Adrian Câciu (PSD, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene)
„(...) am deblocat PNRR-ul. [...] era blocat când am ajuns în zona aceasta".
Trunchiat
Barometru Factual
Politica
Data verificării: 07.03.2024
www.factual.ro
Sursa afirmației: Antena 3 CNN

Context

În calitate de invitat la o emisiune politică din 01 februarie 2024, Adrian Câciu a spus că numirea sa la conducerea Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene în iunie 2023 a condus la deblocarea PNRR:

„Aceşti bani din PNRR sunt foarte clar destinaţi unor anumite investiţii, sunt alocaţi pe fiecare ţintă şi jalon în parte. Pot să vă spun că am deblocat PNRR-ul. Acest plan naţional, atât de mult discutat, subiect mainstream în toată media, era blocat când am ajuns în zona aceasta.”

Adrian Câciu face probabil referire la plățile din PNRR.

Ce verificăm?

Dacă plățile pe PNRR erau blocate înainte de venirea lui Adrian Câciu la MIPE, în iunie 2023 și dacă ulterior s-a reușit deblocarea lor.

Verificare

În 27 septembrie 2021, Comisia Europeană a aprobat PNRR, pentru România fiind astfel alocate fonduri în valoare totală de 28,5 miliarde euro.Factual.ro a prezentat detaliat etapele adoptării PNRR. 

Mecanismul de plată agreat cu UE face ca banii să nu fie transferaţi în momentul aprobării planului, ci în mai multe tranșe, în funcție de respectarea ţintelor şi jaloanelor agreate (151 în total).

Într-un comunicat din 17 februarie 2023, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) menţionează paşii de aprobare a unei cereri de plată aferente PNRR: avizarea interservicii ale CE pentru emiterea avizului pozitiv preliminar, transmiterea cererii de plată la Comitetele de Specialitate ale Consiliului ECOFIN şi aprobarea plății în Consiliul Uniunii Europene – ECOFIN.

Practic, transferul efectiv al fondurilor este condiţionat de verificarea proiectelor și anexelor depuse.


Cronologia plăților PNRR 

 

 • 31 mai 2022MIPE transmite Comisiei Europene prima cerere de plată din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență

 

 • 27 octombrie 2022 – Comisia Europeană autorizează plata pentru cele 2,6 miliarde de euro aferente primei cereri 

 

 • 15 decembrie 2022 – România trimite cererea de plată numărul II din PNRR. Depunerea sa a fost condiționată de îndeplinirea a 51 de ținte și jaloane aferente primelor două trimestre din 2022, cu precădere aspecte cheie precum decarbonizarea, interoperabilitatea bazelor de date pentru reducerea birocrației și cloud-ul guvernamental.

 

 • 17 februarie 2023 – România încă nu îndeplinise jaloanele, iar CE nu trimisese sumele aferente tranșei a doua. Pentru a contracara informaţiile din presă cu privire la blocarea tranşei II, MIPE emite un comunicat în care susține că nu există un impediment privind cererea de plată, iar evaluarea documentației transmise spre validare urmează parcursul obişnuit 

 

 • 18 aprilie 2023 MIPE recunoaște că există o problemă privind cererea de plată II, anume neîndeplinirea jaloanelor 129 şi 133, elaborând totodată şi un plan de acţiune în acest sens. Responsabilitatea pentru implementarea acestuia îi revine Ministerului Energiei.

 

 • 15 iunie 3023 – Adrian Câciu este numit la MIPE

 

 • 27 iunie 2023Comisia Europeană adoptă o evaluare preliminară, parțial pozitivă, a cererii de plată a României, constatând că două jaloane legate de investițiile în energie (129 şi 123) nu au fost îndeplinite în mod satisfăcător. Pe de altă parte, Comisia a recunoscut primele măsuri întreprinse deja de România pentru a îndeplini jaloanele restante. 

 

 • 28 iunie 2023Ministerul Energiei transmite că urmează să implementeze cele mai recente solicitări ale Comisiei pentru finalizarea jaloanelor 129 şi 133, în conformitate cu termenele prevăzute în Regulamentul (UE) 2021/241 

 

 • 29 iunie 2023Ministerul Energiei anunţă că, prin semnarea unui contract de finanţare de peste 250 milioane de euro cu Electrocentrala Craiova, a închis jalonul 133 din PNRR

 

 • 06 iulie 2023Ministerul Energiei face precizări cu privire la îndeplinirea jalonului 129 pentru producţia de hidrogen

 

 • 29 septembrie 2023Comisia Europeană plătește 2,76 miliarde euro, sub formă de granturi și de împrumuturi, ca urmare a îndeplinirii de către România a 49 jaloane şi ţinte aferente tranşei II. În ciuda eforturilor depuse, CE consideră că România încă nu a îndeplinit în mod corespunzător jaloanele referitoare la energie, termenul prevăzut pentru rezolvarea acestui aspect fiind de maximum 6 luni. Într-o postare Facebook, Guvernul a anunțat ca suma de 53 milioane euro sub formă de împrumut a fost suspendată până la îndeplinirea satisfăcătoare a jaloanelor 129 și 133, dar nu mai târziu de jumătatea lunii martie 2024.

 

 • 15 decembrie 2023 – România a trimis spre aprobare cererea de plată III din Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), în valoare de 2,7 miliarde euro 

 

Ca atare, acțiunile întreprinse de România care au condus la evaluarea parțial pozitivă a cererii de plata II și în consecință deblocarea PNRR, fuseseră deja trasate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în aprilie 2023, înainte ca Adrian Câciu sa preia conducerea instituției (15 iunie 2023).

Concluzie

Afirmaţia făcută de Adrian Câciu este trunchiată. Numirea sa la conducerea Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene în iunie 2023 nu a condus la deblocarea tranșei a doua din PNRR, planul de acțiune cu privire la îndeplinirea jaloanelor 129 și 133 fiind stabilit în aprilie 2023. Acesta a fost însă continuat în mandatul său, iar unele dintre jaloane (care țin totuși de Ministerul Energiei) au fost îndeplinite ulterior.

*Foto: Facebook / Adrian Câciu

SUBIECTE CONEXE

SEO optimized by sem.ro SEO agency.