Daniel-Cătălin Zamfir (PSD, senator)
„Nu este suficient să primim informaţii. Parlamentul decide forma în care doreşte să primească informaţiile (...). Dorim prezenţa fizică a ministrului ca să explice. Art. 8 din Legea răspunderii ministeriale spune: constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă penală următoarele fapte - refuzul nejustificat de a se prezenta Parlamentului sau comisiilor permanente ale acestuia informaţiile cerute de acestea, să se prezinte în faţa comisiilor."
Fals
Barometru Factual
Politica
Data verificării: 09.07.2020
www.factual.ro
Sursa afirmației: Digi 24

Context

Senatorul PSD Daniel Zamfir a făcut următoarea afirmație pe 29 iunie 2020, după ce Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a refuzat să se prezinte în Parlament: 

„Nu este suficient să primim informaţii. Parlamentul decide forma în care doreşte să primească informaţiile (…). Dorim prezenţa fizică a ministrului ca să explice. Art. 8 din Legea răspunderii ministeriale spune: constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă penală următoarele fapte – refuzul nejustificat de a se prezenta Parlamentului sau comisiilor permanente ale acestuia informaţiile cerute de acestea, să se prezinte în faţa comisiilor.”

Ce verificăm?

Ce spune Articolul 8 din legea răspunderii ministeriale.

Verificare

Legea nr. 115 din 28 iunie 1999 privind responsabilitatea ministerială, varianta actualizată, arată la Articolul 8, că:

Articolul 8

(1) Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la un an la 5 ani următoarele fapte săvârşite de membrii Guvernului în exerciţiul funcţiei lor:

————

Partea introd. a alin. (1) al art. 8 a fost modificată de pct. 1 al art. 71 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.

  1. a) împiedicarea, prin ameninţare, violenţă ori prin folosirea de mijloace frauduloase, a exercitării cu bună-credinţă a drepturilor şi libertăţilor vreunui cetăţean;
  2. b) prezentarea, cu rea-credinţă, de date inexacte Parlamentului sau Preşedintelui României cu privire la activitatea Guvernului sau a unui minister, pentru a ascunde săvârşirea unor fapte de natură să aducă atingere intereselor statului.

(2) Constituie, de asemenea, infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă următoarele fapte săvârşite de către un membru al Guvernului:

————

Partea introd. a alin. (2) al art. 8 a fost modificată de pct. 2 al art. 71 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.

  1. a) refuzul nejustificat de a prezenta Camerei Deputaţilor, Senatului sau comisiilor permanente ale acestora, în termenul prevăzut la art. 3 alin. (2), informaţiile şi documentele cerute de acestea în cadrul activităţii de informare a Parlamentului de către membrii Guvernului, potrivit art. 111 alin. (1) din Constituţia României, republicată;
  2. b) emiterea de ordine normative sau instrucţiuni cu caracter discriminatoriu pe temei de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, vârstă, sex sau orientare sexuală, apartenenţă politică, avere sau origine socială, de natură să aducă atingere drepturilor omului.

(3) Tentativa faptelor prevăzute la alin. (1) se pedepseşte.

Articolul 3  din aceeași lege arată că: 

(1) Răspunderea politică a Guvernului constă în demiterea sa, ca urmare a retragerii încrederii acordate de către Parlament, prin adoptarea unei moţiuni de cenzură, în condiţiile prevederilor art. 113 şi 114 din Constituţia României, republicată.

(2) Guvernul şi celelalte organe ale administraţiei publice sunt obligate să prezinte Camerei Deputaţilor şi Senatului, precum şi comisiilor parlamentare informaţiile şi documentele cerute în temeiul art. 111 alin. (1) din Constituţia României, republicată, în termen de maximum 20 de zile de la primirea solicitării.

(3) Guvernul şi fiecare dintre membrii săi au obligaţia să răspundă la întrebările sau la interpelările formulate de deputaţi ori de senatori, în temeiul art. 112 alin. (1) din Constituţia României, republicată, în condiţiile prevăzute de regulamentele celor două Camere ale Parlamentului.

Concluzie

Afirmația făcută de Daniel Zamfir este falsă. Legea precizează că dacă un ministru nu oferă informațiile cerute de Parlament în termen de 30 de zile constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea, fără să facă vreo referire la prezența fizică. 

SUBIECTE CONEXE

SEO optimized by sem.ro SEO agency.