Nicușor Dan (independent, Primarul General al Municipiului București)
(...) Cel puțin la Oana Bîzgan, la un consiliu de administrație (nr. numirea), ea a avut un loc în urma unui concurs, nu în urma unei numiri din partea guvernului (...) Selecția a făcut-o o companie internațională, n-a facut-o guvernul.
Parțial Fals
Barometru Factual
Politica
Data verificării: 09.12.2016
www.factual.ro
Sursa afirmației: Hotnews

Context

Nicușor Dan, candidat USR pentru Camera Deputaților, a acordat un interviu publicației Hotnews.ro, din care reținem:

(…) Cel puțin la Oana Bîzgan, la un consiliu de administrație (nr. numirea), ea a avut un loc în urma unui concurs, nu în urma unei numiri din partea guvernului (…) Selecția a făcut-o o companie internațională, n-a facut-o guvernul.

 

Ce verificăm?

Dacă desemnarea Oanei Bîzgan în consiliul de administrație al Societății Naționale a Sării - Sarom a fost făcută de către guvern.

Verificare

Pe site-ul Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediu de Afaceri, găsim anunțul cu privire la recrutarea a trei poziții în cadrul Consiliului de Administrație al Societății Naționale a Sării S.A. Din anunț reținem că selecția celor trei poziții a avut loc conform OUG nr. 109/2011. Având în vedere că acestă lege a fost modificată pe 4 iunie 2016 și că anunțul privind selecția a fost publicat pe 29 aprilie 2016, vom avea în vedere varianta OUG 109/2011 consolidată pe 15 mai 2015. Astfel, observăm:

 

Art. 29

(1) Membrii consiliului de administraţie sunt desemnaţi de adunarea generală a acţionarilor, la propunerea consiliului de administraţie în funcţie sau a acţionarilor.

(5) Este obligatorie efectuarea selecţiei candidaţilor de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:

  1. a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exerciţiu financiar superioară echivalentului în lei a sumei de 7.300.000 euro;
  2. b) au cel puţin 50 de angajaţi.

 

Trebuie precizat că selecția e făcută cu asistența unei companii specializate în recrutare, însă desemnarea e făcută mereu de AGA, la propunerea acționarilor, după cum se arată și în anunțul de recrutare:

 

Candidaţii participanţi la procesul de selecţie vor trebui să  aibă  în vedere faptul că, în urma procesului de selecţie, desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație se face de către Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii, la propunerea acţionarului, Statul Român prin Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri.

 

De asemenea, în conformitate cu aceeași ordonanță, Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului (DPAPS) a selectat asocierea formată din societățile Quest Advisors S.R.L. şi Transearch International S.R.L. pentru a asista autoritatea publică tutelară (deci nu pentru a fi exclusiv responsabilă de selecție – nota noastră).

 

În plus, vedem că autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a intervieva numai candidaţii selectaţi şi de a renunţa la procesul de selecţie oricând pe parcursul derulării procedurii.

 

Concluzie

Declarația lui Nicușor Dan este parțial falsă. Numirea Oanei Bîzgan în Consiliul de Administrație Salrom i-a aparținut Guvernului, în calitatea sa de acționar majoritar în cadrul SALROM, firma de recrutare menționată de candidatul USR ocupându-se doar de o primă etapă a selecției candidaților.

SUBIECTE CONEXE

SEO optimized by sem.ro SEO agency.