Ecaterina Andronescu
„Directorii, ca şi inspectorii şcolari, au concurs. Odată deschis, mandatul durează patru ani de zile. După patru ani, se redeschide concursul şi reporneşte competiţia pentru desemnarea directorilor după metodologia pe care o face ministerul. (...) Directorii nu îi schimbă ministrul, niciodată nu i-a schimbat ministrul, da?! Directorii îi schimbă Inspectoratul Școlar.”
Trunchiat
Barometru Factual
Educatie
Data verificării: 30.12.2020
www.factual.ro

Context

În 12 decembrie 2020, Ecaterina Andronescu a negat că a încercat schimbarea directorilor de școli atunci când era ministru al Educației și a declarat: 

„Directorii, ca şi inspectorii şcolari, au concurs. Odată deschis, mandatul durează patru ani de zile. După patru ani, se redeschide concursul şi reporneşte competiţia pentru desemnarea directorilor după metodologia pe care o face ministerul. (…) Directorii nu îi schimbă ministrul, niciodată nu i-a schimbat ministrul, da? Directorii îi schimbă Inspectoratul Școlar.”

Ce verificăm?

Cum sunt/au fost numiți sau schimbați directorii din învățământul preuniversitar.

Verificare

Vechea lege a învățământului, în vigoare până în 2011, spunea că directorii de grădinițe și școli erau numiți de inspectorul școlar general în urma unui concurs, iar directorii licee (inclusiv postliceale și școli de meserii) erau numiți prin ordin de ministru, a propunerea inspectorului școlar general (art. 145)

Metodologia de numire și salarizare a directorilor și directorilor adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar de stat publicată în 24 martie 2005 enumeră aceleași criterii. Același document mai spune că în toate situaţiile în care contractul directorilor încetează, inspectorul şcolar general emite o decizie de eliberare din funcţie sau solicită ministerului Educaţiei emiterea ordinului de eliberare din funcţie a directorilor numiţi prin ordinul ministrului. 

La încetarea contractului, trebuia organizat un nou concurs pentru ocuparea postului. Până atunci însă, funcţia de director putea fi preluată de un profesor titular, numit prin delegare sau detaşare de către inspectorul școlar. 

În 17 septembrie 2009, Ecaterina Andronescu, pe atunci ministru al Educației, a emis un ordin prin care ministerul prelua o parte din atribuțiile inspectoratelor școlare, adică:

„(….) detaşarea în interesul învăţământului pentru funcţiile de conducere din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat neocupate prin concurs se realizează prin ordin al ministrului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, la propunerea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar”. 

Astfel, la intrarea în vigoare a ordinului trebuiau să înceteze toate detaşările pentru funcţiile de conducere din unităţile învăţământului preuniversitar de stat dispuse pentru anul şcolar 2009-2010 prin decizie a inspectorului şcolar general. 

Atât Mircea Geoană, președintele PSD la acel moment, cât și premierul Emil Boc au cerut atunci anularea ordinului. După 1 octombrie 2009, când toți miniștri PSD și-au depus demisiile, Emil Boc a devenit interimar la Educație și  a revocat ordinul

Legea educației a fost schimbată complet în 2011, în vigoare și astăzi, prevede că directorii își ocupă funcțiile prin concurs public,  organizat de inspectoratele școlare, conform unei metodologii elaborate de către Ministerul Educației Naționale și adoptate prin ordin al ministrului (art. 257).

Potrivit OUG nr. 49/2014 care a completat legea, inspectorul școlar general emite și decizia de numire în funcția de director, după ce acesta a câștigat concursul. 

Metodologiile din 2016 și din 2017 arată că directorii își ocupă funcțiile pentru o perioadă de patru ani, după promovarea concursului și prin decizia inspectorului şcolar general. Doar directorul Palatului Naţional al Copiilor se realizează prin ordin de ministru. (art. 21, sau art. 24)

Tot inspectorul școlar general este cel care detașează profesori titulari pentru posturile de directori care nu au fost ocupate prin concurs sau au devenit vacante până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar. (art. 24 sau art. 27)

Actualul regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar arată același lucu. 

Concluzie

Afirmațiile fostului ministru al Educației Ecaterina Andronescu sunt trunchiate. Directori şcolari sunt numiți în urma unui concurs, prin decizia inspectorului școlar general, iar mandatul durează patru ani, însă aceasta pare să uite că în 2009 a emis un ordin prin care ministerul Educației primea dreptul de a numi directorii interimari. 

SUBIECTE CONEXE

SEO optimized by sem.ro SEO agency.