Cristian Popescu Piedone
„Avem la dosar toate actele, am îndeplinit toate normele legale de eliberare a acordului de funcţionare(…)”
Fals
Barometru Factual
Politica
Data verificării: 03.11.2015
www.factual.ro

Context

În urma accidentului din 30 octombrie 2015 din clubul Colectiv, primarul sectorului 4, Cristian Popescu Piedone a declarat:

„Avem la dosar toate actele, am îndeplinit toate normele legale de eliberare a acordului de funcţionare (…) Legea Poliţiei locale spune că pentru eliberarea acordului de funcţionare trebuie să avem acordul locatarului, contractul de închiriere, titlul de proprietate, datele de identificare de la Registrul Comerţului. Locatarul dă declaraţie pe proprie răspundere despre ce activitatea pe care trebuie să o desfăşoare. Acordul de funcţionare însumează toate acordurile de la toate institituţiile”

Ce verificăm?

Dacă au fost îndeplinite toate normele legale de eliberare a acordului de funcţionare.

Verificare

Pe 16 noiembrie 2014 a fost depusă cererea pentru eliberarea acordului de funcționare, parte a documentaţiei solicitate conform legii.

După cum se poate observa din documentele postate pe website-ul Primăriei Sector 4, cererea a fost depusă şi înregistrată în 6 noiembrie 2014.

cerere eliberare acord functionare

 

Potrivit Noului Cod de Procedură Civilă, termenele sunt calculate pe zile calendaristice, conform art. 181.

Art. 181
Calculul termenelor
(1) Termenele, în afară de cazul în care legea dispune altfel, se calculează după cum urmează:
1. când termenul se socoteşte pe ore, acesta începe să curgă de la ora zero a zilei următoare;
2. când termenul se socoteşte pe zile, nu intră în calcul ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlineşte;
3. când termenul se socoteşte pe săptămâni, luni sau ani, el se împlineşte în ziua corespunzătoare din ultima săptămână ori lună sau din ultimul an. Dacă ultima lună nu are zi corespunzătoare celei în care termenul a început să curgă, termenul se împlineşte în ultima zi a acestei luni.
(2) Când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează.

Primăria Sector 4 ar fi trebuit să soluţioneze favorabil cererea în 30 de zile de la data depunerii cererii. Termenul de 30 zile începe să curgă din data de 7 noiembrie 2014, şi s-ar fi împlinit pe 7 decembrie, într-o duminică. Termenul de 30 de zile pentru soluţionarea cererii pentru eliberarea Acordului de funcţionare se împlinea, aşadar, luni, pe 8 decembrie 2014.

În acelaşi timp, la sfârşitul cererii se precizează că, dacă Acordul de funcţionare nu este ridicat în termen de 50 de zile de la depunerea documentaţiei, acesta este anulat. Termenul de 50 zile începe să curgă din data de 7 noiembrie 2014, şi s-ar fi împlinit pe 28 decembrie 2014, într-o zi de duminică. Astfel, termenul de 50 de zile până la anularea Acordului de funcţionare ar fi expirat luni, 29 decembrie 2014.

Conform Acordului de funcționare publicat pe site-ul Primăriei Sectorului 4, acesta a fost eliberat pe data de 14 ianuarie 2015, la 67 de zile de la depunerea documentelor.

acord de functionare

Concluzie

Afirmaţia primarului Sector 4 este falsă. Cel puţin în ceea ce priveşte normele legale privind termenele de eliberare a Acordului de funcţionare, acestea nu au fost respectate. Mai mult, de facto, Acordul de funcţionare care stă la baza Autorizației de funcționare trebuia anulat după 50 de zile de la depunerea cererii, fapt care nu s-a întâmplat.

SUBIECTE CONEXE

SEO optimized by sem.ro SEO agency.