Ecaterina Andronescu
„În 2019, m-am trezit că aveam înscriși în clasa a 8-a 186.000 elevi și au intrat în examenul de Evaluare Națională 146.000. M-am întrebat atunci unde sunt 40.000 copii. 40.000 copii erau înscriși virtual pentru că finanțarea e per capita. Oricărui director de școală îi convine să aibă înregistrați mai mulți elevi decât sunt în realitate, pentru că primește un buget mai mare.”
Trunchiat
Barometru Factual
Educatie
Data verificării: 04.01.2021
www.factual.ro

Context

Ecaterina Andronescu a declarat pe 12 decembrie 2020:

„În 2019, m-am trezit că aveam înscriși în clasa a 8-a 186.000 elevi și au intrat în examenul de Evaluare Națională 146.000. M-am întrebat atunci unde sunt 40.000 copii. 40.000 copii erau înscriși virtual pentru că finanțarea e per capita. Oricărui director de școală îi convine să aibă înregistrați mai mulți elevi decât sunt în realitate, pentru că primește un buget mai mare.”

Ce verificăm?

Numărul elevilor înscriși în clasa a 8-a, numărul elevilor care au susținut evaluarea Nnațională în 2019 și cum este făcută finanțarea în sistemul de învățământ.

Verificare

La sfârșitul anului școlar 2018-2019, 176,6 mii elevi au terminat clasa a VIII-a, potrivit datelor Institutului Națíonal de Statistică. Dintre aceștia, 154.956 s-au înscris pentru susținerea Evaluării Naționale, potrivit Ministerului Educației. 

O explicație pentru diferența dintre cele două numere este abandonul școlar. Conform Eurostat, România a avut în 2019 una din cele mai mari rate ale abandonului școlar din UE, după Spania și Malta.

Diferența mai poate fi cauzată de numărul de elevi repetenți, corigenți sau cu situația neîncheiată. Articolul 74 din Legea Educației Naționale nr.1/2011 permite doar absolvenților să participe la Evaluarea Națională:

„La finalul clasei a VIII-a, în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale, se realizează o evaluare naţională obligatorie a tuturor absolvenţilor. Rezultatele evaluării se exprimă printr-un punctaj, similar testelor internaţionale.”

Art. 101 din Legea Educației Naționale nr.1/2011 stipulează că statul asigură finanțarea de bază pentru toți preșcolarii și toți elevii în limitele costului standard per pre-școlar/elev:

„Finanțarea se face în baza și în limitele costului standard per elev, per preșcolar sau per antepreșcolar, după caz, după metodologia elaborată de Ministerul Educației și Cercetării.”

Art. 104 din aceeași lege arată ca alocarea fondurilor pentru finanțarea de bază se face pe baza unei formule care ține cont de costul standard per elev, per preșcolar sau antepreșcolar, dar și de factori de corecție:

Alocarea fondurilor pentru finanțarea de bază a unității de învățământ se face pe baza unei formule de finanțare aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării, care ia în considerare costul standard per elev/preșcolar/antepreșcolar, numărul de elevi/preșcolari/ antepreșcolari din unitatea de învățământ, precum și factorii de corecție dependenți de densitatea de elevi în zonă, severitatea dezavantajelor, de limba de predare și alți factori.”

Concluzie

Afirmațiile fostului ministru al Educației Ecaterina Andronescu sunt trunchiate. În 2019, numărul elevilor care au susținut examenul de Evaluare Națională a fost mai mic decât numărul elevilor care au terminat clasa a VIII-a, dar cifrele prezentate de fostul ministru al Educației sunt ușor diferite de cele reale.  De asemenea, această diferență poate fi justificată de numărul de elevi cu situația neîncheiată/corigenți/repetenți sau în situație de abandon școlar. Finanțarea se face per capita, dar se iau în considerare și diverși factori de corecție, precum densitatea de elevi din zonă.

SUBIECTE CONEXE

SEO optimized by sem.ro SEO agency.