Valentin Popa
Decizia redistribuirii locurilor finanțate de stat se poate lua prin modificarea hotărârii inițiale de repartizare a locurilor bugetate în cadrul Senatului Universității, în baza unei metodologii, proceduri sau decizii interne
Parțial Adevărat
Barometru Factual
Educatie
Data verificării: 02.05.2018
www.factual.ro
Sursa afirmației: Hotnews

Context

Ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, a declarat luni, 23 aprilie 2018, că repartizarea locurilor bugetate de la stat „este preliminară și că va fi corectată”, semnalând și faptul că există o „activitate managerială deficitară în anumite universități”, respectiv „o discrepanță majoră între numărul de studenți înmatriculați și numărul de locuri bugetate alocate în ultimii trei ani”, dând ca exemplu Universitatea București.  

Ca replică la aceste declarații, rectorului Universității București (UB), Mircea Dumitru, a răspuns ministrului, declarând printre altele că:

  1. Această manipulare a studenților și a opiniei publice este absolut iresponsabilă, pentru că UB a fost acum criticată public pentru faptul că respectă cadrul legal în domeniul educației, adică și legea educației și metodologia admiterii și a înmatriculării studenților.
  2. Legea este cea care ne cere ca la 1 octombrie să înmatriculăm studenții, iar dacă în timpul anului școlar studenții renunță la studii sau sunt exmatriculați noi trebuie să anunțăm, și este obligație legală, de 2 ori pe an Ministerul Educației.
  3. Nu avem dreptul legal ca în timpul anului universitar să redistribuim locurile respective, care rămân libere prin retragerea studenților, la alți studenți sau la alte programe de studiu.

 

Ca reacție la contra-reacția rectorului Universității București a venit răspunsului ministrului printr-un comunicat scurt, din care redăm următoarea frază:

Ministerul Decizia redistribuirii locurilor finanțate de stat se poate lua prin modificarea hotărârii inițiale de repartizare a locurilor bugetate în cadrul Senatului Universității, în baza unei metodologii / proceduri / decizii interne, așa cum reiese din prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, art. 205, alin.(9), potrivit căruia „statutul de student cu taxă se modifică în condițiile stabilite de senatul universitar’’.

Ce verificăm?

Pentru a lămuri acest scurt război al declarațiilor, vom verifica prevederile din legislația în vigoare cu privire la redistribuirea locurilor finanțate de stat în universități.

Verificare

Conform art. 141 din Legea nr. 1/ 2011 – a educației naționale -, fiecare instituție de învățământ superior semnează cu fiecare student/ doctorand /cursant /cercetător înmatriculat la un program de studii un contract de studiu a cărui modificare pe parcursul anului universitar este nepermisă de lege. Cu alte cuvinte, orice schimbare de contract de statut între student și instituția academică se poate realiza doar în perioadele de vacanță, mai exact între două cicluri anuale universitare.

La art. 205, alin (9) Statutul de student cu taxă se modifică în condițiile stabilite de senatul universitar – legea specifică astfel că singura autoritate ce poate modifica acest statut este senatul universității, cel cu care studentul și încheie contractul.  

Prin Legea nr. 224/ 2005, intrată în vigoare începând cu anul I din anul universitar 2005-2006, se aduc și câteva completări privind învățământul universitar și postuniversitar de stat cu taxă, astfel:

Art.5

alin. (1) Statutul de student cu taxă se păstrează în condițiile stabilite de senatul universitar  (…);

alin. (2) Instituțiile de învățământ superior evaluează la începutul fiecărui an universitar locurile finanțate de la bugetul de stat rămase disponibile, pentru a fi ocupate de studenții înscriși cu taxă (…);

alin. (3) Locurile finanțate de la bugetul de stat rămân disponibile în măsura în care studenții care le ocupă, cu excepția cazurilor sociale, nu îndeplinesc criteriile și standardele de performanță stabilite de senatul universitar, prevăzute într-un contract individual de finanțare a studiilor universitare, încheiat, respectiv prelungit, anual, între instituția de învățământ superior și student.

alin. (6) Ocuparea locurilor rămase disponibile se face în baza clasificării studenților cu taxă, în raport cu gradul de îndeplinire a criteriilor și standardelor de performanță, stipulate în contractul individual de finanțare a studiilor universitare.

 

Pentru a clarifica situația haotică din textele legislative de mai sus, să luăm un exemplu ipotetic:

 

Universitatea X are în anul I universitar 10 studenți cu locuri la buget și 10 studenți cu locuri cu taxă. Pe parcursul anului I universitar, 2 studenți cu locuri la buget decid că vor să renunțe la studii. Conform legii, senatul universității poate realoca cele două locuri rămase vacante către doi studenți plătitori de taxă.

 

Doar că acest lucru nu se poate face la sfârșitul anului universitar și nici în pauza dintre cei doi ani! Ci, conform legii, de-abia la începutul celui de-al doilea an universitar senatul universității poate evalua situația în care se află, să constate ceea ce deja știa – că are două locuri vacante. Așadar, abia acum poate evalua și studenții cu taxă ce au posibilitatea de a trece pe locurile vacante de la buget. Numai că, după evaluarea lor, cele două locuri nu pot fi și acordate studenților evaluați (din anul universitar în curs), deoarece ar presupune modificarea contractului dintre student și unitatea de învățământ superior, lucru interzis prin lege. Ceea ce înseamnă că cele două locuri vacante vor fi acordate celor doi studenți aleși abia când vor intra aceștia în anul III universitar.

 

Această situație poate duce la situații bizare în care un student aflat în anul I pe loc cu taxă, evaluat în funcție de performanța anului, ajunge în anul III pe loc bugetat indiferent de performanța lui din anul II când este posibil, ipotetic vorbind, să fi luat doar note de trecere iar nu de a obține performanțe demne de un loc bugetat.  

 

 

Concluzie

Comunicatul Ministerului Educației Naționale este parțial adevărat. Ministerul omite existența altor prevederi legislative care permit evaluarea și realocarea locurilor într-un alt an universitar decât cel în care Senatul universității constată.

 

Pe de altă parte, rectorul Universității București are dreptate, adăugând prin declarația sa contextul legislativ omis de reprezentantul ministerului.  

SUBIECTE CONEXE

SEO optimized by sem.ro SEO agency.