Carmen Dan (PSD)
„Nu Ministerul Afacerilor Interne stabilește numărul secțiilor de votare din țară. Acesta este atributul autorităților locale cu avizul Autorității Electorale Permanente. Ministerul Afacerilor Interne nu stabilește numărul de buletine de vot, numărul de ștampile sau cabine de vot, acest atribut îi aparține Autorității Electorale Permanente.”
Parțial Adevărat
Barometru Factual
Electoral
Data verificării: 19.07.2019
www.factual.ro
Sursa afirmației: Digi24

Context

În 9 iulie 2019, fostul ministru de Interne Carmen Dan a declarat în timpul audierii din comisia parlamentară întrunită pentru investigarea eventualelor nereguli și fraude semnalate la alegerile europarlamentare: 

„Nu Ministerul Afacerilor Interne stabilește numărul secțiilor de votare din țară. Acesta este atributul autorităților locale cu avizul Autorității Electorale Permanente. Ministerul Afacerilor Interne nu stabilește numărul de buletine de vot, numărul de ștampile sau cabine de vot, acest atribut îi aparține Autorității Electorale Permanente.”

Apoi a adăugat:

„Ministerul Afacerilor Interne nu are atribuții în interiorul secțiilor de votare, aici responsabilitatea îi revine președintelui Secției de votare, care răspunde de derularea tuturor activităților în secția de votare și Ministerul Afacerilor Interne nu are atribuții în ceea ce privește funcționarea sistemului de monitorizare a prezenței la vot, nu are atribuții în ceea ce privește utilizarea tabletelor, nu are atribuții în ceea ce privește instruirea operatorilor acestor tablete, acest sistem aparține în integralitate Serviciului de Telecomunicații Speciale și instruirea acestor operatori este tot în sarcina STS.”

Ce verificăm?

Cine stabilește numărul secțiilor de votare din țară, al buletinelor de vot, ștampilelor și cabinelor de vot și dacă Ministerul de Interne are atribuții legate de sistemul de monitorizare a prezenței la vot.

Verificare

Pentru a verifica aceste declarații ale fostului ministru de Interne, am luat fiecare fragment în parte: 

Cine stabilește numărul secțiilor de votare

Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente stipulează că: 

 

  • Autoritatea Electorală Permanentă administrează Registrul secțiilor de votare din țară, care reprezintă o bază de date centralizată privind delimitarea, numerotarea, sediile și dotarea secțiilor de votare. Registrul secțiilor de votare este public.” ( art. 20, alin. 1) 

 

 

  • “Delimitarea secțiilor de votare din țară și stabilirea sediilor acestora se actualizează de către primari, prin dispoziție, numai cu avizul conform al Autorității Electorale Permanente” (art. 20, alin 3) 

 

 

  • „secţiile de votare din ţară rămân fixe, cu excepţia modificărilor ce necesită actualizarea. Modificările de orice natură, inclusiv cele intervenite în structura unităţilor administrativ- teritoriale sau în planul urbanistic al localităţilor, se comunică de către primari, de îndată, Autorităţii Electorale Permanente.” ( art. 21, alin. 1) 

 

Legea enumeră și criteriile pe baza cărora se stabilesc secțiile de votare, de genul: numărul de alegători arondați unei secții nu poate fi mai mic de 50 și mai mare de 2000, distanța dintre secție și domiciliul alegătorului să nu depășească, de regulă, trei kilometri. 

Apoi, Autoritatea Electorală Permanentă este cea care anunță numărul secțiilor de votare din țară, după cum o arată și un comunicat de presă al instituției, din 25 aprilie 2019: „Autoritatea Electorală Permanentă a finalizat delimitarea, numerotarea și stabilirea sediilor celor 18.730 de secții de votare din țară organizate cu ocazia alegerilor membrilor din România în Parlamentul European din data de 26 mai 2019.”

Cine stabilește numărul buletinelor de vot 

Tot legea 208/2015 stabilește modul în care se calculează numărul buletinelor de vot, la articolul 63: „Pentru fiecare circumscripţie electorală, buletinele de vot se vor imprima (…) în atâtea exemplare câţi alegători sunt înscrişi în Registrul electoral cu un supliment de 10%”. 

Dar cine face acest calcul? Răspunsul l-am aflat, prin telefon, de la președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Florin Mitulețu Buică: „Numărul buletinelor de vot se stabilește potrivit legii, adică numărul de alegători plus rezerva de 10 la sută. Cifra este dată de către Registrul Electoral și o calculează AEP”. 

Numărul de ștampile și cabinele de vot

Ordonanța de urgență nr. 6/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 menționează cum e decis numărul de ștampile: „Numărul necesar de ștampile cu mențiunea „VOTAT” este stabilit pe baza normativelor adoptate de Autoritatea Electorală Permanentă.” 

Cât privește cabinele de vot, găsim răspunsul în  HG 101/2019, care stipulează, la articolul 8, că primarii „asigură urnele de vot, urnele speciale și cabinele de vot”. 

Articolul 81 al aceluiași act normativ completează: „Cabinele, urnele, ştampilele şi celelalte materiale necesare biroului electoral al secţiei de votare se asigură de către primarii comunelor, oraşelor, municipiilor şi ai subdiviziunilor administrativ- teritoriale ale municipiilor, împreună cu prefecţii.” 

Astfel, nu AEP este cea care decide numărul lor, așa cum declarase Carmen Dan. 

Atribuțiile din interiorul secțiilor de votare 

Ordonanța de urgență nr. 6/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 clarifică atribuțiile ce țin de sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal (SIMPV): „Autoritatea Electorală Permanentă, împreună cu Serviciul de Telecomunicații Speciale și Institutul Național de Statistică, asigură implementarea și operaționalizarea”. 

Aceleași instituții asigură și selecția persoanelor care asigură operarea sistemului. 

Iar Hotărârea privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 spune, la articolul 5, că Serviciul de Telecomunicații Speciale „asigură funcționarea și asistența tehnică a Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal”. 

Dar, precizează șeful AEP, la nivelul MAI a existat, pentru ziua alegerilor, un centru operativ coordonat de Carmen Dan. 

„S-a înființat acel centru operativ care primește în timp real toate informațiile de la secțiile de votare pe care le transmite sistemul ăla informativ, de pe tabletă, și se comunică de îndată polițistului de la ușa secției de votare vezi că e un cetățean cu numele x, cu CNP y, oprește-l și deschide de dosarul de cercetare prealabilă. Deci are (n.r. atribuții), cum să nu!”, ne-a explicat Florin Mitulețu Buică- președintele Autorității Electorale Permanente (AEP). 

Acest centru operativ menționat de șeful AEP se numește oficial Centrul Național de Conducere Integrată și este menționat în Decizia nr. 72 din 14 mai 2019 a Biroului Electoral, la articolul 4: „toate incidentele semnalate de SIMPV vor fi comunicate de către STS, prin mijloace electronice, către Centrul Național de Conducere Integrată (CNCI) al Ministerului Afacerilor Interne, pentru demararea cercetărilor.”

Concluzie

Declarațiile lui Carmen Dan sunt parțial adevărate. Numărul secțiilor, buletinelor și ștampilelor cu mențiunea „VOTAT” este, într-adevăr, stabilit de AEP, dar nu și cel al cabinelor de vot. De asemenea, afirmația că MAI nu are atribuții în funcționarea sistemului de monitorizare a prezenței la vot este parțial adevărată. Asta pentru că, la ultimele alegeri europarlamentare a existat un centru operativ care a primit în timp real informații de la secțiile de votare, coordonat de Carmen Dan. 

SUBIECTE CONEXE

SEO optimized by sem.ro SEO agency.