm?

Care este perioada de vacanță a unui profesor din învăţământul preuniversitar?

Verificare

Legea educației naționale definește prin art. 262 noțiunea de normă didactică:

(1) Activitatea personalului didactic de predare se realizează într-un interval de timp zilnic de 8 ore, respectiv 40 de ore pe săptămână, şi cuprinde:

a) activităţi didactice de predare-învăţare-evaluare şi de instruire practică şi examene de final de ciclu de studii, conform planurilor-cadru de învăţământ;

b) activităţi de pregătire metodico-ştiinţifică;

c) activităţi de educaţie, complementare procesului de învăţământ: mentorat, şcoală după şcoală, învăţare pe tot parcursul vieţii.

d) activităţi de dirigenţie.

 

Pornind de la Legea educației naționale, avem Legea privind statutul personalului didactic, care reglementează numărul de ore convenționale pentru fiecare tip de cadru didactic în parte în funcție de activitățile cuprinse în norma didactică, adică numărul de ore petrecut efectiv într-o relație cu elevul/studentul.

 

Observăm așadar că profesorii din învăţământul preuniversitar au o normă didactică de 18 ore convenționale pe săptămână, însă la art. 42 se arată că norma didactică este inclusă ca anexa la contractul colectiv de muncă.

 

Ce este contractul colectiv de muncă?

Noțiunea de contract colectiv de muncă se referă la convenția încheiată în formă scrisă între angajator, în cazul nostru Ministerul Educației Naţionale, pe de o parte, și salariați, reprezentați prin sindicate, prin care se stabilesc clauze privind condițiile de muncă, salarizarea, precum și alte drepturi și obligatii ce decurg din raporturile de muncă. Contractul colectiv de muncă stă la baza contractului individual de muncă pe care îl semnează fiecare cadru didactic în parte.

 

Atât în Contractul Colectiv de Muncă, cât și în Legea educației naționale, după cum observăm mai sus, este specificat intervalul de timp zilnic în care un cadru didactic își poate desfășura norma didactică de ore convenționale:

 

(1) Activitatea personalului didactic de predare se realizează într-un interval de timp zilnic de 8 ore, respectiv 40 de ore pe săptămână, şi cuprinde:

  1. a) activităţi didactice de predare-învăţare-evaluare şi de instruire practică şi examene de final de ciclu de studii, conform planurilor-cadru de învăţământ;
  2. b) activităţi de pregătire metodico-ştiinţifică;
  3. c) activităţi de educaţie, complementare procesului de învăţământ: mentorat, şcoală după şcoală, învăţare pe tot parcursul vieţii.
  4. d) activităţi de dirigenţie.

Cât concediu au profesorii din preuniversitar?

Pentru a vedea care este situaţia concediilor în cazul cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, am consultat Contractul Colectiv de Muncă (CCM); capitolul III este dedicat timpului de muncă şi timpului de odihnă. Conform art. 29 (3), „cadrele didactice beneficiază de un  concediu de odihnă de 62 de zile lucrătoare”. În paralel, tot despre 62 de zile de concediu este vorba şi în Statutul personalului didactic, la art. 103 (a).

De asemenea, și în Legea educației naționale nr. 1/2011 este reglementat (art. 267) dreptul la concediu al personalului didactic.

 

(1) Cadrele didactice beneficiază de concediu anual cu plată, în perioada vacanţelor şcolare, cu o durată de 62 de zile lucrătoare; în cazuri bine justificate, conducerea unităţii de învăţământ poate întrerupe concediul legal, persoanele în cauză urmând a fi remunerate pentru munca depusă.

(2) Perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic se stabilesc de consiliul de administraţie, în funcţie de interesul învăţământului şi al celui în cauză, dar cu asigurarea personalului didactic necesar pentru desfăşurarea examenelor naţionale.

(3) Neefectuarea concediului anual dă dreptul la efectuarea concediului restant în vacanţele anului şcolar următor.

 

Observăm însă că perioadele de efectuare a concediului de odihnă se stabilesc de către consiliul de administrație în vederea bunei desfășurări a examenelor naționale (capacitate și bacalaureat), la care se adaugă examenele de corigență sau concursurile și olimpiadele din timpul anului (locale, județene, naționale, internaționale). În completarea legii nr.1/2011, vine și Statutul cadrului didactic care abordează o formă mai directă de stabilire a concediului de odihnă și anume:

 

Există, desigur, şi situaţii în care această perioadă de concediu poate fi prelungită, precum redactarea lucrării de doctorat (concediu plătit de cel mult şase luni, art. 29 (6), CCM) sau completarea ori finalizarea studiilor (concediu neplătit de cel mult 90 de zile, art. 31 (2), CCM), dar le tratăm ca pe situații excepționale.

 

Nu luăm în calcul situaţii care se aplică şi altor categorii de salariaţi, precum concediul pentru creşterea copilului sau concediu pentru evenimente familiale deosebite, la care putem adăuga și zilele nelucrătoare specificate în Contractul colectiv de muncă, zile nelucrătoare aplicabile tuturor bugetarilor, inclusiv parlamentarilor.

Specificăm că perioada de concediu a cadrelor didactice este diferită atât în funcție de fiecare nivel de învățământ în parte (primar, gimnazial, liceal), cât și din punctul de vedere al profilului categoriei de învățământ (teoretic, tehnologic, vocațional), astfel încât nu putem vorbi de un sistem unitar al zilelor de concediu.

 

 

Concluzie

Declarația lui Călin Popescu Tăriceanu este parțial adevărată. Chiar dacă programul de lucru al unui profesor se desfășoară, conform Contractului colectiv de muncă, într-un interval de opt ore pe zi, însumând 40 ore pe săptămână, norma didactică de ore convenționale este de cel mult 18 ore pe săptămână. În plus, conform legislației actuale, profesorii preuniversitar au 62 de zile de concediu, ceea ce înseamnă trei luni, o lună având în principiu 20-21 de zile lucrătoare.

SUBIECTE CONEXE

SEO optimized by sem.ro SEO agency.